Gummerup Skole i Assens har 48 elever. Skolen har selv søgt om at blive nedlagt på af grund af manglende tilslutning.

Skolestatus 2021

Seks skoler nedlægges, syv lægges sammen med en anden skole, og 15 nye skoler åbner, hvoraf Holbæk Kommune tegner sig for de 11. Det er nogle af ændringerne til næste skoleår, viser Folkeskolens årlige kortlægning af de kommunale skolestrukturer

Publiceret

Om Folkeskolens undersøgelse

Nedlæggelse:

Undervisningen ophører i bygningerne, og eleverne flyttes til eneller flere andre skoler.

Sammenlægning:

Undervisningsstederne opretholdes, og skolerne fortsætter som énskole på flere matrikler.

Fælles ledelse:

Skolerne er fortsat selvstændige, men deler ledelse.

Elevtal:

Tallet i parentes viser elevtallet, som det fremgår af skolenshjemmeside eller ved henvendelse til

skolen.

Kilder til undersøgelsen: Samtlige lærerkredse i DanmarksLærerforening

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

6 skoler nedlægges

Gummerup Skole ved Assens og Højmark Skole ved Ringkøbing nedlægges med henholdsvis 48 og 55 elever. Gummerup Skole har selv søgt om at blive nedlagt på af grund af manglende tilslutning, mens Højmark Skole erstattes af en friskole. Også de noget større Charlotteskolen og Hedehusene Skole forsvinder og genopstår som én skole i det nye Læringshus Nærheden. Samme manøvre sker i Varde, hvor Sct. Jacobi Skole og Brorsonskolen nedlægges til fordel for den nye Frelloskolen.

1 afdeling nedlægges

Fælleshåbsskolen mister sin afdeling i Andkær og ligger efter sommerferien udelukkende i Gauerslund ved Børkop. Beslutningen blev truffet i foråret 2020, og afdelingen i Andkær erstattes af en friskole.

7 skoler lægges sammen med en anden

H. C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen i Odense-bydelen Vollsmose lægges sammen med navnet Odinskolen og skal ligge på to matrikler, indtil Abildgårdskolen er udvidet i januar 2022. Også Bøgeskovskolen og Egeskovskolen i Bjerringbro lægges sammen, og det samme gør Alt-i-Et-Skolen, Klinkby og Christinelystskolen i Lemvig. Det sker på opfordring fra Alt-i-Et-Skolen, efter at den i en periode har haft konstituerede ledere fra Christinelystskolen. I Middelfart nedlægges 10'eren som selvstændig skole og kommer under ungdomsskolen.

2 skoler får fælles ledelse

Amagerskolen og Kirkeskolen i Skjern får fælles ledelse, indtil de bliver slået sammen i 2022. I Vejen Kommune har Holmeå Børnecenter i Lindknud og Brørupskolen haft fælles ledelse siden nytår.

15 nye skoler

Der opstår også nye skoler, enten i form af nybyggede skoler, eller fordi sammenlagte skoler igen bliver selvstændige. I næste skoleår åbner der nye skoler i Hedehusene, Maribo, Varde og Brande, mens fire store skoler i Holbæk bliver til 11 selvstændige skoler fordelt på 18 matrikler.

2 specialskoler lægges sammen - 1 deles op

Christianskolen og Skolen ved Nordens Plads på Frederiksberg lægges sammen, mens København går den anden vej. Her bliver en filial af Frejaskolen i Valby en selvstændig skole til august og flytter til Østerbro i 2022.

1.080 skoler og 123 specialskoler

Antallet af folkeskoler og specialskoler ligger stabilt. Det viser Undervisningsministeriets oversigt, hvor en skole tæller som én, uanset om den har en eller flere matrikler.

I 2017 var der 1.085 folkeskoler, året efter 1.083, og i 2019 faldt det til 1.078. I dette skoleår er der sket en stigning på to, så der nu er 1.080 folkeskoler og 123 specialskoler. Det er samme antal specialskoler som i 2019, mens der var 125 i både 2017 og 2018.

