Christine Antorini fortalte ved mange lejligheder - her på Folkemødet på Bornholm i 2013 om sit projekt Ny Nordisk Skole. Men hen ad vejen kom der dog mange kritisk spørgsmål til, hvordan NNS hang sammen med lvo 409 og folkeskolereformen.

Ellen Trane lukker Ny Nordisk Skole

Undervisningsministeren har besluttet at udfase Ny Nordisk Skole som statsligt initiativ. Hun mener, at det tværfaglige samarbejde fra 0-18-års-området allerede er integreret. Hun roser arbejdet på skolerne og håber, at erfaringerne lever videre.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I dag har de 379 skoler, daginstitutioner, gymnasier etc under Ny Nordisk Skole modtaget et brev fra undervisningsministeren om, at initiativet slutter. De sidste 20 er eller først lige kommet i gang efter den seneste ansøgningsrunde i marts.

"Jeg har besluttet at udfase Ny Nordisk skole som statsligt initiativ. Det betyder, at Ny Nordisk Skole fremover ikke længere vil blive understøttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med kompetenceudviklingsinitiativer og Ny Nordisk Skole-akademidagen. Endvidere betyder beslutningen, at bestyrelsen og akademirådet for Ny Nordisk Skole nedlægges", sådan lyder det i et brev fra Ellen Trane Nørby til deltagerne i Akademiet.

Årsagen til, at initiativet stoppes er, at "fundamentet i Ny Nordisk Skole, som fx det tværfaglige samarbejde på tværs af 0-18-års-området, i høj grad er en integreret del af den store indsats, som allerede finder sted i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser med udvikling af den pædagogiske praksis og virkeliggørelse af initiativer".

Ministeren håber, at erfaringerne kan bringes med videre i det tværfaglige samarbejde. Ny Nordisk Skole-hjemmesiden vil fra slutningen af september 2015 blive overflyttet til emu.dk, hvor materialer og artikler vedrørende Ny nordisk skole fortsat vil kunne findes.

Antorinis projekt 

Ny Nordisk Skole var den tidligere undervisningsminister Christine Antorinis store projekt, da hun kom til som minister. 352 institutioner heraf 128 skoler var med fra starten i december 2012. Dengang fik hver institution feedback om, hvordan de kunne udvikle deres arbejde med mål og midler, samt information om de værktøjer og den viden, ministeriet ville stiller til rådighed for deres forandringsarbejde.

 "Ansøgerne har taget Ny nordisk skoles ambition om at gøre alle børn dygtigere til sig, og som NNS-institutioner forpligter de sig til at mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater. Ansøgningerne har generelt været af høj kvalitet og vidner om den forandringskraft, vores mange dygtige lærere, ledere og pædagoger rundt om i Danmark besidder", sagde Christine Antorini dengang.

Godt 350 institutioner vil være Ny Nordisk Skole

Anden ansøgningsrunde kom i august 2013 - få måneder efter lockouten. Og her var entusiasmen mindre. Flere skoler klagede over, at de ikke anede, at de var blevet tilmeldt Ny Nordisk Skole af kommunen, på trods af, at projektet skal have 85 procents opbakning på skolen.

Skoler blev tilmeldt Ny Nordisk Skole bag om lærerne

DLF's næstformand Dorte Lange sad fra begyndelsen med i projektets formandskab, og hun har hele vejen igennem fastholdt, at ideen bag ny nordisk skole var god. Men da Ny nordisk skoles fik et nyt akademiråd i stedet for den tidligere styregruppe efter at reformen var vedtaget, sad Dorte Lange ikke længere med. DLF har været repræsenteret i akademiet af en kontorchef. 

Dorte Lange er ikke længere med i Ny Nordisk Skole

Ved den sidste ansøgningsrunde i marts 2015 kom der 20 nye institutioner med.