Anmeldelse

Arousal og compassion
Arousal og compassion

Mød eleven med et åbent sind

Bogen handler om, hvorledes vi som fagprofessionelle møder børn, der har en problemskabende adfærd. Vi skal møde dem med empati, sympati og omsorg. Med andre ord møde dem med compassion. Herved bliver pædagogisk praksis mindre konfliktfyldt.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ifølge forfatteren skal man møde børn og unge med compassion. Det er en tilgang, hvor man kigger ind på den uhensigtsmæssige adfærd og som professionel udviser empati, sympati og omsorg. Man skal med andre ord som professionel øve sig i at se bag barnets adfærd. Også når adfærden, som gennem bogens fire cases, kan opfattes som provokerende grænseoverskridende med mere.

Fakta:

Titel: Arousal og compassion

Forfatter: Anne-Mette Sohn Jensen

Pris: 300

Sider: 264

Forlag: Akademisk Forlag

Bogen falder i fire hovedkapitler: menneske, adfærd, relation og compassion.

Alle mennesker har grundlæggende belastningsfaktorer, men børn med sensoriske forstyrrelser påvirkes let og kommer tit i kaos. Så vi skal lære at se ind bag kaosset, fordi kaos ofte udløser konfliktadfærd. Når barnets adfærd er kaosadfærd, bliver det sværere for barnet at regulere sansninger på en acceptabel måde. Barnets adfærd bliver problemskabende, både for barnet selv og for omgivelserne. Så vi skal som fagprofessionelle prøve at ændre på de situationer og rammer, hvor problemer opstår. Det er elevens manglende færdigheder, du som professionel skal kompensere for.

I afsnittet "Relation" pointeres det, at alt pædagogisk arbejde er relationsarbejde. Det er en evne, man altid skal kunne udvise i pædagogisk praksis: at kunne oppebære en relation. Som professionel skal man øve sig i at se tingene fra flere vinkler og ikke være fastlåst i rigtigt og forkert.

For at kunne samle det hele og gennemføre en pædagogisk god intervention slutter sidste del af med compassion. Hvordan møder vi de unge med compassion?

Bogen favner bredt. Over en mere spirituel tilgang med sensitivitet, Dalai Lama med mere, men den trækker også en bred vifte af teori ind fra psykologisk pædagogisk praksis. Så der er meget at hente, hvis man ikke lige vil læse hele bøger af for eksempel Ross W. Greene og Bo Hejlskov Elvén selv. 

Hvis man vil øve sig i at se ind bag børnenes problemskabende adfærd med en anerkendende, empatisk, neurologisk viden og bruge low arousal-teknikker og compassion som værktøjer, er det en fin bog. Den er omfattende og kommer fint rundt om emnerne. Man kan som lærerstuderende få præsenteret nogle tilgange, eksempelvis mentalisering og low arousal, som man så efterfølgende kan dykke ned i ved hjælp af litteraturlisten i bogen. Som fagprofessionel kan det være værd at nærlæse casene, som giver et praksisbillede i forhold til teorien.

Powered by Labrador CMS