Skoleleder Henrik Hansen sidder selv i kommunalbestyrelsen og tror på, at Salbrovadskolen overlever. Men borgergruppen 'Vi vil Salbrovad' har besluttet at betale for at holde muligheden for en friskole åben.

Fynsk landsby betaler 30.000 kroner hvert tredje år for at være sikker på at have en skole

Selv om byrådet i Assens ikke vil nedlægge skoler, har landsbyen Salbrovad for anden gang betalt de 30.000 kroner, det koster at anmelde en friskole. "Vi stoler ikke på vores politikere", siger initiativets formand. Potentielt kan 21 nye friskoler åbne næste år.

Publiceret

Nu skal initiativtagerne mødepersonligt op

Det rækker ikke længere at anmelde en friskole inden 15. augustog samtidig betale første rate på 20.000 kroner af et samletdepositum på 30.000 kroner.

Som noget nyt skal op til ti initiativtagere også mødepersonligt op hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor deskal skrive under på, at de vil overholde kravet til friskolen omfrihed, folkestyre og uafhængighed.

Samtidig skal de være parat til at svare på spørgsmål om skolen,hvorefter styrelsen foretager en samlet vurdering afskoleinitiativet. I praksis foregår møderne rundt om i landet, ogden underskrevne erklæring skal offentliggøres på skolenshjemmeside, senest når undervisningen begynder.

Kravet om personligt fremmøde skyldes et styrket tilsyn medprivat- og friskoler, som et flertal i Folketinget vedtog i maj2019.

Et skoleinitiativ kan genanvende depositum to gange og har altsåtre år til at få skolen etableret. Pengene betales tilbage, hvisdet lykkes. Ellers er de tabt.

Anmeldte friskoler siden2010

2020

21 anmeldte friskoler, heraf 11 gengangere fra 2019. En afskolerne blev anmeldt i 2018 og står stadig på listen, da enanmeldelse gælder i tre år.

2019

25 anmeldte friskoler, heraf syv gengangere. Seks af skolerne eråbnet 2020. Ingen har erstattet en nedlagt folkeskole, men toskyldes utilfredshed med, at den lokale folkeskole fik fratagetklassetrin.

2018

24 anmeldte friskoler, heraf 12 gengangere. Fire af skolerneåbnede i 2019. Ingen af dem erstattede en nedlagt folkeskole.

2017

26 anmeldte friskoler, heraf 10 gengangere. Fem af skolerneåbnede i 2018, hvoraf en erstattede en nedlagt folkeskole.

2016

23 anmeldte friskoler, heraf 12 gengangere. Fem er dem åbnede i2017, hvoraf en erstattede en folkeskole, der blev nedlagt i 2015,mens en anden erstattede en skoleafdeling, som skulle nedlægges i2018, men reelt var uden elever.

2015

45 anmeldte friskoler, heraf 22 gengangere. Otte af skolerneåbnede i 2016, hvoraf fire erstattede nedlagte folkeskoler.

2014

52 anmeldelser, heraf er 19 åbnet i 2015. 19 af de 52anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og af dem blev 11 enrealitet.

2013

29 anmeldelser, heraf åbnede 13 i 2014. Fem af de 29 anmeldelserskyldtes en skolenedlæggelse, og tre af dem blev en realitet.

2012

27 anmeldelser, hvoraf 16 åbnede i 2013. 7 af de 27 anmeldelseskyldtes en skolenedlæggelse, og seks af dem blev en realitet.

2011

39 anmeldelser, hvoraf 22 åbnede i 2012. Halvdelen af de 39anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og 15 af dem blev enrealitet.

2010

Rekordår med 65 anmeldelser, hvoraf 24 åbnede i 2011. 18 af demerstattede nedlagte folkeskoler.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Borgergruppen 'Vi vil Salbrovad' stiftede straks en friskoleforening, da et byrådsflertal i Assens meldte ud, at Salbrovadskolen skulle nedlægges i 2018. Foreningen indbetalte de 30.000 kroner, det koster at anmelde en ny friskole til Undervisningsministeriet, men gav samtidig udtryk for, at målet var at bevare den lokale folkeskole.

Den mission lykkedes. Politikerne endte med at lade Salbrovadskolen overleve. De besluttede samtidig, at hvis en skole kommer under 100 elever, skal den ikke nødvendigvis nedlægges, men byrådet skal drøfte, hvad der skal ske med skolen.

