Den 24.-25. oktober afholdt Faglige Seniorer kongres med 230 delegerede. Fra Danmarks Lærerforening deltog hovedstyrelsesmedlem Jørn Kokkendorff samt de 10 kongresdelegerede for Fraktion 4 – pensionisterne i DLF.

Medlemskab af Faglige Seniorer: ”En gylden mulighed for at påvirke lokal ældrepolitik”

Siden den 1. januar har alle medlemmer af DLF’s pensionistfraktion været medlem af Faglige Seniorer. I Odsherred Kommune er kongresdelegeret Grethe Funch Pedersen i fuld gang med at opbygge en kommunegruppe, som skal være med til at diskutere ældrepolitik lokalt.

Publiceret Senest opdateret

Hvad kan man egentlig bruge et medlemskab af Faglige Seniorer til? Og er det ikke bare en klub med en masse goder til pensionerede lærere?

Hvis man har stillet sig selv de to spørgsmål, efter at samtlige medlemmer af Fraktion 4 – pensionisterne i Danmarks Lærerforening pr. 1. januar i år blev medlem af paraplyorganisationen Faglige Seniorer, så vil Grethe Funch Pedersen, kongresdelegeret for Fraktion 4, gerne give et par tydelige svar.

Faglige Seniorer

Stiftet i 1980 af en række LO-fagforbund, som en paraplyorganisation for forbundenes mange seniorklubber. Har godt 260.000 medlemmer. Har pt. 18 medlemsorganisationer, hvor de største er 3F og HK. Pr. 1. januar 2022 trådte både Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd ind i organisationen. Det koster fem kroner pr. medlem pr. år. Et beløb DLF betaler for alle medlemmer af Fraktion 4.

For ifølge hende kan man bruge medlemsskabet af Faglige Seniorer til en masse. Ikke mindst til at få indflydelse på den lokale ældrepolitik i det område, man bor.

”Faglige Seniorer er et fællesskab ud over det, som Danmarks Lærerforening tager sig af. For DLF centralt tager sig væsentligt af de arbejdende medlemmer og gør ikke ret meget synligt for de omkring 20.000 pensionerede medlemmer, men i Faglige Seniorer handler det netop om et fællesskab på tværs, som skal tage vare på seniorers interesser”, siger Grethe Funch Pedersen.

Lokale forhold for seniorer

På landsplan varetager Faglige Seniorer seniorernes interesser over for Christiansborg, regioner og kommuner – i spørgsmål om et fleksibelt seniorarbejdsmarked, et rigt og varieret seniorliv, seniorboliger, ældrepleje, pensionsalder, sundhed med videre.

På regionalt og kommunalt plan ser Grethe Funch Pedersen Faglige Seniorer som en gylden mulighed for at påvirke lokal ældrepolitik og forhold for seniorer lokalt.

”I Odsherred Kommune er vi i gang med at starte en kommunegruppe op under Faglige Seniorer. Vi holder stiftende generalforsamling i januar og forventer at holde vores første møde med borgmesteren og formanden for Ældrerådet i Odsherred i marts måned, hvor vi skal tale ældrepolitik i Odsherred Kommune,” fortæller Grethe Funch Pedersen.

2.000 medlemmer i Odsherred

Med medlemsskabet af Faglige Seniorer trådte de pensionerede medlemmer af DLF ind i et fællesskab med godt 260.000 andre faglige seniorer fra forskellige fagforbund som 3F, HK og Dansk Sygeplejeråd. For Faglige Seniorer er fagbevægelsens fælles organisation for forbundenes seniorklubber.

I Odsherred Kommune er der i alt 2.000 medlemmer af Faglige Seniorer – fordelt på 17 fagforbund. De største grupper er Dansk Metal med 248 medlemmer, FOA med 233 medlemmer og DLF med 131 medlemmer.

Kommunegruppen bliver oprettet som en forening med fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, som skal vælges på den stiftende generalforsamling i januar.

En kæmpe forskel

På landsplan har Faglige Seniorer i alt 42 kommunegrupper/lokalforeninger.

”Mange andre såsom Ældre Sagen og ældrerådene i kommunerne kæmper også for ældre, men Faglige Seniorer er de eneste, hvor de faglige organisationer står sammen, og for mig gør det en kæmpe forskel”, siger Grethe Funch Pedersen og fortsætter:

”For mange af os, der engagerer os i kommunegrupperne, har en baggrund som sagsbehandlere eller som politisk aktive i vores respektive faggrupper, og vi kender til arbejdsbetingelser og vilkår for pensionerede medlemmer helt ned i detaljen”.

Derudover skal man selv betale for et medlemskab af Ældre Sagen. Medlemsskabet af Faglige Seniorer er gratis for medlemmer af Fraktion 4.

”Det gør også en forskel”, mener Grethe Funch Pedersen.

Den politiske del

Faglige Seniorer er også en organisation med rigtig mange tilbud om kulturelle oplevelser, foredrag og ture.

”Mange af de tilbud er vi rimelig godt dækket ind med i de lokale afdelinger af Fraktion 4, men foredrag og især Faglige Seniorers biograftilbud er populære. For mig er det dog helt klart den politiske del, der skal bruges. Fordi vi her står sammen – under samme hat – og kan arbejde for at forbedre vilkår for ældre i vores lokalområder,” mener Grethe Funch Pedersen.