A-kasse ansætter flere

Stigende arbejdspres trods den faldende ledighed

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det går galt hver sommer, men i den forløbne sommer var det værre end nogensinde - i tusindvis af nyuddannede lærere blokerede telefonerne i Danmarks læreres fælles arbejdsløshedskasse, dlf/a, og mange af dem fik ikke deres dagpenge til tiden. Et uheldigt sammenfald mellem seminariernes dimissionsdatoer, karensperioden og dagpengemånedens længde betød, at mange flere end ventet fik ret til dagpenge allerede i slutningen af juli - en måned, hvor a-kassen i forvejen er ved at drukne i nyuddannede lærere fra året før, som ikke har optjent ret til løn i sommerferien. Over 3.500 medlemmer fik faktisk understøttelse i juli måned - i en a-kasse, som omtrent ingen ledighed har.

Efterlønsreformen har også medført et stort arbejdspres på a-kassen, og hvor dlf/a på nuværende tidspunkt kun skal administrere efterlønsudbetalinger til omkring 1.500 medlemmer, så stiger dette antal til op imod 10.000 efterlønnere i løbet af et par år. For at håndtere det øgede arbejdspres har a-kassen ansat fem nye medarbejdere. A-kassen er også i gang med en lang række andre initiativer til at forbedre sin service, fortalte kassens formand, næstformand i DLF Stig Andersen, i sin mundtlige beretning på kassens delegeretmøde for nylig. dlf/a overvejer blandt andet at søge hjælp hos andre a-kasser, der ikke lider af tilsvarende sommerproblemer, og vil indføre elektronisk sagsstyring, så en hvilken som helst sag kan behandles lige effektivt på kontoret i Kompagnistræde som lokalt hos a-kassekonsulenterne rundt om i landet. Det er også på tale, at kassen vil indføre ét fælles telefonnummer - efter at TeleDanmark per 1. januar indfører ens telefontakst til hele landet.

De 70 delegerede blev også orienteret om de foreløbige resultater af a-kassens store brugerundersøgelse. Af den kan man blandt andet se, at selvom kassen kun har mellem 300 og 500 fuldtidsledige, er der 13.000 mennesker på årsbasis, der modtager en ydelse, knap 19.000, der har kontakt med deres a-kasse - faktisk svarer resultaterne til, at kassen i gennemsnit har 220 medlemskontakter om dagen.

Stig Andersen blev genvalgt som formand, og derudover består den nye hovedbestyrelse af fire andre DLF-hovedstyrelsesmedlemmer, Karsten Holst, Anders Bondo Christensen, Ole Jensen og Jon Kowalczyk, samt Lars Pedersen fra Lærere ved Arbejdsmarkedsuddannelserne, Ida Simonsen fra S81 samt de to lokalt valgte medlemmer Svend Lau og Paul Brøgger.

Powered by Labrador CMS