Hovedpersonen Erik Schmidt var i den grad i centrum for varme ord, knus og kindkys efter dommen, der gi ham imod. Over 80 kolleger og venner mødte frem til ”Bobler eller gravøl” hos Odense lærerforening. Og trods dommen var der både boblevand i glassene og "gravøl" i dåserne til at skylle alle de knubbede ord ned med.

Knubbede ord, gravøl og boblevand efter dommen

”Tillykke til KL, nu skal lærerne nok blive glade og arbejde videre efter reformen”, lød nogle af de ramsaltede bemærkninger efter afsigelsen af dommen i Erik Schmidt-sagen. Over 80 lærere og kolleger og venner fra hele landetmødte op til ”Bobler eller gravøl"-arrangementet” hos Odense Lærerforening.

Publiceret
Efter talerne greb Erik Schmidt sit kamera og passede sit arbejde, han er nu redaktør af Odense Læreforenings magasin LærerBladet.
"Der er nok nogle skoleledere, som fremover lidt hurtigere vil kalde folk ind til tjenstlige samtaler. Jeg er meget enig i, at den her sag hviler på et tyndt grundlag, siger lærer Mette Amstrup. Hun deltog ikke selv i det famøse møde i sagen, men har arbejdet 13 år på Agedrup Skole og været kollega til Erik Schmidt:"Jeg kender Erik, og jeg er sikker på, at han ikke har været truende. Jeg synes dommen skal ankes", siger Mette Amstrup.
Erik Schmidt nære ven, Thune Holm tog ordet og sagde blandt til Erik Schmidt: ”Du har jo reelt vundet, Erik” og mente at Erik Schmidt ikke nødvendigvis behøver anke dommen. Stående er det Niels Munkholm Rasmussen, styrelsesmedlem i Odense Lærerforening og mangeårigt medlem af Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der var både knubbede ord og gravøl på dåse, men flaskerne med boblevand blev også åbnet hos Odense Lærerforening, da dommens dag i Erik Schmidt-sagen blev markeret.

Over 80 tidligere og nuværende kolleger, venner og familie troppede op til en seance, der ind imellem nok var alvorlig, men også humoristisk. Undervejs blev ordet givet helt frit til både Erik Schmidt selv, lærer og tidligere hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening, Niels Chr. Sauer, journalist og aktivist Peter Kofod og Erik Schmidts personlige ven gennem mange år Thune Holm.

Efter at have budt velkommen og konstateret, at ordet trods dommen i hvert fald stadig er frit i lærerforeningen gav formand for Odense Lærerforening Anne-Mette Kæseler Jensen ordet til Erik Schmidt, som stod karsk og kampklar med sit kamera i den ene hånd og en velforberedt tale i den anden.

Respekterer dommen, men grundlaget er tyndt

Erik Schmidt har fortalt Folkeskolen.dk, at han var noget rystet, da han læste dommen onsdag, fordi han synes, at det var på et meget tyndt grundlag, at dommeren har givet ledelse medhold i, at Erik Schmidt har overtrådt nogle regler. Han gentog det budskab under gravøls- og boblevands-ceremonien, men sagde også:

Erik Schmidt: "Jeg er faktisk lidt rystet over, hvor tyndt det er

"Vi står altså med en domstolskendelse, der bakker op om lukket ledelse, og jeg vil god tilføje autoritær ledelse. Autoritær ledelse i moderne udgave. Det må vi have en samfundsdebat om. Jeg tror ikke, der er opbakning i folkeskoleloven, i befolkningen  og slet ikke i skolekredse", sagde Erik Schmidt til forsamlingen i det fyldte lokale.

Erik Schmidt tilføjede, at han heller ikke mener, at der findes opbakning til afgørelsen i Odense Kommunes personaleidealer og slet ikke i Børn- og Ungeforvaltningens egne "Dogmer for god dialog".

"Dommen giver mig endda ret i, at der er tale om 'lukket ledelse'. Det er da utroligt. Jamen er det der, vi er? Hvor det er i orden at udøve lukket ledelse, selv om skolelederen jo ifølge loven skal lede i samabejde med blandt andet lærerne", sagde Erik Schmidt og høstede stort bifald fra forsamlingen.

