Anmeldelse

Psykologisk tryghed og kollektiv mestring

Sammen på et nyt niveau

Vi står i skolen over for problemstillinger, der er både komplekse og udfordrende. Vi har brug for at finde nye veje – og vi kan kun gøre det sammen. Vi skal på tværs af fagligheder og ståsteder sammen løse opgaven – og vi skal løse den i praksis.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Peter Andersen vil med sin aktuelle bog skabe fokus på og debat om en nødvendig og naturlig bevægelse fra professionelle læringsfællesskaber mod en kollaborativ kultur i skolen. Det er en kultur, som er opbygget med så meget psykologisk tryghed, at frontpersonalets erfaringer og viden om kerneydelsen bliver brugt til at forbedre og innovere praksis, fordi de tør dele både det, der virker, og det, der ikke virker. Det kræver en lydhør ledelse.

Fakta:

Titel: Psykologisk tryghed og kollektiv mestring

Forfatter: Peter Andersen

Pris: 250

Sider: 162

Forlag: Forlaget Klim

”... lydhør ledelse handler om at skabe et psykologisk trygt og åbent miljø, der anerkender vigtigheden af at skabe en kollaborativ kultur med kollaborativ mestring, hvor erfaringer og holdninger fra alle på arbejdspladsen kommer frem og behandles konstruktivt med henblik på at kunne udføre kerneopgaven optimalt”.

Bogens struktur er bygget op over en overordnet forståelsesmodel. Med frontpersonalets viden og erfaringer om kerneopgaven i centrum skabes grundlaget for kollektiv mestring, som er hjørnestenen i en kollaborativ kultur, som skal understøttes af en lydhør ledelse. Begreberne bliver i bogen foldet ud og beskrevet, så de skaber mening og sammenhæng for den samlede forståelse af den psykologiske trygheds beskaffenhed som den kollaborative kulturs forudsætning.

Hvert af bogen otte kapitler er opbygget, så de afsluttes med en opsummering af hovedpointerne og øvelser og refleksionsspørgsmål, man kan arbejde med i sit team. Det er forfatterens håb, at man læser bogen sammen med sit team, og at bogen herved kan danne grobund for fælles drøftelser og refleksioner, der kan føre til konkret handling.

Bogen kommer med mange spændende perspektiver og lægger i den grad op til refleksion over egen praksis og dialog omkring samarbejdet i teamet, i organisationen og med de samarbejdspartnere, der er omkring.

Det kræver en ledelse, der har store ører, så lydene fra organisationen bliver opfanget og brugt til konstruktivt og respektfuldt at forbedre og forstærke læringsmiljøerne.

Sproget er lettilgængeligt, og bogen insisterer på at dagsordensætte en kulturforandring, der udvikler de professionelles samarbejde og løfter det til nye højder. Jeg kan varmt anbefale bogen til alle aktører omkring skolen, der på hver sin måde skal bidrage ind i en sådan udvikling. Det er bare med at komme i gang.