Forsker: Voldsstigning kan hænge sammen med skolereformen

Vold på jobbet skal løftes fra at være medarbejdernes problem til at være arbejdspladsens problem, siger forsker.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når man får registreret hændelserne, så har man data - hvem, hvad, hvor og hvornår - og så kan man agere og forebygge. Det understreger Lars Peter Andersen, der er forsker ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Han har ad flere omgange undersøgt vold på udsatte arbejdspladser, blandt andet på specialskoler.

»Vold og trusler skal løftes fra at være et medarbejderproblem til at være arbejdspladsens problem. Det er arbejdspladsen, der skal se på, om man kan lave om på for eksempel procedurer eller ledelsesmæssige prioriteringer«, siger han og forklarer, at måske skal en elev fritages for nogle timer, fordi det altid kokser, når han har matematik fra klokken 14 til 15, eller måske skal der to lærere indover.

Mere fokus på vold giver mindre vold 

Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at lærerne fra 2012 til 2016 har oplevet en stigning i antallet af volds- og trusselshændelser. I 2012 var 13 procent af lærerne udsat for vold i arbejdstiden, mens det i 2016 var 19,3 procent eller næsten hver femte. Andelen af lærere, der har været udsat for trusler, steg fra 15,9 procent i 2012 til 22,8 procent i 2016.

Stigningerne hænger blandt andet sammen med de nye strukturer, som skolereformen har medført, mener Lars Peter Andersen.

»Det stigende antal kan afspejle, at man er blevet bedre til at registrere, når der er voldshændelser, som i København. Men det kan også afspejle de nye strukturer. Der er kommet nye rammer i folkeskolen med en længere skoledag, større inklusion og færre lærerresurser til for eksempel tolærerordninger«, forklarer han.

Lars Peter Andersen begynder senere på året en større undersøgelse af, hvordan det ser ud med voldshændelser blandt folkeskolelærere. Det sker i et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 5.000 lærere på tværs af landet bliver inviteret til at deltage i undersøgelsen.

Også undervisningsminister Merete Riisager (Liberal Alliance) er opmærksom på problemet. Hun har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med en handleplan til at forebygge vold og konflikter. Arbejdsgruppen forventer at aflevere sit arbejde i starten af 2018.

Vold og grimt sprog: Forældreforedrag skal sikre lærere et bedre arbejdsmiljø