Som social- og sundhedsunderviser kan du blive kastet ud i alle mulige slags opgaver, fortæller Emilie Koch Helsø – for eksempel at bemande en stand på DM i Skills, det årlige danmarksmesterskab for erhvervsuddannelserne.

Et forum at sparre i

Emilie Koch Helsø nyder at undervise voksne i dansk og engelsk på Sosu H i Herlev. Men hun savner et større fagligt fællesskab med andre social- og sundhedsundervisere. Det vil hun nu selv være med til at skabe som blogger på det faglige netværk Sosu-undervisere på folkeskolen.dk.

Publiceret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUNDERVISERE IDLF

Siden fagforeningen Formidlerne i januar 2007 fusionerede medDanmarks Lærerforening, har DLF-medlemmerne været en af de størstegrupper på landets 13 sosu-skoler.

Medlemmerne af DLF tæller sosu-undervisere, der er uddannetfolkeskolelærere, professionsbachelorer i ernæring og sundhed ogprofessionsbachelorer i tekstildesign, -håndværk og formidling.

Derudover er DLF forhandlingsorganisation for sosu-undervisere,hvis traditionelle fagforening står uden for den fællesorganisationsaftale på sosu-skolerne. Derfor er for eksempelmagistre ansat på landets sosu-skoler også medlemmer af DLF.

Sosu-skolerne udbyder erhvervsuddannelserne social- ogsundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistentog den erhvervsgymnasiale uddannelse EUX Velfærd.

VÆR MED I FÆLLESSKABET

Netværket Sosu-undervisere er for alle, som underviser påsocial- og sundhedsskoler eller har interesse for området. I detfaglige netværk deler undervisere faglig viden om og holdninger tilderes job. Du kan tilmelde dig netværk og nyhedsbrev på:

folkeskolen.dk/sosu

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hvordan gør man egentlig dansk interessant for elever, som har valgt en praktisk uddannelse, og som bestemt ikke har dansk som yndlingsfag?

Det er et af spørgsmålene, som Emilie Koch Helsø til stadighed stiller sig selv.

Hun er underviser på Sosu H i Herlev, hvor hun primært underviser social- og sundhedsassistentelever i dansk og engelsk. En erhvervsuddannelse, hvor aldersspændet i én klasse kan være fra 18 til 58 år. En uddannelse, hvor én klasse kan have elever med 18 forskellige etniske baggrunde, og en uddannelse, hvor mange elever ikke har de boglige fag som favoritfag.

»Hvor en seminarieuddannet folkeskolelærer er specialiseret i at undervise børn, så kan man ikke lige specialisere sig i dansk på en social- og sundhedsskole (sosu). Så hvordan får jeg eleverne her til at synes, at dansk er vigtigt, og hvordan undgår jeg at skræmme dem væk? Det må man hele tiden have i fokus som danskunderviser på en sosu-skole«, mener Emilie Koch Helsø.

Anderledes at undervise voksne

Selv om hun både er underviser og medlem af Danmarks Lærerforening, er Emilie Koch Helsø langtfra det gængse DLF-medlem. Hun er uddannet cand.mag. i dansk og historie, og siden hun i 2016 blev færdig på studiet, har hun undervist i dansk og engelsk på social- og sundhedsuddannelsen i Herlev.

»Jeg kan rigtig godt lide at undervise den her elevgruppe. De er voksne med et andet refleksionsniveau. Samtidig er vores elever ansat i en kommune eller en region, så langt de fleste har truffet en beslutning om, at de gerne vil gå her, og det gør en forskel«.

Ud over dansk og engelsk underviser hun i valgfaget »selvvalg«, hvor eleverne kan vælge et specifikt emne efter interesse - som sårbehandling, narrativ medicin og tvangsbehandling.

»Her agerer jeg primært facilitator, og mit fokus er blandt andet det skriftlige, kildekritik og etik. Faglærerne inden for sygepleje, fysioterapi, ergoterapi med videre har fokus på selve det faglige«.

Ud over undervisningen er Emilie Koch Helsø også en ud af seks arbejdsmiljørepræsentanter for alle på Sosu H's otte afdelinger.

Social- og sundhedsuddannelserne har fire elevoptag årligt. Typisk to til tre hold a 25 elever på Sosu H i Herlev.

»Vi får op til 300 nye elever årligt, og samtidig har vi eleverne fra de tidligere årgange, som veksler mellem skole og praktik. Et vilkår, som er en stadig udfordring i forhold til relationsdannelse, og noget, vi konstant arbejder med«.

»For det giver bare en anden føling med eleverne, at jeg for eksempel lige har sagt farvel til elever her til jul, og så ser jeg dem først igen i maj, hvor de har udviklet sig både fagligt og personligt«, siger Emilie Koch Helsø.

Blogger på folkeskolen.dk

Underviserne på sosu-skolerne er sammensat af mange faggrupper - blandt andet sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, læreruddannede og magistre som hun selv.

»De mange faggrupper skaber en spændende arbejdsplads med en anden dynamik, men jeg savner også lidt flere fagkollegaer, for så mange er vi ikke på hver skole, der underviser i dansk og engelsk«, siger Emilie Koch Helsø.

Derfor glæder hun sig over det faglige netværk Sosu-undervisere, der begyndte på folkeskolen.dk i november sidste år.

»Jeg har nogle rigtig gode kollegaer her på Sosu H, men nogle gange savner jeg et lidt større fagligt fællesskab med andre sosu-undervisere ligesom mig. Et lidt større forum at sparre i, og det kan det faglige netværk bruges til«.

Emilie Koch Helsø har da også meldt sig som den første blogger på Sosu-undervisere.

Hun vil blogge både om sosu-uddannelsen generelt og om helt konkrete faglige aspekter.

»Hvad har det af betydning for vores arbejdsmiljø med alle de her fusioner og deraf større skoler? Hvordan griber vi elevernes individuelle forløb an? Det kunne være nogle af emnerne, og jeg håber, at mange andre vil byde ind, for min blog skal nødigt blive en monolog«.

Samtidig håber Emilie Koch Helsø, at bloggen og netværket kan være med til at tale sosu-uddannelsen og sosu-faget op.

»Jeg er stolt af at arbejde på en sosu-skole. Vi uddanner nogle super dygtige, kompetente elever, der går ud og varetager et ekstremt vigtigt arbejde. Men mange af os - både elever og undervisere - er udfordret af fagets manglende prestige. Det håber jeg, at netværket kan ændre på«.