Politikerne i Kalundborg udsatte nedlæggelsen af Røsnæs Skole et år, så landsbyen kunne nå at anmelde en friskole.
Politikerne i Kalundborg udsatte nedlæggelsen af Røsnæs Skole et år, så landsbyen kunne nå at anmelde en friskole.

Blot én ny friskole træder i stedet for en nedlagt folkeskole

Kun én af 26 friskoler, som er anmeldt til at åbne i 2018, skyldes en skolenedlæggelse. Fire andre initiativer bunder i en frygt for, at den lokale folkeskole kan blive nedlagt til næste skoleår. I tre af tilfældene ser det dog ikke ud til at ske.

Publiceret

Anmeldte friskoler siden 2010

2017

26 anmeldte friskoler, heraf 10 gengangere og 16 nye

2016

23 anmeldte friskoler, heraf 12 gengangere fra 2015 og 11 nye.Fem er åbnet i år, hvoraf en erstatter en folkeskole, der blevnedlagt i 2015, mens en anden erstatter en skoleafdeling, sombliver nedlagt i 2018, men reelt er uden elever.

2015

45 anmeldte friskoler, heraf 22 gengangere fra 2014 og 23 nye.Otte er åbnet i år, hvoraf fire erstatter nedlagte folkeskoler.

2014

52 anmeldelser, heraf er 19 åbnet i 2015. 19 af de 52anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og af dem er 11 blevet enrealitet.

2013

29 anmeldelser, heraf åbnede 13 i 2014. Fem af de 29 anmeldelserskyldtes en skolenedlæggelse, og tre af dem blev en realitet.

2012

27 anmeldelser, hvoraf 16 åbnede i 2013. 7 af de 27 anmeldelseskyldtes en skolenedlæggelse, og seks af dem blev en realitet.

2011

39 anmeldelser, hvoraf 22 åbnede i 2012. Halvdelen af de 39anmeldelser skyldtes en skolenedlæggelse, og 15 af dem blev enrealitet.

2010

Rekordår med 65 anmeldelser, hvoraf 24 åbnede i 2011. 18 af demerstattede nedlagte folkeskoler.

Krav til nye friskoler

For at kunne modtage statstilskud skal en friskole anmeldes tilUndervisningsministeriet senest 15. august året før skolensopstart. Samtidig skal skolen betale første rate af et depositum på20.000 kroner. Fristen for anden rate på 10.000 kroner er 1.februar.

Et skoleinitiativ kan genanvende depositum to gange og har altsåtre år til at få skolen etableret. Pengene betales tilbage, hvisdet lykkes. Ellers er de tabt.

Senest 1. februar skal skolen indsende et udkast til vedtægtertil godkendelse i ministeriet og senest 1. juni skal bestyrelsenoplyse blandt andet skolens adresse, bestyrelse og leder.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Politikerne i Kalundborg var tids nok ude til, at de kunne have nået at nedlægge Røsnæs Skole i år, men de valgte at udskyde lukningen til 2018, så landsbyen kunne nå at anmelde en friskole. Og det er præcis, hvad en gruppe borgere har gjort.

Forældre holder igen med at anmelde nye friskoler

Fristen for at anmelde nye friskoler til åbning i 2018 udløb 15. august, og nu næsten to måneder senere har Undervisningsministeriet offentliggjort navnene på de 26 initiativer, som har overholdt fristen. Friskolen på Røsnæs er som sagt en af dem.

Det samme er Nordenskov Friskole i Varde Kommune, Salbrovad Friskole i Assens Kommune, Slagslunde Friskole i Egedal Kommune og Stestrup Friskole og Børnegård i Holbæk Kommune. I alle fire lokalområder har der været debat om den lokale folkeskole, men tre af stederne ser truslen om nedlæggelse ud til at være fjernet.

Vestjysk by er delt i to lejre

I Varde har politikerne besluttet at lægge Nordenskov Skole sammen med Næsbjerg Skole i 2018 med undervisning på begge matrikler. Ifølge en artikel i avisen JydskeVestkysten tidligere på året er byen delt i to lejre: En gruppe kalder anmeldelsen af en friskole for rettidig omhu i forhold til at sikre byen en skole, mens en anden gruppe mener, at initiativet burde lægges tilbage i skuffen, indtil folkeskolen reelt er truet af lukning.

I Assens meldte et byrådsflertal ud, at Salbrovadskolen skulle nedlægges i 2018. Det fik gruppen "Vi vil Salbrovad" til at stifte en friskoleforening.

"Enten dropper politikerne at lukke skolen, og vi fortsætter som folkeskole, eller vi får lavet en friskole", sagde en af initiativtagerne, Morten Hansen, ifølge fyens.dk på et borgermøde i januar.

Siden har politikerne besluttet, at kolen får lov at overleve, hvis den kan komme op på 100 elever. I dag har skolen 88 elever.  

Flytteplaner fik forældre til at reagere

I Egelund Kommune fik det forældre op af stolen, da der var indskrevet så få elever til en kommende børnehaveklasse i Distriktsskolen Ganløses afdeling i Slagslunde, at de skulle flyttes til

hovedafdelingen i Ganløse. Forældrene kaldte beslutningen for første skridt mod en nedlæggelse af afdelingen i Slagslunde. Beslutningen blev dog omgjort, så afdelingen i dag samlæser de 13 elever i børnehaveklassen med 1. klasse. Alligevel er der anmeldt en friskole i byen under navnet Slagslunde Skole.

