"Vi har forsøgt at få skabt klarhed og offentlighed omkring forløbet. Men nu må vi erkende, at vi ikke kan komme videre", siger formand for DLF Gordon Ørskov Madsen.

DLF anker ikke sag om aftalt spil i 2013: Vi må erkende, vi ikke kan komme videre

Lærerne kan ikke via retten få genoprejsning og en tabt månedsløn tilbage efter lockouten i 2013. Den erkendelse er Lærerforeningens hovedstyrelse nået frem til, fortæller formand Gordon Ørskov Madsen. Derfor har Lærernes Centralorganisation besluttet ikke at anke sagen mod staten til Højesteret.

Publiceret

LÆRERNES CENTRALORGANISATION

er en organisation, som forhandler overenskomst for grupper ogpersoner, som er tilknyttet undervisning, uddannelse og rådgivningi offentlige og private ansættelser.

Organisationerne i Lærernes Centralorganisation er DanmarksLærerforening, Uddannelsesforbundet, Frie SkolersForhandlingsfællesskab, Socialpædagogerne og FOA.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En enig hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening anbefalede i sidste uge ikke at anke sagen mod den danske stat for lærernes tab af den fri forhandlingsret tilbage i 2013.

Sagen var anlagt af Lærernes Centralorganisation på vegne af de tre lærerforeninger, der var lockoutramte i 2013,  DLF, Uddannelsesforbundet og Frie Skolers Lærerforening, og her til formiddag blev det så klart, at der også i Lærernes Centralorganisation er enighed om, at sagen ikke skal ankes.

Dermed slutter DLF's retlige kamp for at få den månedsløn tilbage, som lærerne tabte i forbindelse med KL's lockout i 2013.

Landsretten afviste i slutningen af januar, at sagen kan køres med begrundelsen, at sagen er forældet. Lærernes organisationer havde mulighed for at anke Landsrettens dom til Højesteret, men det sker ikke. 

Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen er ærgerlig over Landsrettens dom, men han mener, at der er to gode grunde til ikke at anke sagen til Højesteret.

"Den ene er, at landsrettens dom i forældelsessagen er meget klar og tydelig og går imod os. Det andet er, at vores advokater er kommet med den meget tydelige og klare vurdering, at vores muligheder for at vinde sagen i Højesteret er ikke-eksisterende", siger han og slår derpå fast:

"Konsekvensen ved, at vi ikke anker sagen om forældelsesfristen, er, at vi ikke har mulighed for retligt at køre sagen videre om den mistede månedsløn".

Ville koste mange spildte kræfter og penge

Hvad tænker du, din udmelding betyder for medlemmerne?

"Jeg tror ikke, det får nogen betydning for medlemmerne. Det her er et meget principielt retsligt spørgsmål. Jeg vil sige, vi har gjort, hvad vi kunne for at følge det til dørs. Nu synes vi ikke, at der er mere, vi kan gøre i forhold til det retslige system. Ankede vi, ville det koste mange kræfter og penge, og alt tyder på, at vi vil tabe".

Betyder det, at DLF nu lægger lockout og Lov 409 bag sig?

"Det betyder, at det er en del af historien,  som alle har lært af, og som det danske samfund har lært af. Vi har ikke glemt det. Hvis det skulle ske, at der er tilløb til at sætte det danske aftalesystem ud af kraft, så vil vi hive det her frem til skræk og advarsel. Men vi kommer ikke videre ad rettens vej".

DLF's ledelse har flere gange lovet at gøre alt, hvad man kunne for at få oprejsning. Gordon Ørskov Madsen mener, at det sted er nået nu.

"Jeg er glad for, at vi er et andet og bedre sted nu. Jeg er også glad for, at vi har fået muligheder for at skabe forandring og få gjort noget godt for lærerne, den danske folkeskole og for undervisningsområdet i det hele taget".

Powered by Labrador CMS