Susanne Nielsen (til højre) er assistent for lærer Ingrid Steenstrøm Nielsen. »Jeg ved, det er en kæmpe fordel, at jeg er der, og jeg ved, at skolen bli- ver mere rummelig, fordi jeg kan løse konflikter og forhindre afbrydelser af undervisningen«, fortæller Susanne Nielsen

Pædagoger skaber arbejdsro i klassen

Nymarkskolen i Kerteminde har pædagoger som undervisningsassistenter i indskolingen. De er på skolen hele dagen og skaber derfor nye muligheder for forældresamarbejdet

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er en kæmpe fordel at have pædagoger ansat som undervisningsassistenter, synes lærer på Nymarkskolen i Kerteminde Ingrid Steenstrøm Nielsen. Pædagogerne skaber arbejdsro i klassen.

»Undervisningsassistenten er med til at finde konstruktive løsninger på elevkonflikter. Vi vægter fællesskabet højt. Vi vil gerne have, at alle føler sig som en del af fællesskabet. Der har vi pædagogerne som det kit, der får fællesskabet til at holde«, siger Ingrid Steenstrøm Nielsen.

Skolen har en pædagog tilknyttet hver årgang i indskolingen. Og selv om der er meget få ugentlige pædagogtimer til hver klasse, er det stadig en stor hjælp for lærerne.

»Det giver mere trivsel for lærerne, fordi pædagogerne giver plads til lærernes fokus«.

Flere kreative projekter og ture væk fra skolen er nogle af de muligheder, som pædagogernes tilstedeværelse afføder.

»Det er dejligt at få assistenter ind i undervisningen, for det giver luft, frihed og glæde«, siger Ingrid Steenstrøm.

Hun mener, at pædagogerne er med til at kvalificere forældresamarbejdet.

»Vi ser ikke forældrene så meget i skolen. Men fordi forældrene henter en stor andel af børnene hver dag i skolefritidsordningen, har pædagogerne mulighed for en tæt dialog om, hvad der er sket i løbet af skoledagen«.

Undervisningsassistenterne er med til at udarbejde klassens sociale årsplan, og det er assistenten, der fremlægger planerne på forældremøderne.

Derudover er der også en fleksibilitet i samarbejdet. Ingrid Steenstrøm har én gang prøvet at bytte timer med pædagogen, fordi hun skulle til begravelse.

»Børnene opfører sig helt anderledes i fritidsordningen. Det giver lærerne et godt indblik at se børnene i en anden sammenhæng«.

Hun mener, at der er mange fordele i at ansætte pædagoger, der allerede har deres dagligdag på skolens område.

»De er en naturlig del af skolen og kender til skolens kultur og værdigrundlag. De kender forældrene, for de møder dem mere, end lærerne gør. Jeg kan ikke finde noget dårligt at sige. Jeg synes kun, jeg kan fortælle gode ting om det«.

Både skolens leder Jesper Mayerhofer og Ingrid Steenstrøm mener, det er vigtigt, at lærerne ved, hvad de vil bruge undervisningsassistenterne til, og er gode til at give assistenten præcise opgaver. Derudover er det vigtigt, at assistenten og læreren er åbne over for hinanden, og at læreren sætter undervisningsassistenten ind i dagens dagsorden.

Skoleleder Jesper Mayerhofer mener, at de gode erfaringer også bunder i, at skolen i mange år har gjort meget for at sikre et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

»Det er klart, at havde man valgt at ansætte på en FOA-overenskomst, så kunne man have fået flere timer. Men jeg synes, vi har nogle kompetencer, der supplerer hinanden godt«, siger Jesper Mayerhofer.

Han mener, at det er vigtigt, at pædagogernes timer ligger i forlængelse af hinanden. Desuden betyder timerne i skolen, at det bliver muligt at holde på nogle kvalificerede medarbejdere, som måske ellers ville søge andre steder hen, fordi de ikke kunne få timer nok i skolefritidsordningen.

Skolen har tidligere været helhedsskole og haft tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det mener Jesper Mayerhofer er en del af opskriften på skolens succes med forsøgsordningen. Forrige år var der meget få timer til samarbejdet og ingen pædagoger i undervisningen. I år har pengene fra Undervisningsministeriets pulje muliggjort pædagogtimer i skolen. Men næste år ser det ikke ud til, at skolen får råd til pædagogerne.

»Det er ærgerligt, at vi ikke får mulighed for at holde på dem og udbygge samarbejdet«, siger Jesper Mayerhofer. |