Kun en fjerdedel af lærerne svarede i en undersøgelse i september, at de har frihed til at udtale sig om skolehverdagen.
Kun en fjerdedel af lærerne svarede i en undersøgelse i september, at de har frihed til at udtale sig om skolehverdagen.

Som privatperson har du større ytringsfrihed

Som offentligt ansat har du pligt til at være loyal, når du ytrer dig i embeds medfør, fortæller Steen Dam, der er konsulent i DLF. På det seneste har der været debat og flere sager om lærere og skoleledere, der har udtalt sig. Læs her nogle gode råd.

Publiceret

Steen Dam svarer på ofte stilledespørgsmål

Kan lærerne iværksætte en kampagne 
modnedskæringer?

»Ja, men de skal gøre det tydeligt, at det er somprivatpersoner«.

Kan lærerne iværksætte en kampagne 
sammen medskolebestyrelse/forældre/elever 
mod budgettet?

»Ja, det må de gerne, men det skal være som privatpersoner ellersom faglig klub«.

Kan lærerne deltage i en demonstration, 
som forældrene hararrangeret?

»Ja, men ikke i arbejdstiden, det skal være efter arbejdstid ogsom privatpersoner«.

Eleverne demonstrerer mod skolens lukning. 
Skolelederensiger, at vi skal gå med og føre tilsyn. Må vi det?

»Ja, man skal. Men opgaven er at føre tilsyn, lærerne må ikke gåmed bannere og så videre«.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres«. Sådan står der i Grundlovens paragraf 77.

Men mens lærerne som privatpersoner har samme ytringsfrihed som resten af borgerne i Danmark, bliver de begrænset af deres ansættelse. Der gælder både loyalitetspligt og lydighedspligt for de offentligt ansatte. Men hvad betyder det?

»Det handler om kasketter - taler man med embedskasket eller som privatperson?« siger Steen Dam, der er konsulent i afdelingen for organisation og arbejdsmiljø i Danmarks Lærerforening. Han understreger, at offentligt ansatte i modsætning til privatansatte har mulighed for at kritisere arbejdsgiver, uden at det bør få negative ledelsesreaktioner.

Andre regler i embeds medfør

I tjenesten skal man som lærer eller børnehaveklasseleder være opmærksom på, hvordan udtalelserne falder.

»Men når man ikke er privatperson og optræder på skolens eller kommunens vegne, er man undergivet loyalitetspligten. Det gælder for eksempel, når læreren står ude i klassen til klasseforældremøde, så formidler man de budskaber, arbejdsgiverne ønsker formidlet. Arbejdsgiver kan give instruktioner om det budskab, der ønskes videreformidlet«, fortæller Steen Dam.

Kun hver fjerde lærer tør ytre sig offentligt 

Derfor er hans råd til offentligt ansatte, der ønsker at blande sig i den offentlige samtale om skolen: Vis tydeligt, at udtalelserne falder som privatperson. For eksempel ved at skrive: »Jeg er lærer ved X-skole, men jeg udtaler mig som privatperson«. Den samme deklarering gælder i øvrigt også, hvis en gruppe offentligt ansatte udtaler sig om noget - de skal gøre det tydeligt, at det netop er som privatpersoner, at ytringerne falder.

»Hvis man er flere, kan man sige: 'Vi er lærere, men udtaler os som privatpersoner' - eller endnu bedre: Gå sammen, og udtal jer som faglig klub«, siger Steen Dam. Lærernes ytringer er begrænsede af tavshedspligten over for borgerne.

»Tavshedspligten gælder private forhold, og det kan give ubalance, når det er de ansatte, der bliver angrebet af borgerne, men ikke kan give en forklaring på grund af tavshedspligten«, siger Steen Dam. Hvis man udtaler sig inden for eget arbejdsområde, må man ikke komme med åbenbart urigtige oplysninger - de offentligt ansatte ved jo netop, hvad det drejer sig om.

Powered by Labrador CMS