Kender du jobbet?

”Jeg glæder mig til at sidde for bordenden”

Morten Lomborg er ny skoleleder på Balleskolen i Silkeborg.

Publiceret

Hvordan var din første dag som skoleleder?

”Jeg blev taget imod af alle skolens elever og medarbejdere i hallen med sang og velkomsttale. Jeg fik også lov til selv at sige et par ord, der meget kredsede om at turde være sig selv og stå ved den, man er. Og at jeg vil gøre mit bedste for at være en god leder for Balleskolen.

Jeg blev enormt glad over den modtagelse, jeg fik. Det er altid skønt, når en hel skole er samlet og synger sammen. Jeg fik en følelse af, at her er en skole med et dejligt fællesskab”.

Hvorfor har du skiftet job?

”Jeg har været konstitueret skoleleder på Mølleskolen i Ry. Der fik jeg smag for det arbejde, som er i skolelederopgaven. Så undervejs begyndte jeg at se på, om der ikke var et skolelederjob til mig”.

Hvad gjorde, at du følte dig klar til at søge et skolelederjob?

”Jeg havde fået anerkendelse for min indsats og havde vist over for mig selv og over for andre, at det her med at være skoleleder var et skridt, jeg godt kunne tage. Jeg har været viceskoleleder på Mølleskolen i seks år, og før det var jeg pædagogisk leder på Mårslet Skole i fire år. Så det var et naturligt tidspunkt at gå den vej”.

Hvorfor valgte du Balleskolen?

Morten Lomborg (1977)

2024- : Skoleleder på Balleskolen, Silkeborg Kommune, med cirka 70 medarbejdere og godt 600 elever.

2018-2024: Viceskoleleder og i en periode konstitueret skoleleder på Mølleskolen, Ry, Skanderborg Kommune.

2014-2018: Pædagogisk leder på Mårslet Skole, Aarhus Kommune.

2003-2014: Lærer på Forældreskolen i Aarhus.

1999-2003: Uddannet fra læreruddannelsen i Aarhus med fagene dansk, matematik, idræt og musik.

”Jeg havde besøgt skolen, inden jeg skrev ansøgningen, og fået et rigtig godt indtryk. Det er en åben plan-skole fra 70’erne, hvor man har et tæt årgangssamarbejde. Det er også det, jeg kommer fra på Mølleskolen. Men her understøtter de fysiske rammer det rigtig godt. Så der var noget genkendeligt, men også ting, der var anderledes”.

Hvornår vidste du, at du ville være skoleleder?

”Når man er så tæt på det strategiske arbejde på skolen, som jeg var under min leder på Mølleskolen, så begynder man at forme sine egne ideer om, hvordan man ville gøre det, hvis det var en selv, der havde stillingen.

Allerede i de 11 år, hvor jeg var lærer på Forældreskolen i Aarhus, involverede jeg mig meget i ’motorrummet’. Jeg var lærerrådsformand, sad som lærerrepræsentant i skolebestyrelsen og var med i planlægningen af den pædagogiske udvikling. Derfor var det naturligt for mig at gå videre som pædagogisk leder og skifte fra privatskolen til folkeskolen. Det var i 2014, hvor der var store ændringer i folkeskolen, og det var spændende at træde ind i en brydningstid og prøve at præge det på en positiv måde”.

Hvad glæder du dig mest til?

”Jeg glæder mig til at sidde for bordenden i det strategiske arbejde med at sætte retning for en skole i en kommune, hvor jeg har et indtryk af et godt skolevæsen. Jeg glæder mig til et godt samarbejde med lederteam, medarbejdere og forældre”.

Hvad brænder du særligt for i jobbet?

”Jeg kan godt lide at se lidt ud i fremtiden og se på, hvad der er brug for, og hvordan vi kan lave skole, der passer til den tid, som kommer. Jeg har været meget optaget af, hvordan dannelsestænkning og kompetencetænkning kan gå hånd i hånd i det pædagogiske arbejde. Det vil jeg gerne tage med her. Jeg er selv optaget af det musiske, men brænder generelt for at understøtte, at det kreative kan være med til at motivere eleverne, store som små”.

Hvad er den største udfordring?

”At holde fast i den retning, vi sammen sætter, og samtidig balancere de mange forventninger fra alle sider til, hvad skolen kan tage sig af. Og at få kommunikeret på en god måde, hvordan man laver god skole her på Balleskolen.

Bæredygtighed bliver også en opgave. Vi skal have en bæredygtig arbejdskultur for at løse det lokale, men det handler også om det nationale og globale perspektiv, om klodens fremtid. At forstå de problemstillinger, som de børn, der går i skole nu, skal hjælpe med at løse i fremtiden”.

Hvad vil du råde andre til, der har en drøm om et skolelederjob?

”Giv ledelsen et hint om, at du har ledelsesdrømme, og spørg ind til, hvordan du kan blive understøttet i det. Vær ikke bange for at sende en jobansøgning. Måske får du ikke jobbet i første hug, men man lærer meget ved at være til samtale på et lederjob”.