_________________________________________________ 

 

Gribskov

Afdeling Rostgårdsvej (300) med udskoling under Gilbjergskolen (873) i Gilleleje blev nedlagt i november 2020, da udbygningen af afdeling Parkvej stod klar. Herefter består Gildbjergskolen af Parkvej (729) og Blistrup (144). Desuden er Gildbjergskolen udvidet med skole- og dagbehandlingstilbuddet Fønix, som ligger i Blistrup og er for normalt begavede elever med psykosociale udfordringer.

 

Taastrup

Charlotteskolen (387) og Hedehusene Skole (422) nedlægges og flytter i løbet af efteråret ind i Læringshus Nærheden som en samlet skole. Charlotteskolens specialklasser overføres til Fløng Skole til august.

 

Roskilde

Jyllinge Skole (585) og Baunehøjskolen (529) blev for to or siden lagt sammen under navnet Nordskolen (1.104). Det har der været uro omkring, blandt andet fordi den nye skole skulle indhente et stort underskud. Hvor andre kommuner er begyndt at dele fusionerede skoler op i selvstændige enheder, forsøger man i Jyllinge med en mellemløsning. Fra næste skoleår skal skolerne fungere som to selvstændige afdelinger med hver sin profil og hver sin kultur. De får hver en daglig leder, men der vil stadig være en fælles skoleleder og én skolebestyrelse, ligesom man bevarer specialundervisningen på tværs af skolerne.

Odense

H. C. Andersen Skolen (204) og Abildgårdskolen (427) lægges sammen under navnet Odinskolen. Skolen skal ligge på to matrikler, indtil den nuværende Abildgårdskolen er udvidet til at kunne rumme alle elever i januar 2022. Begge skoler ligger i Vollsmose, hvor børnetallet ventes at falde med godt en tredjedel i de kommende år som følge af nedrivninger af boliger.

Assens

Gummerup Skole (48) nedlægges. Skolen har selv søgt om det på grund af manglende tilslutning.

Middelfart

10'eren (53) lægges under Middelfart Ungdomsskole. De to skoler har haft fælles ledelse, siden 10'eren blev skilt fra Lillebæltsskolen i 2016.

Vejen

Holmeå Børnecenter (81) i Lindknud og Brørupskolen (538) fik fælles ledelse 1. januar i år. Skolerne har egne budgetter, men kører økonomien fælles. De skal også have fælles bestyrelse.

Varde

Sct. Jacobi Skole (513) i Varde nedlægges. I stedet rykker Sct. Jacobi Specialskole- og Dagtilbud (236) ind. Specialskolen blev etableret 1. januar 2020 med elever fra specialafdelingen (144) på Lykkesgårdskolen og Labyrinten (92) på Trane Skole, afdeling Tistrup Skole og ligger p.t på disse to matrikler.

Brorsonskolen (631) i Varde nedlægges og rives ned. I stedet åbner den nybyggede Frelloskolen med alle elever fra Brorsonskolen og to tredjedele af elevene fra Sct. Jacobi Skole. De øvrige elever fortsætter på Lykkesgårdskolen (443).

Billund

Billundskolen (658) overtager specialtilbuddet Chrysalis (26) fra Behandlingsskolerne. Tilbuddet er for elever med autisme, ADHD, ADD og udviklingsforstyrrelser. Eleverne bliver i de nuværende lokaler over for Billundskolen, som dermed bliver en skole på to matrikler.

Vejle

Afdeling Skovbyvej (120) i Andkær under Fælleshåbsskolen (408) nedlægges, hvorefter skolen ligget på én matrikel i Gauerslund ved Børkop. Afdelingen i Andkær erstattes af en friskole.

Skanderborg

Specialafdeling E (100) for normalt begavede elever med autisme på Låsby Skole (450) flyttes til Niels Ebbesen Skolen (707) i Skanderbor, og Center Skovby (40) for udskolingselever med socio-emotionelle vanskeligheder flytter fra Skovbyskolen (807) i Galten til ungdomsskolen i Skanderborg. Manøvren skal blandt andet skabe mere plads på de to afgivende skoler, som begge har vokseværk.

