Ny ferielov: Flere arbejdstimer giver lærere mulighed for fire ugers sommerferie

Overgangsordningen til den nye ferielov trådte i kraft den 1. september. Det betyder, at der i en periode vil der være færre feriedage til rådighed. I Slagelse har kreds og kommune lavet en aftale, der betyder, at lærerne også næste år kan holde fire ugers sommerferie.

Publiceret

Overgangsordningen

Den nye ferielov med samtidighedsferie træder i kraft den 1.september 2020. En overgangsordning skal sikre, at overgangen tilden nye ferielov sker så smidigt som muligt. Overgangsordningenindebærer, at den ferie, der optjenes i perioden fra 1. september2019 til 31. august 2020 "indefryses", og den kan dermed ikkeafholdes eller udbetales, før lønmodtageren forladerarbejdsmarkedet. Selvom der indefryses ferie, kan de fleste fortsatafholde deres ferie, som de plejer. Det skyldes, at den ferie, deroptjenes i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019, kanafholdes i perioden fra 1. maj til 30. september 2020. Derefterovergår lønmodtageren til den nye ferielov.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Målet med den nye ferielov, hvor overgangsordningen netop er trådt i kraft, er først og fremmest at sikre, at nyansatte kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse. Tidligere har det været sådan, at nyansatte kunne arbejde op til 16 måneder, før de kunne gå på ferie med løn. Den nye ferielov betyder, at man optjener og afvikler ferie på samme tid over en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. august.

Loven bliver først til virkelighed 1. september 2020, så arbejdsmarkedet kan nå at indrette overenskomster og aftaler efter de nye regler. Men i praksis får den nye ferielov allerede nu indflydelse på, hvordan ferien administreres. Fra 1. september 2019 er der nemlig indført en overgangsordning, som skal sikre, at overgangen mellem den gamle og den nye ferieordning foregår så let som muligt.

Ny lov: Nyansatte har ret til ferie fra dag ét 

Slagelses lærere holder også fire uger sommerferie næste år

Mange skoler holder lukket - også for de ansatte - fire uger hen over sommeren. Men i overgangsordningen vil lærerne ikke have optjent ferie nok til at kunne holde fire ugers sommerferie. I Slagelse Kommune har lærerkredsen derfor lavet en aftale med kommunen, der gør, at skolerne også næste år kan holde helt lukket i fire uger. Formand for Slagelse Lærerkreds Per Haugaard er glad for løsningen.

"De nye regler betyder, at vi kun har 16,7 feriedage til sommerferien, men skolerne plejer at holde lukket i fire uger, så er der ikke feriedage nok til at kunne holde fri. Vi har indgået en aftale med Slagelse Kommune om, at lærerne i indeværende skoleår skal arbejde 28,8 timer mere end de plejer. Lærerne får i løbet af året 14,4 timer til individuel forberedelse og efterbehandling af undervisningen, som de kan placere, hvor de vil. Skolelederen skal så i samarbejde med lærerne finde ud af, hvad han vil bruge de sidste 14,4 timer til", siger Per Haugaard.

Han fortæller, at skolerne har valgt forskellige modeller.

"Det kan være et fælles kursusforløb for alle lærere. Der er også en skole, hvor lærerne har fået 14 timer til at sætte sig ind i Aula. Der er også nogle skoler, der har sagt, at lærerne må selv finde ud af, hvordan de vil bruge timerne".

 

Få kritiske røster

Reglerne får betydning for både nyansatte og lærere med mange år på arbejdsmarkedet. I overgangsperioden fra 1. september 2019 og ét år frem, til den nye ferielov endelig slår igennem 1. september 2020, vil de værdien af de feriedage, lærerne optjener, blive indefrosset. Pengene vil blive udbetalt, når man forlader arbejdsmarkedet.

I Slagelse Lærerkreds har de kun hørt få kritiske røster, når emnet falder på den nye ferielov.

"Det er især yngre kolleger, som spørger til, hvad det betyder, at midlerne bliver indefrosset, og jeg først får dem, når jeg går på pension. Men så forklarer jeg dem, at det kan gå hen og blive til rigtig mange penge, sådan som pensionskroner bliver forvaltet", siger Per Haugaard. Når ferieloven for alvor slår igennem 1. september 2020 vil lærerne stå foran en udfordring, når det kommer til efterårsferien i uge 42.

"Det vil blive et tilbagevendende problem. For lærerne kan ikke opspare fem feriedage fra 1. september til midt oktober. Men vi har talt med kommunen om det, og så vil man få lov til at holde feriedagene på forskud", siger Per Haugaard. 

 

Læs mere

Omden nye ferielov på DLF's hjemmeside