Mads Bilde Svendsen var glad for sit lærerjob i Slagelse. Men 40 timers tilstedeværelse hang ikke sammen med at være far til to i Odense. Derfor sagde han op og fandt et nyt lærerjob tæt på hjemmet. Læs hans historie side 16.
Mads Bilde Svendsen var glad for sit lærerjob i Slagelse. Men 40 timers tilstedeværelse hang ikke sammen med at være far til to i Odense. Derfor sagde han op og fandt et nyt lærerjob tæt på hjemmet. Læs hans historie side 16.

Lærerne flytter efter bedre arbejdsvilkår

Antallet af lærere, der finder et nyt arbejde i en anden kommune eller helt uden for folkeskolen, er mere end fordoblet efter reform og den nye arbejdstidslov. Der er sket en kulturændring i skolen, så lærerne i højere grad flytter efter bedre arbejdsvilkår, mener forskere.

Publiceret

Så forsigtigt er talleneberegnet

I løbet af 2012 flyttede cirka 800 lærere fra én kommune til enanden, og i år er tallet per 1. november oppe på knap 2.000. Isamme periode steg også antallet af lærere, der valgte at finde etjob uden for folkeskolen. Knap 900 lærere valgte i 2012 at forladefolkeskolen, mens det allerede drejer sig om over 1.600 i år.

Udtrækket i DLF's medlemsregister er over antallet af lærere,der har skiftet job fra en skole i én kommune til en skole i enanden kommune. Studerende og lærere, der er kommet fra eller gåettil ledighed eller pension eller fra eller til en ukendtansættelse, er ikke talt med. Derfor er tallene efter alsandsynlighed væsentligt større i virkeligheden.

Tallene for skift ud af folkeskolen er trukket på udmeldelser afforeningen, hvor man med sikkerhed ved, at skiftet skyldesansættelse uden for folkeskolen. Det betyder, at skift ud affolkeskolen til for eksempel Ungdommens Uddannelsesvejledning elleret andet DLF-område ikke er talt med. Derfor er dette tal medsikkerhed væsentligt større.

Udtrækket er foretaget 1. januar hvert år fra 2010 til 2015 plus1. november 2015.

(Præcisering: Tallene dækker alle aktive medlemmer af DLF,dvs også en mindre gruppe medlemmer, som ikke er ansat ifolkeskolen)

 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærerne er kendt for at være trofaste mod arbejdspladsen. Men efter at lærerne blev ramt af lockout, og en ny skolereform blev vedtaget, er antallet af lærere, der forlader folkeskolen eller krydser kommunegrænser for at finde bedre arbejdsvilkår, fordoblet.

Seks procent af landets lærere har i år vinket farvel til kollegerne og fundet job i en anden kommune eller uden for folkeskolen. Antallet af lærere, som har skiftet til et job i en anden kommune, er steget fra 800 i løbet af hele 2012 til knap 2.000 frem til 1. november i år. Det er en stigning på næsten 150 procent.

Lærerskift skaber problemer

Formand for Skole og Forældre Mette With Hagensen er bekymret over udviklingen, da hun mener, lærerskift skaber utryghed blandt forældre og elever.

»Hvis nabokommunen har en bedre aftale eller fortolkning af reglerne set med lærer­øjne, begynder lærerne lige så stille at sive. Også midt i skoleåret, og det er vi ikke vant til at se i skolebestyrelserne. Det er bekymrende, for hullet, der opstår, inden en ny bliver ansat, dækkes af vikarer«, siger Mette With Hagensen, der mener, at hvert lærerskift skaber utryghed for både elever og forældre, og at det går ud over de gode relationer, der er bygget op med lærerne.

At den øgede udskiftning blandt lærerne kan få negative konsekvenser for eleverne, er professor Per Fibæk Laursen ikke i tvivl om:

»Hyppige lærerskift er ikke godt for eleverne. Lærerne er bedst, når de kender eleverne. Mange skift kan belaste børnene. Derudover kan det også være en udfordring for skoleledere og kommuner, da de er nødt til at være på tæerne og gøre sig attraktive for lærerne«.

Minister: Lærerskift fører til uro

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby mener, at store forandringer altid vil medføre udskiftning på arbejdspladser.

»Det ser vi nu på en række skoler, og det kan give udfordringer og uro. Det er jeg enig med de øvrige aktører på skoleområdet i«, siger hun i et mailsvar til fagbladet Folkeskolen.

Hun håber, at eleverne med tiden vil opleve færre lærerskift, end tilfældet er i dag.

»Vi ved også, at der er stor forskel på, hvordan reformen er håndteret på de enkelte skoler, så det er måske naturligt, at lærerne søger hen til de skoler, hvor det går godt med implementeringen. Efterhånden som flere og flere elementer falder på plads, håber jeg, at der vil komme mere stabilitet rundtom på skolerne til gavn for børnene, men også for lærere og ledere«.

Powered by Labrador CMS