Norddjurs

Børneby Midt (153) opstod i 2019, da Ørum Skole med dengang 332 elever og Børneby Glesborg med 117 elever blev lagt sammen. Samtidig mistede skolen i Ørum sin overbygning, og det fik borgere til at åbne Min Friskole i 2020. 80 elever skiftede til den nye friskole, og elevflugten fortsatte, da politikerne i efteråret 2020 besluttede, at afdelingen i Ørum skulle lukke helt. Det skete 1. marts i år. 45 elever derfra fortsætter deres skolegang i Børneby Midt i Glesborg.

Ringkøbing-Skjern

Højmark Skole (55) nedlægges og erstattes af en friskole.

Amagerskolen (344) og Kirkeskolen (438) i Skjern får fælles ledelse til august og fortsætter som selvstændige skoler, indtil de bliver lagt sammen i 2022.

Viborg

Bøgeskovskolen (371) og Egeskovskolen (511) i Bjerringbro lægges sammen til en skole med to matrikler.

Lemvig

Alt i Et-Skolen, Klinkby (86) og Christinelystskolen (520) i Lemvig lægges sammen. Det sker på opfordring fra personale og bestyrelse på Alt i Et-Skolen efter en periode med konstituerede ledere fra Christinelystskolen.

 

KONSEKVENSER AF TIDLIGERE BESLUTNINGER

Gribskov

Afdeling Rostgårdsvej (300) med udskoling under Gilbjergskolen (873) i Gilleleje blev nedlagt i november 2020, da udbygningen af afdeling Parkvej stod klar. Herefter består Gildbjergskolen af afdelingerne Parkvej (729) og Blistrup (144).

Taastrup

Charlotteskolen (387) og Hedehusene Skole (422) nedlægges og flytter i løbet af efteråret ind i Læringshus Nærheden som en samlet skole. Charlotteskolens specialklasser overføres til Fløng Skole til august.

Odense

H. C. Andersen Skolen (204) og Abildgårdskolen (427) lægges sammen under navnet Odinskolen. Skolen skal ligge på to matrikler, indtil den nuværende Abildgårdskolen er udvidet til at kunne rumme alle elever i januar 2022. Begge skoler ligger i Vollsmose, hvor børnetallet ventes at falde med godt en tredjedel i de kommende år som følge af nedrivninger af boliger.

Vejle

Afdeling Skovbyvej (120) i Andkær under Fælleshåbsskolen (408) nedlægges, hvorefter skolen ligger på én matrikel i Gauerslund ved Børkop. Afdelingen i Andkær erstattes af en friskole.

Varde

Sct. Jacobi Skole (513) i Varde nedlægges. I stedet rykker Sct. Jacobi Specialskole- og Dagtilbud (236) ind. Specialskolen blev etableret 1. januar 2020 med elever fra specialafdelingen (144) på Lykkesgårdskolen og Labyrinten (92) på Trane Skole, afdeling Tistrup Skole og ligger p.t på disse to matrikler.

Brorsonskolen (631) i Varde nedlægges og rives ned. I stedet åbner den nybyggede Frelloskolen med alle elever fra Brorsonskolen og to tredjedele af elevene fra Sct. Jacobi Skole og. De øvrige elever fortsætter på Lykkesgårdskolen (443).

 

FREMTIDIGE NEDLÆGGELSER OG SAMMENLÆGNINGER

København

Lykkebo Skole (500) og Kirsebærhavens Skole (500) i Valby lægges sammen i 2022, og når en ny skole står klar ved Torveporten i 2027, indgår den som skolens tredje afdeling.