I Holbæk er Stestrup Skole en afdeling af Kildedamsskolen, som har seks afdelinger i alt inklusive hovedsædet i Tølløse. Afdelingen i Stestrup optræder tit i politikernes sparekatalog, og det har fået forældre til at anmelde en friskole. Politikerne i Holbæk Kommune har ikke på nuværende tidspunkt besluttet at nedlægge afdelingen i Stestrup.

Reelt er der tale om 16 nye anmeldelser

I alt kan 26 nye friskoler åbne til august næste år. Fire af dem blev allerede anmeldt til at åbne i 2016, mens seks andre var anmeldt til i år. Ingen af disse ti er kommet i gang med at undervise, men benytter sig af en regel om, at man har tre år til at komme i gang, når man har indbetalt depositum til Undervisningsministeriet. Reelt indeholder årets liste altså 16 nye anmeldelser.

De 26 anmeldte skoler fordeler sig over det meste af landet. Der er anmeldt tre skoler i Region Nordjylland, fire i Region Sjælland, fire i Region Syddanmark, fem i Region Midtjylland og ti skoler i Region Hovedstaden.

Undervisningsministeriet vurderer, at der i 20 tilfælde er tale om etnisk danske initiativer, mens de seks har et andet etnisk udspring end dansk - blandt andet vurderet ud fra anmelders navn.

Fem nye friskoler er åbnet i år

Kun fem af de 27 skoler, der blev anmeldt i 2016, er åbnet i år. Det drejer sig om Billum Friskole i Varde Kommune, Jerup Privatskole i Frederikshavn Kommune, Nyskolen i Holstebro, Skolen ved Havet i Hundested og Åskolen i Hørning i Skanderborg Kommune. Heraf udspringer de tre første af ændringer i den lokale skolestruktur.

I Billum er friskolen opstået på trods af, at Blåvandshuk Skole i Oksbøl havde en afdeling i byen, men den var i spil til at blive nedlagt i 2018. Den beslutning kom initiativtagere i forkøbet med en ny friskole. En overgang var der udsigt til, at friskolen skulle dele lokaler med afdelingen af Blåvandshuk Skole, men da forældrene til cirka halvdelen af de 93 elever i afdelingen valgte at rykke deres børn til hovedskolen i Oksbøl, blev det ikke aktuelt. Det betyder, at Blåvandshuk Skole i dette skoleår har en afdeling i Billum uden elever.

Holstebro: Skoleledelse siger kollektivt op og skifter til ny friskole

I Holstebro er Nyskolen i den vestlige ende af byen opstået, fordi forældre var utilfredse med en større ændring i skolestrukturen, som betød, at store byskoler blev lagt sammen i 2016, hvilket samtidig betød, at nogle af de gamle skoler blev nedlagt.

Arbejdsgruppe giver op to år efter skolenedlæggelse

Jerup har været uden skole, siden den nordjyske landsby mistede sin folkeskole i 2015, men nu er det lykkedes at åbne en friskole.

Sådan er det ikke gået i Randers-forstaden Vorup. Her blev skolen også nedlagt i 2015, og forældre har arbejdet på at åbne en friskole i år. Men i slutningen af juni kastede de håndklædet i ringen.

"Vi tror stadigvæk på, at en friskole i sydbyen, vil være værdifuld for lokalsamfundet. Rigtig mange har vist stor interesse for skolen, men vi har manglet flere hænder til at løfte projektet. Derfor har vi besluttet at indstille arbejdet", skriver arbejdsgruppen på Facebook og tilføjer, at hvis nogle vil arbejde videre med ideen om en friskole i Vorup, kan det indbetalte depositum anvendes en sidste gang.

Det har imidlertid ikke været tilfældet, da Vorup Friskole ikke figurerer på listen over friskoler, der er anmeldt til at åbne i 2018.

Syv friskoler har drejet nøglen

De fem nye friskoler, der er åbnet i august i år, kan ikke opveje de syv friskoler, der lukkede i løbet af skoleåret 16/17.

Østerbro Privatskole i København, Ballerup Privatskole, Fyns Privatskole i Odense og Østjyllands Privatskole i Horsens underviste primært elever med tyrkisk baggrund, men i forlængelse af urolighederne og de politiske efterdønninger efter sidste sommers kupforsøg i Tyrkiet blev skolerne beskyldt for at støtte den tyrkiske eksilpolitiker Fethullah Gülen. Det kostede dem så stor nedgang i elevtallet, at de ikke kunne fortsætte.

Alle fire skoler åbnede i årene 2011 til 2014 og fik altså en kort levetid. Det kan man ikke sige om Galten Friskole i Skanderborg Kommune og Sdr. Vium Friskole ved Tarm i Vestjylland. Galten Friskole åbnede i 1971, men med et elevtal på under 20 ved juletid 2016 hang økonomien ikke længere sammen.

Sdr. Vium Friskole underviste frem til sommerferien i år, men efter flere års kamp med at skaffe elever nok lukkede den. Skolen blev oprettet i 1988 som en protestskole mod nedskæringer og sammenlægninger af skoler i den daværende Egvad Kommune, som ved kommunesammenlægningen i 2007 blev en del af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ifølge Undervisningsministeriet var der pr. 1. oktober i år 1.276 folkeskoler og 551 friskoler og private grundskoler.

Du kan se, hvilke friskoler der er anmeldt til at åbne i 2018 via dette link:

Læs mere

Friskoler anmeldt til at åbne i 2018

Powered by Labrador CMS