»Mange lærere ved godt, at de skal spænde i maven, når de taler, men det er ikke nok. Man skal også slappe af i kæbe og skulderparti, så der er åbent i halsen«, siger Line Nyvang Warming.
»Mange lærere ved godt, at de skal spænde i maven, når de taler, men det er ikke nok. Man skal også slappe af i kæbe og skulderparti, så der er åbent i halsen«, siger Line Nyvang Warming.

Du risikerer at miste stemmen

Lærere bruger stemmen hver eneste dag. Alligevel passer de færreste på det vigtige arbejdsorgan. Med blot en beskeden indsats kan man forebygge, siger audiologopæd Line Nyvang Warming, der forsker i præventiv stemmetræning for lærere.

Publiceret

Syv råd til at skåne stemmen

1. Bevæg dig rundt i klasselokalet, når du taler. Det skaber ro,og så behøver du ikke tale så højt for at nå eleverne på bagersterække.

2. Tal ikke til eleverne, når du skriver på tavlen. Så undgår dubåde at skulle tale højere og at dreje hovedet mod eleverne. Vrid ihalsen gør det sværere for struben at bevæge sig.

3. Inddrag eleverne, når du har brug for at holde stemmen i ro -det kan de godt forstå.

4. Ikke al kommunikation behøver at være verbal. Aftal medeleverne, at de skal være stille, når du rækker en arm i vejreteller banker på tavlen. Find en metode, der passer til dig og dinklasse.

5. Planlæg undervisningen, så du ikke skal tale halve timer itræk. Eleverne kan arbejde selvstændigt eller komme med oplæg.

6. Som lærer i idræt og musik er du særligt udsat på grund erhøj baggrundsstøj, der tvinger dig til at tale endnu højere. Bed omat få lektionerne i disse fag spredt ud over ugen.

7. Undgå at belaste en i forvejen overbelastet stemme med entimes snak i telefonen lige efter skoletid. Og når aftensmaden erklar, så gå rundt til børnenes værelser frem for at råbe ude frakøkkenet.

Undersøgelsen »Variations in Intensity, Fundamental Frequency,and Voicing for Teachers in Occupational Versus NonoccupationalSettings« af forfatterne Eric Hunter og Ingo Titze kan findes påjslhr.highwire.org

Stemmeproblemer blandt lærere

• Ti procent oplever dagligt og 29 procent ugentligt en anspændtstemme.

• Fem procent oplever dagligt og 34 procent ugentligtstemmetræthed.

• 18 procent siger, at problemer med stemmen har indvirkning påderes undervisning.

• 25 procent siger, at problemer med stemmen er direkte årsagtil, at de vælger aktiviteter fra både på job og i fritid.

• 11 procent modtager logopædisk/medicinsk behandling.

Kilde: Line Nyvang Warmings undersøgelse blandt Billund-lærere i2009.

Kvinder er mere udsatte

Kvinder får oftere problemer med stemmen end mænd. Onde tungervil ytre, at de også taler mere, men forklaringen er, at deresstemmelæber kun er mellem 9 og 13 millimeter mod mænds 15 til 20millimeter. Derfor taler kvinder med en frekvens, som fårstemmelæberne til at mødes mellem 200 og 220 gange i sekundet, ogdet er dobbelt så mange gange som hos mænd.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærere taler mere end de fleste. I 30 procent af deres arbejdstid bruger de stemmen. Det er dobbelt så meget som sygeplejersker, der oven i købet møder patienterne på tomandshånd. Lærere taler til en hel klasse og med baggrundsstøj. Derfor er de indimellem nødt til at hæve stemmen til et niveau, der svarer til at råbe. Stemmen er i det lange løb ikke robust nok til at kunne magte det.

Mellem 50 og 80 procent af lærerne døjer på et eller andet tidspunkt i karrieren med stemme-problemer, viser udenlandske undersøgelser.

»Mange tror, at stemmen bare fungerer, men statistikken viser noget andet. Lærere er overrepræsenteret i behandlingen af stemmelidelser. De opsøger hjælp, fordi de i lang tid har brugt stemmen uhensigtsmæssigt. Stemmen er så slidt, at de er holdt op med at tale og synge med deres egne børn, og de siger nej til sammenkomster i familien«, siger Line Nyvang Warming, nyuddannet audiologopæd fra Syddansk Universitet med kandidatspeciale om præventiv stemmetræning for lærere.

Inden Line Nyvang begyndte på universitetet, underviste hun i sang og stemmepleje på Billund Musikskole i ti år. Her prøvede hun selv at miste stemmen.

»Meget af ens identitet ligger i stemmen, så man mister også noget af sig selv. Man føler sig utilstrækkelig, når man ikke kan kommunikere, som man plejer«.

Powered by Labrador CMS