Hillerød

Hillerød Dagbehandlingsskole (46) blev til ved en sammenlægning af Store Dyrehave Skole og Ullerødskolen i 2019. Skolen underviser normalt begavede elever med sociale, psykiske og familiemæssige vanskeligheder. Planen er at samle skolen på én matrikel for at gøre arbejdstid og anden drift mere økonomisk. Det bliver enten i en af de nuværende afdelinger eller på Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup. Der er ikke sat årstal på, hvornår det sker.

Ishøj/Vallensbæk

Specialskolen Kirkebækskolen (62) ligger i Vallensbæk Kommune, som ejer bygningerne og står for alt nagelfast, mens Ishøj Kommune drifter skolen. 1. januar 2022 overgår driften også til Vallensbæk Kommune, da det forpligtende kommunale samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk ophører.

Ringkøbing-Skjern

Amagerskolen (344) og Kirkeskolen (438) i Skjern får fælles ledelse til august og fortsætter som selvstændige skoler, indtil de bliver lagt sammen i 2022.

Hvide Sande Skole (338) består af afdeling Fjordskolen (126) med 0. til 3. årgang og afdeling Skolevej (212) med 4. til 9. årgang. Afdeling Fjordskolen nedlægges, når afdeling Skolevej er udbygget til at kunne rumme alle elever i 2024.

Aarhus

Elev Skole (185) nedlægges i efteråret 2024, og eleverne overføres til en nybygget skole i den nye bydel Nye nord for Aarhus. Skolen har ikke fået navn endnu.

Syddjurs

På grund af faldende elevtal stiler kommunen efter at nedlægge den ene af Ebeltoft Skoles (532) to afdelinger i 2022. Ebeltoft Skole blev dannet i 2012 ved en sammenlægning af Skelhøjskolen og Toftevangskolen. Planen er at samle eleverne på den tidligere Toftevangskolen, som i dag rummer 0. til 5. klasse (289).

 

NYE SKOLER

København

Frejaskolen (186), som ligger i Valby og underviser elever med autisme, blev i 2018 udvidet med en afdeling ved Valby Idrætspark. Denne afdeling (64) bliver selvstændig til sommer og flytter til Østerbro i 2022.

Taastrup

Charlotteskolen (387) og Hedehusene Skole (422) flytter i løbet af efteråret ind i Læringshus Nærheden som en samlet skole.

Holbæk

Holbæk By Skole (1.566) deles i Absalonskolen (566) med afdelingen Orø Skole (36) og Bjergmarkskolen (964).

Katrinedalskolen (1.240) deles i Gislinge Skole (183), Svinninge Skole (313) og en skole med afdelinger i Udby (113) og Tuse (631).

Skovvejens Skole (1.484) deles i Jyderup Skole (444), Kildebjergskolen (358) og en skole med afdelinger i Knabstrup (80), Undløse (124) og Nr. Jernløse (478).

Kildedamsskolen (1.175) deles i Ågerup Skole (93), Vipperød Skole (342), Tølløse Skole (476) og en skole med afdelinger i Stestrup (70), St. Merløse (94) og Ugerløse (100).

Dermed bliver firestore skoler til 11 selvstændige skoler fordelt på 18 matrikler. Det er den tredje strukturændring på ni år.

Lolland

Lolland International School, som er Danmarks første internationale folkeskole med plads til 100 elever, åbner i Maribo.

Haderslev

I 2019 blev Sønder Otting Skole delt i Kløvermarkskolen (530) med overbygning og Erlev Skole (375) med indskoling og mellemtrin. 1. februar i år flyttede Erlev Skole ind i en nybygget skole på en anden adresse.

Tønder

Skærbæk Distriktsskole (530) flyttede efter vinterferien ind i en nybygget skole, da de hidtidige bygninger var slidt ned.

Varde

Frelloskolen i Varde åbner med elever fra Brorsonskolen og Sct. Jacobi Skole, som begge nedlægges.

Ikast-Brande

Præstelundskolen (563) i Brande flytter ind i det nye Artium Skole og Kulturhus til august. Den nuværende skole er ramt af skimmelsvamp og rives ned.

