Formand for Overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen håber, at mange af lærernes tillidsfolk vil deltage i et stormøde, som er planlagt den 4. oktober i Odense

Lærere deltager i kamp mod ulighed

DLF er gået sammen med en række fagforeninger på tværs af den offentlige og private sektor. Sammen lancerer de i dag velfærdsinitiativet: ”Danmark for Velfærd”. Målet er at tage kampen op imod ulighed og skæve arbejdsmarkedsreformer.

Publiceret

"Danmark for Velfærd"

Initiativet består af DanmarksLærerforening, BUPL, FOA, Dansk Socialrådgiverforening, HK, HKKommunal, HK Hovedstaden, 3F og LO Storbyerne, som er et samarbejdemellem LO Hovedstaden, LO Århus, LO Odense, LO Aalborg, LO Vest ogLO Randers.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I dag annonceres et nyt, storstilet velfærdspolitisk initiativ i Danmark.

Under navnet "Danmark for Velfærd" vil Danmarks Lærerforening sammen med flere fagforeninger under hovedorganisationerne FTF og LO bekæmpe uligheden i samfundet. Ifølge talsmanden for initiativet, LO-Hovedstadens formand Per Olsen, er målet med kampagnen at sparke gang i den principielle diskussion om velfærdssamfundets udvikling:

"Der er nogle tendenser i retning af en polarisering og en øget ulighed", siger Per Olsen.

Formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen mener, at der er brug for en politisk opprioritering af velfærdsområdet. Han peger på, at regeringen i går offentliggjorde et udspil til skattelettelser for 23 milliarder kroner. De penge ser han hellere brugt på velfærd:

"De sidste 8-9 år har vi oplevet, at der er forsvundet 7.000 lærerjob. Samtidig bliver opgaverne flere og flere. Vi skal løbe hurtigere og hurtigere. Det bliver sværrere og sværere at finde mening i arbejdet og gøre det ordentligt. Lige nu oplever vi, at politikerne prioriterer penge fra velfærd til folks lommer. Vi er nødt til at råbe og sige, at der skal ske omprioriteringer i det her samfund", siger Gordon Ørskov Madsen.

Han håber, at mange af lærernes tillidsfolk vil deltage i et stormøde, som er planlagt den 4. oktober i Odense.

Effektiviseringer dækker over velfærdsnedskæringer

Selvom Danmark for Velfærd gerne vil tage de helt principielle og overordnede diskussioner om udviklingen af velfærdssamfundet, er der ifølge initiativets talsmand Per Olsen en række væsentlige og mere konkrete spørgsmål, vi som samfund skal stille os selv.

Ifølge initiativtagerne er der en række problemer med den førte politik på arbejdsmarkeds- og velfærdsområdet i Danmark. I grundlaget for initiativet klandrer de blandt andre politikerne for under dække af effektiviseringer at gennemføre nedskæringer i den offentlige velfærd, der fører til stigende ulighed i samfundet.

"Ulighed skal forstås i en bred forstand. Det gælder eksempelvis sundhed, hvor der er nogle grupper, der lever meget kortere end andre. På folkeskoleniveau, hvor de privilegerede stopper deres unger i privatskoler, og så bliver folkeskolerne et sted for de børn, hvis forældre ikke har mulighed for at sende dem i privatskole", siger Per Olsen og peger også på kapitalområdet, hvor en større og større del af pengene samles på færre hænder.

 

1. maj: Anders Bondo blæser til fælles kamp for velfærdssamfundet 

"Er det godt nok, at vi har nedprioriteret psykiatriområdet på en måde, hvor folk vælter rundt ude på gaden til gene for både sig selv og andre? Er det okay, at vi har et arbejdstilsyn som er så nedprioriteret, at folk ude på byggepladserne ikke gider ringe til dem mere, fordi det ikke er det værd? Vi går rundt og bilder os ind, at vi har verdens bedste uddannelsessystem og sundhedsvæsen, men det har vi ikke nødvendigvis mere", siger Per Olsen.

Samtidig peger han på, at de senere års store reformer af især arbejdsmarkedet alt for ofte svigter de svageste:

"Der er en masse lønmodtagere som er glade for at gå på arbejde og tjener penge, men vi har også nogle der falder ud af arbejdsmarkedet. Enten på grund af sygdom, nedslidning, et psykisk nedbrud eller arbejdsulykker som gør, at de ikke kan varetage deres arbejde", siger Per Olsen og tilføjer: "Vi synes ikke, at sikkerhedsnettet er så fintmasket, som vi godt kunne tænke os. Der er for mange mennesker, der bliver overladt til sig selv. Man skal ikke have lov at hænge i systemet i årevis uden at få en afklaring og den støtte, som burde være helt rimelig".

Fagbevægelsen skal stå sammen

Ifølge Per Olsen er grundtanken med det nye velfærdsinitiativ, at fagbevægelsen skal stå sammen på tværs af den offentlige og private sektor for at sikre fremtidens velfærd:

"Vi vil bringe det private og offentlige arbejdsmarked sammen. Det handler om, hvordan vi gerne vil have velfærdssamfundet skal være indrettet, og fokus er på de mere principielle ting", siger Per Olsen.

Demokratiet afhænger af tværfagligt samarbejde

I initiativgrundlaget står, at Velfærd for Danmark vil "samle lønmodtagere, tillidsfolk, faglige organisationer, brugerorganisationer, elevorganisationer og andre gode kræfter, som sammen kan skabe en bevægelse, der kan arbejde for, at udviklingen vendes". Per Olsen fortæller, at initiativtagerne håber på, at flere faglige organisationer vil tilslutte sig alliancen:

"Alle som har en interesse skal være velkomne. Men det skal være på et grundlag, hvor vi ikke partipolitiserer, og hvor det er på baggrund af en faglig stillingtagen".

Tillidsrepræsentanter til stormøde

Med annonceringen af velfærdsinitiativet følger også en invitation til alle fagforeningernes lokale tillidsmænd. Også lærernes tillidsrepræsentanter er blevet inviteret til stormøde d. 4. oktober i Odense Congress Center.

Gordon Ørskov Madsen fra Danmarks Lærerforening har en klar opfordring til alle DLF's tillidsrepræsentanter:

"Jeg håber at alle tillidsrepræsentanter i DLF vil møde op, fordi vi har brug for at vise, at vi er mange. Vi skal vise, at fællesskabet rækker ud over folkeskolen og undervisningsområdet. Vi skal allesammen sige, at nu skal der skiftes kurs og vi skal have en ny politit", siger Gordon Ørskov Madsen.

Formålet er at samle tillidsrepræsentanterne om "at nedskæringerne på velfærdsområdet ikke kan fortsætte. Sammen skal der sendes et tydeligt signal om, at den vej, samfundet bevæger sig, er uholdbar, hvis vi i fremtiden skal have et samfund, der hænger sammen, har et stærkt fællesskab og har et sikkerhedsnet, der hjælper, når der er behov for det".

Initiativet opfordrer til, at tillidsrepræsentanterne og de lokale fagforeningsafdelinger arbejder sammen og skaber lokal aktivitet, der kan sætte fokus på ulighed, skæve arbejdsmarkedsreformer og nedskæringer på velfærden.