Erik Schmidt personlige ven, lærer Thune Holm, understregede i sin tale at han og Erik Schmidt nærmest altid er uenige, og det ser han som en styrke.

"Du har vundet den her sag. Havde det været en fodboldkamp, så havde du i den grad scoret, og du blev taget ud før kampen var slut", sagde Thune Holm blandt andet og bad Erik Schmidt overveje, om det er de personlige omkostninger værd at køre sagen videre, altså ved at anke byretsdommen. Men Erik Schmidt så mere end kampklar ud og arbejdede også under seancen og tog fotos til LærerBladet, som han er redaktør af.

Odense Kommune vandt sagen: Erik Schmidt overtrådte reglerne

Niels Chr. Sauer: Fyyyh Erik!

Lærer Niels Chr. Sauer, som er tidligere medlem af Danmarks Læreforenings hovedstyrelse havde skrevet en tale og dyppet pennen i gift og galde: 

"Tillykke til KL med sejren over Erik. Vi ved jo, at det er jer, der har styret dette forløb. Det er i dag lykkedes jer at få rettens ord for, at uanset hvor pligtopfyldende, engageret og udviklingsorienteret en lærer er, så har I lov til at true ham med fyring i det øjeblik han "hæver stemmen" overfor en skoleleder og ifølge dommen med fuld ret - kritiseret ham for 'lukket ledelse', sagde Niels Chr. Sauer og fortsatte:

"En skoleleder, der altså på møde efter møde overtræder folkeskolelovens paragraf 40 stk 5: Skolens leder udøver sin virksomhed i samarbejde med de ansatte. Erik var været 'usømmelig' - fyyyy Erik", sagde Niels Chr. Sauer, mens der blev grinet hovedrystende blandt mange af lærerne ved bordene.

Niels Chr. Sauers tale: Tillykke til KL

Også journalisten og blogger Peter Kofod, der har udtalt sig flere gange om lærerlockouten talte mod dommen. Kofod erklærede at han "tiltrækkes af sager, der stinker".

Sauer fremhævede indigneret, hvordan Erik Schmidt ufortjent er blevet behandlet efter "i 34 år har lagt sit hjerteblod i Agedrup skole og spillet en stor rolle i opbygningen af skolens lokale ry".

"Langt ud over, hvad han er tjenstligt forpligtet til - og da han så "hæver stemmen" overfor en nytilkommen leder, der med uhørt mangel på empati og i åbenlys modstrid med folkeskolelovens intentioner tromler hele hans og hans kollegers arbejde ned, så bliver kan kaldt til skideballe på kontoret, og da han så reagerer med at sige sit job op, får han en skidtspand smidt efter sig i form af en tjenstlig advarsel", sagde Sauer.

"Og denne her sag stinker også", sagde Peter Kofod, og kritiserede journaliststanden generelt for ikke at gør sit arbejde grundigt nok, her talte han især om lockouten i 2013, hvor han slet ikke kan forstå, hvordan mediefolk kan efterspørge en rygende pistol i spørgsmålet om, hvorvidt der var aftalt spil mellem regeringen og KL. Lærerkollega: Dommen skal ankes Mette Amstrup har været lærer på Agedrup Skole i 13 år og har arbejdet sammen med Erik Schmidt, hun arbejder ikke længer på Agedrup Skole, og hun synes at dommen bør ankes.

"Jeg er faktisk overrasket over, at Odense Kommune ikke har trukket advarslen til Erik Schmidt tilbage. Jeg synes, det er trist med denne dom. Det betyder noget for ytringsfriheden. Der er mange, der er bange for at udtale sig, og retssager som denne betyder noget principielt, siger Mette Amstrup til folkeskolen.dk

Hun frygtede, at man i lignende sager vil skele til dommen i denne sag. Efter talerne greb Erik Schmidt sit kamera og gik i gang med  at tage fotos, han er nu redaktør af Odense Lærerforenings  blad LærerBladet, og bladet skal ud.

Bondo: Uafklaret om Erik Schmidt-sagen skal ankes