”I dag er vi tilbageholdende med at tænke over, hvordan vores liv vil blive om fem år, men den tankegang må vi gøre op med. Vi skal tænke langsigtet, så vi både kan få tilrettelagt det sene arbejdsliv og den gode pensionisttilværelse”, siger Ole Münster, der for nylig har udgivet en bog om emnet.

Ny bog: Tag stilling til dit seniorliv – før andre gør det

Med stigende pensionsalder og længere levealder ved godt helbred skal du langt tidligere have fokus på det sene arbejdsliv. Så du kan arbejde, så længe du har lyst, og arbejdslivet i langt højere grad bygger bro til livet som pensionist. Det mener Ole Münster, forfatter til bogen »Gør dig klar til et godt seniorliv!«.

Publiceret

Om bogen

»Gør dig klar til et godt seniorliv!« udkom på forlaget Turbinei maj. Bogen samler nyeste viden om det lange seniorliv og den nyelivsfase, beskriver kort forskellige cases til inspiration ogstiller en lang række spørgsmål, der kan hjælpe læseren til atreflektere over sit eget seniorliv.
Bogen er på 262 sider og koster 249,95 kroner. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Når du er 55 år, skal du allerede begynde at tænke på dit seniorliv. Eller du kan se det som en generalprøve på pensionistlivet, når børnene flytter hjemmefra. Overvej allerede der, hvordan du vil leve resten af livet". Sådan lyder det fra Ole Münster, forfatter til den nyligt udkomne bog »Gør dig klar til et godt seniorliv!« En bog han har skrevet, fordi han i den grad mener, at folk skal op i gear med hensyn til at reflektere over og tage stilling til, hvilket liv de vil leve som seniorer og pensionister.   "I dag er vi tilbageholdende med at tænke over, hvordan vores liv vil blive om fem år, men den tankegang må vi gøre op med. I stedet skal vi begynde at se overgangen fra arbejde til pension som en proces, der kan forløbe over mange år - måske 20 år. Så vi skal tænke langsigtet, så vi både kan få tilrettelagt det lange arbejdsliv og den gode pensionisttilværelse," siger Ole Münster. Han er i dag 65 år og gik selv på pension for fem år siden - efter en lang karriere som blandt andet direktør i Dyrenes Beskyttelse og sekretariatschef i Det Etiske Råd og Dansk Psykolog Forening. Havde han vidst, hvad han ved i dag - efter skrivning af bogen, havde han selv sat et længere perspektiv på sin tilbagetrækning - og skabt en mindre brat overgang mellem arbejdsliv og pensionistliv.

Fakta om dine seniorrettigheder

En helt ny livsfase som seniorer At det er nødvendigt med det lange perspektiv, handler om to ting: Den stigende pensionsalder og den stigende levealder, hvor folk lever længe - og ofte med et godt helbred. "Vi er den første generation, der får en helt ny livsfase som seniorer. Fordi vi lever længere, vi er aktive og i god form. Samtidig er der krav om, at vi skal arbejde længere. Så vores livsbetingelser som seniorer og pensionister er markant forskellige fra tidligere". "Men vores egen motivation for at arbejde ændres ofte med alderen, omgivelsernes syn på os ændres, og det vil være synd at sige, at den røde løber rulles ud, når personer på 60+ søger nyt job. I takt med alderen er vi også i stigende risiko for at blive fyret, så der er mange grunde til at stoppe op og tage stilling til, hvilken vej vi som enkeltpersoner gerne vil tage i den sidste livsfase", siger Ole Münster. 

Lærer på delpension: "Jeg er blevet en bedre medarbejder"

Find den bedste vej til livets finale Der findes ikke én rigtig vej. Det handler om at tage stilling og forsøge at få sine egne drømme og ønsker opfyldt i forhold til det lange arbejdsliv og pensionistliv opfyldt. "Min bog handler om at få folk til at reflektere over seniorlivet og pensionistlivet. Få dem til at tage styringen, inden det måske bliver for sent. Om at finde den bedste vej til livets finale. Måske skal man kæmpe sig til noget efteruddannelse, selvom det kan være svært som seniorer". "Måske skal man søge et helt andet job, hvor det er nemmere at få en glidende overgang fra arbejdsliv til pensionistlivet, men det kræver bevidst stillingtagen og planlægning - både for at fjerne nogle bekymringer og for at sikre sig størst mulig indflydelse på sit sene arbejdsliv".

På vej på pension? Her er de fire ting, du skal tage overveje

2.000 timer med ét slag Den bedste vej findes blandt andet ved at få overblik over ens økonomi, reflektere over, hvor man skal bo, om man har lyst til at arbejde på nedsat tid eller om man vil stoppe, så hurtigt man kan, fordi man for eksempel ikke længere kan se sig i den danske folkeskole. Men også over, hvad man vil bruge den megen frihed som pensionist til. "Når man bliver pensioneret, får man omkring 2000 timer årligt forærende, som man pludselig selv kan disponere over. Samtidig mister man struktur, retning, identitet, socialt fællesskab og anerkendelse, når man stopper med at arbejde, men man har stadig de samme behov. Fysiske, mentale, sociale, man har stadig brug for tryghed, påskønnelse mv". "Så behovene skal dækkes på anden vis, ellers kan man blive både stresset, rastløs, deprimeret og utilfreds med livet som pensionist", fortæller Ole Münster.

DLF: Bedre seniorrettigheder er nødvendige 

Byg bro mellem arbejdsliv og pensionistsliv   Ifølge ham er det allerbedste at begynde at trappe op på aktiviteter, man kan tage med ind i pensionistlivet.

"Det kan være rigtig svært, hvis man bare trækker stikket fra den ene dag til den anden. For mange efterlader det en tomhed og en tristhed. Så det handler om at bygge bro og skabe en glidende overgang mellem arbejdsliv og pensionistliv". Ifølge Ole Münster skal man stille sig selv to vigtige spørgsmål: Hvordan tilrettelægger du dit lange arbejdsliv, så du får størst arbejdsglæde? Og hvordan giver du dit lange pensionistliv indhold og retning?

"Det gør du bedst ved at se overgangen fra arbejdsliv til pensionist som en glidende proces, hvor du gradvist trapper ned på jobbet og opprioriterer aktiviteter, som du kan tage med videre". Den vigtige seniorsamtale For at kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet samtidig med, at du tager hul på tilværelsen som pensionist, kræver det opbakning fra ledelsen. Og her er seniorsamtalen helt afgørende, mener Ole Münster. "Det er sammen med sin leder, man skal fastlægge rammerne for et langt arbejdsliv med stor arbejdsglæde. Så seniorsamtalen er vigtig, og den kræver forberedelse". "Selvom det ikke altid virker sådan, så vil de kommunale arbejdsgivere faktisk gerne have, at medarbejderne arbejder længere. Derfor har Kommunernes Landsforening også lavet en seniorpolitik med fokus på livsfaser og et længere arbejdsliv", siger Ole Münster. "Lige nu er seniorpolitikken bare ord, der skal omsættes til virkelighed, men min bog kan hjælpe den enkelte til at tale ind i intentionerne i seniorpolitikken".

Læs mere