 

KOMMENDE SKOLER

København

I vinteren 2022-2023 står Skolen i Nordøstamager (45) klar i Holmbladsgade med plads til 840 elever. Skolen har været i drift siden 2019 og har i år to børnehaveklasser og en 1. klasse på Skolen på Amagerbro. Skolen på Nordøstamager er et foreløbigt navn.

Ved årsskiftet 2023-2024 rykker Sluseholmen Skole (65) ind i nye bygninger med plads til 840 elever. Skolen åbnede i 2019 med elever i børnehaveklasse og fik i første omgang til huse i pavilloner ved Skolen i Sydhavnen. I august sidste år flyttede skolen til pavilloner på Enghave Bryggen, hvor den skal bo, indtil den nye skole er bygget færdig.

I 2023 flytter Arenakvartets Skole (46) - også kaldet Skolen på Hannemanns Allé - i Ørestad ind i en ny skole på Hannemanns Allé. Også denne skole vokser op nedefra og åbnede i 2020 med to børnehaveklasser på Kalvebod Fælled Skole. Til august flytter skolen til pavilloner på Sigtelinjegrunden i Ørestad, hvor den skal bo, indtil den nye skole er klar.

Formelt set kan en skole med under tre årgange og færre end 100 elever ikke være selvstændig. Derfor hører to af de tre nye skoler i de første år administrativt til på deres værtsskole, mens Sluseholmen Skole er tilknyttet Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro.

I 2027 står en ny skole klar ved Torveporten i Valby. Skolen bliver den ene af tre afdelinger på en ny skole, hvor de to andre er nuværende Lykkebo Skole (500) og Kirsebærhavens Skole (500). Disse to skoler lægges sammen i 2022.

I 2027 åbner en ny skole i De Gamles By på Nørrebro. Skolen bliver en afdeling til Guldberg Skole, som så kommer til at ligge på tre matrikler.

I 2027 åbner en ny skole i Vejlands Kvarter på Amager

I 2027 åbner Skolen ved Levantkaj som den første af tre afdelinger på en ny skole i Nordhavn. De to andre følger efter i 2031 og 2048.

I 2028 ventes en ny skole at stå færdig i Bådshavnsgade i Sydhavnen, som skal byudvikles.

I 2030 ventes en ny skole at åbne på godsbaneterrænet ved Vesterbro, som skal byudvikles.

I 2035 ventes den første af to nye skoler på Refshaleøen/Lynetteholmen at stå klar. Der er ikke sat årstal på den anden skole.

Halsnæs

I januar 2023 rykker Frederiksværk Skole (420) ind i en ny skole. Den nuværende skole har skimmelsvamp i kælderen. Det endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med bygningerne.

 Aarhus

I 2023 flytter Stensagerskolen (250), som underviser elever med vidtgående specialpædagogiske behov, fra Viby til Tovshøjskolen i Gellerup. Tovshøjskolen blev nedlagt som almen skole i 2020 og er ved at blive bygget om.

I efteråret 2024 ventes en ny skole at stå færdig i den ny bydel Nye nord for Aarhus. Skolen har ikke fået navn endnu. Eleverne fra Elev Skole (185) overgår til den nye skole, og Elev Skole bliver dermed nedlagt. Måske får specialskolen Langagerskolen i Viby en afdeling i bygningerne.

I 2025 flytter Ellehøjskolen (398) til en ny skole i Gellerup. Ellehøjskolen opstod sidste år, da Tovshøjskolen i Gellerup blev nedlagt og eleverne flyttet til den hidtidige Ellekærskolen i Hasle. Den nye skole har ikke fået navn endnu.

Omkring 2027-2028 ventes en tresporet skole at være klar i havnebydelen Aarhus Ø. Der er endnu ikke sat tidspunkt på byggestart og ibrugtagning.

Ikast-Brande

I 2023 åbner en specialskole for elever med multiple fysiske og psykiske handicap i svær grad. Skolen skal dele bygning med et specialdagtilbud i Ikast. Det er endnu ikke besluttet, om skolen skal være selvstændig eller en afdeling af Ikast