Nu sætter politikerne problemet med vold og trusler i folkeskolen på dagsordenen.
Nu sætter politikerne problemet med vold og trusler i folkeskolen på dagsordenen.

Nu kommer vold og trusler mod lærere på dagsordenen – igen

Efter et par års nøl sætter politikerne nu igen det voksende problem med vold og trusler mod lærere på dagsordenen. Det sker bl.a. ved en høring på Christiansborg, hvor lærernes autoritet og udviklingen i børns personlighed skal drøftes.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"En beklagelig udvikling i folkeskolen, hvor flere medlemmer trues og udsættes for vold", konstaterede Danmarks Lærerforening i sin seneste arbejdsskadestatistik.

Her fremgår det bl.a., at fysisk vold fra elever er den dominerende faktor i læreres arbejdsulykker, og den dystre udvikling med vold, trusler og chikane i folkeskolen er ligeledes påvist i andre undersøgelser - ligesom lærere i en række interview i fagbladet Folkeskolen har stået frem og fortalt om deres oplevelser med voldsomt udadreagerende børn - og hvor svært det er at få hjælp til de elever, som ofte slår eller sparker i afmagt og frustration.

Men lige siden en næsten færdiggjort handlingsplan fra daværende undervisningsminister Merete Riisager (Liberal Alliance) røg nederst i bunken hos hendes efterfølger, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), har truslerne, volden og chikanen ikke haft stor bevågenhed i regeringen - der som bekendt længe har måttet fokusere på corona.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har tidligere i år over for Folkeskolen oplyst, at hun ville sætte vold i skolen på dagsordenen i 2021 for at finde redskaber og løsninger til at gøre noget ved problemet.

"Det skal være trygt at gå på arbejde og være i skolen. Så det er alvorligt, når lærere, og elever for den sags skyld, oplever slag, spark eller det, der er værre, eller episoder af krænkende eller voldelig karakter", lød det fra ministeren tilbage i januar.

Det skal være "relevant og virksomt"

Og for nylig har hun i et svar til Venstres Ellen Trane Nørby bebudet, at hun vil tage problemet op i partnerskabet 'Sammen om Skolen'.

Her nævnte hun også, at den tidligere borgerlige regerings indsats på området kan danne "et godt udgangspunkt" for drøftelserne.

"Men der er behov for at sikre, at de indsatser, der igangsættes, opleves relevante og virksomme for medarbejdere, ledere og eleverne og deres forældre", understregede ministeren i svaret.

Hun har også lagt op til, at drøftelserne skal omfatte indsatsen mod mobning og en mere gennemgående revision af ordensbekendtgørelsen, der ellers blev justeret for nylig.  

Læs mere

Ft.dk: Program for høring om vold i grundskolen(pdf-version)

Powered by Labrador CMS