Minimal udsigt til at folkeskoler bliver erstattet af friskoler i 2019

Salbrovadskolen har 106 elever, og skoleleder Henrik Hansen ser ingen grund til bekymring.

"Byrådet har taget en beslutning om ikke at lukke skoler i denne valgperiode, så jeg regner ikke med, at det kommer op", siger han. Henrik Hansen sidder selv i byrådet for Socialdemokratiet.

Lokalsamfundet vil ikke tages med bukserne nede

En anmeldelse kan forlænges to gange, hvilket giver initiativtagerne tre år til at åbne deres friskole. Anmeldelsen fra Salbrovad Friskole udløb således i august i år. Alligevel er skolen med på listen over friskoler, som kan åbne i 2021.

"Vi stoler ikke på vores politikere over en dørtærskel, for vores folkeskole har før været fredet, og alligevel blev den lige pludselig lukningstruet. Som lokalsamfund vil vi ikke tages med bukserne nede, og derfor har vi indgivet en ny anmeldelse. Det koster 30.000 kroner, og det betragter vi som en forsikring", siger Morten Hansen, som er formand for den lokale friskoleforening.

Foreningen vil blive ved med at anmelde en friskole hvert tredje år. De 30.000 kroner finansierer foreningen med kontingent fra sine medlemmer og med donationer fra virksomheder.

Udspil: Nye friskoler skal redegøre for demokrati-undervisning

"Vi er ikke en konkurrent til folkeskolen. Vi er udelukkende et sikkerhedsnet, som gør, at vi er 100 procent sikre på, at vi har mulighed for at åbne en friskole, hvis folkeskolen bliver nedlagt", understreger Morten Hansen.

Lukningstruede skoler får tre andre landsbyer til at reagere

Borgerne i Salbrovad er ikke de eneste, som garderer sig. Det samme gør tre andre landsbyer, viser den gennemgang af de anmeldte friskoler, som folkeskolen.dk har foretaget.

Politikerne i både Skanderborg og Ringkøbing-Skjern Kommuner drøfter skolenedlæggelser, og begge steder er der anmeldt nye friskoler.

Friskolernes formand: Strammet tilsyn fører næppe til færre friskoler

Borgere i Bjedstrup mellem Skanderborg og Ry er klar til åbne en friskole, hvis Bjedstrup Skole med 83 elever bliver nedlagt. Det samme er Højmark og Fjelstervang i Vestjylland. Her har de lukningstruede folkeskoler henholdsvis 57 og 74 elever.

"Det er lokalsamfundets klare ønske at bevare byens folkeskole. Friskolen skal derfor anses som en nødløsning og vil alene komme på tale ved skolelukning", skriver gruppen bag en friskole i Fjelstrup til byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ny friskole har flere elever end den gamle folkeskole

Samme melding lyder fra Højmark. Ingen af de tre landsbyer præsenterer således deres anmeldte friskole på en hjemmeside, hvilket må anses for at være nødvendigt for at få elever til skolen. I stedet bruger borgerne deres kræfter på at bevare den lokale folkeskole.

Skoleafdeling ser ud til at blive afløst af en friskole

Munkebjerg Friskole har oprettet en hjemmeside. Skolen skal ligge i Andkær ved Børkop. Netop her har Fælleshåbskolen en afdeling, men den bliver nedlagt med udgangen af dette skoleår, og eleverne flyttes til Gauerslund. Det giver grobund for en friskole i Andkær, mener initiativtagerne til Munkebjerg Friskole.

Folkeskoleforældre vil finte sig til ny friskole, men den går ikke

Til gengæld har et tilsvarende initiativ på Sydsjælland mere eller mindre kastet håndklædet i ringen. I 2019 blev afdeling Holme-Olstrup under Holmegaardskolen ved Næstved nedlagt. Beslutningen blev truffet, da fristen for at anmelde friskoler var udløbet, men det fik ikke borgere i landsbyen til at give op. De var fast besluttet på at åbne en friskole i år.

De kunne dog ikke samle elever nok til, at økonomien kunne hænge sammen, og i marts i år besluttede bestyrelsen, at det ikke var forsvarligt at forsætte. Alligevel har bestyrelsen valgt at forlænge sin anmeldelse, for som den skriver på skolens hjemmeside.

"Holme-Olstrup Privatskole sætter privatskolen på pause. Men vi har ikke sluppet ideen helt".

Efter efterårsferien vil bestyrelsen høre de fremmødte på foreningens generalforsamling, om der stadig er interesse for en privatskole i den lille stationsby.

Kun seks af 21 anmeldte friskoler har en hjemmeside

Resten af de 21 anmeldte friskoler bygger på en pædagogisk ide eller en bestemt målgruppe. To af skolerne vil for eksempel undervise højt begavede elever.

Blot én ny friskole træder i stedet for en nedlagt folkeskole

Det er dog kun ti af de 21 skoler, som er nye initiativer. Resten fremgik også af ministeriets liste sidste år. Af dem er International ALC of Denmark i København med for tredje gang. Skolen er altså ikke kommet i gang endnu og har hverken en hjemmeside eller en profil på Facebook, hvilket ellers kan være en indikation på, at anmelderne mener deres initiativ alvorligt.

Kun seks af de 21 friskoler har en hjemmeside, mens fire er på Facebook, hvoraf Dragør Privatskole har en lukket gruppe. Så det bliver formentlig begrænset, hvor mange af de 21 friskoler der vil se dagens lys i august 2021.

Forældre klar til at erstatte nedlagte og udsultede folkeskoler med friskoler

Et andet pejlemærke er, at kun seks af de 25 friskoler, der kunne have åbnet i år, er kommet i gang med at undervise. To af dem relateret til en folkeskole. Min Friskole i Norddjurs Kommune blev til i utilfredshed med, at Ørum Skole blev lagt sammen med en naboskole og mistede sin overbygning, og Vor Frue Friskole ved Roskilde er opstået, fordi den lille Vor Frue Skole mistede mellemtrinet.

Flere erstatningsskoler har drejet nøglen om

Der forsvinder også friskoler. I løbet af skoleåret 19/20 blev otte friskoler nedlagt. Fem af dem - altså over halvdelen - havde erstattet en folkeskole.

Flest år på bagen fik Vokslev Friskole ved Nibe i Aalborg Kommune. Den åbnede i 1991, da Vokslev Skole blev nedlagt. Friskolen lukkede til jul på grund af for få elever og uenighed om pædagogikken.

For få elever var også årsagen til, at de fire andre friskoler med rod i en folkeskole lukkede. En af dem var friskolen på Magleby Fri- og Efterskole, der åbnede i 2008 som erstatning for Magleby Centralskole på Sydlangeland. Her koncentrerer skolekredsen sig nu om efterskolen.

Også Hoven Friskole i Ringkøbing-Skjern Kommune åbnede i 2008, da Hoven Skole blev nedlagt. Friskolen holdt den gående indtil sommerferien i år.

Hellum Fri Skole i Rebild Kommune erstattede Hellum Skole i 2012, men i slutningen af august 2019 var det slut. Skolen klarede den altså i syv år.

Friskole fra 1907 lukkede med blot ti elever

Så lang levetid fik Privatskolen i Jerup ved Frederikshavn ikke. I 2017 lykkedes det initiativtagere at åbne privatskolen i de bygninger, Jerup Skole efterlod i 2015, men 1. februar i år lukkede skolen med blot 37 elever. Skolen kunne ikke leve op til kravet om, at en friskole skal have mindst 32 elever fra 0. til 7. klasse, hvoraf mindst ni skal gå fra 0. til 2. klasse.

Endnu kortere blev fornøjelsen for Fund Friskole i Odense. Den åbnede i august 2019, og trods 135 elever kunne skolen ikke få økonomien til at hænge sammen og lukkede derfor op til sommerferien i år.

En anden af de tre nedlagte friskoler, som ikke havde erstattet en folkeskole, lå også i Odense. Roser Skole havde 154 elever, men mistede efter en næsten to år lang tilsynssag sit statstilskud og så derfor ikke anden udvej end at lukke. Det skete den 9. august 2019.

Den sidste af de nedlagte friskoler var en gammel svend. I Salling slog Rødding Friskole dørene op i 1907, men 20. august 2019 sluttede eventyret. Skolen havde under ti elever.

Ifølge Undervisningsministeriet havde Danmark 1.084 folkeskoler og 556 friskoler den 1. oktober 2019.

Se listen over nyanmeldte, nyåbnede, og nedlagte friskoler: