Arbejdsmiljørepræsentanterne samlet til startkonference i Odense.

Året for arbejdsmiljø-repræsentanter sættes i gang i dag

Knapt 1700 arbejdsmiljørepræsentanter fra hele landet deltager i dag i Fagbevægelsens Hovedorganisations stormøde, som er startskud til ArbejdsMiljøRepræsentantåret 2019. Det er første gang, så mange AMR’er er samlet på tværs af fag og brancher.

Publiceret
Rikke Gierahn Andersen fra Hovedstyrelsen skal være bordvært til startkonferencen, hvor arbejdsmiljørepræsentanterne skal udveksle fortællinger og ideer.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Håbet er, at sådan et kampagneår kan højne arbejdsmiljørepræsentanternes status. De har en meget vigtig opgave at udføre i samarbejde med tillidsrepræsentanterne og i dialog med ledelserne. Et godt arbejdsmiljø er ikke en opgave, man bare kan løse og så er det fixet - det skal kontinuerligt holdes ved lige, og det kan sådan et kampagneår forhåbentlig bidrage til", siger Rikke Gierahn Andersen fra DLF's hovedstyrelse.

Hun er en af de 84 repræsentanter fra DLF, der deltager i dagens startkonference på Odense Congress Center. Og hende er det en rigtig god markering fra den nye hovedorganisations side, at dne tager bolden op vedrørende et godt arbejdsmiljø.

 

AMR's uddannelse

Ideen med kampagneåret er via kurser og netværksdannelse at sætte et særligt fokus på AMR'ernes rolle i samarbejdet for at sikre et godt arbejdsmiljø.

"Vi skal tage bedst muligt hånd om arbejdsmiljørepræsentanterne. Det er kommunernes ansvar at klæde dem godt på blandt andet med de kurser, der udbydes halvanden dag om året. Arbejdsmiljøopgaven skal løses i samarbejde med ledelsen og tillidsrepræsentanterne, men vi oplever desværre, at nogle ikke kommer afsted på de kurser af forskellige årsager. Så vi kan godt gøre det bedre", siger Rikke Gierahn Andersen.

Arbejdsmiljørepræsentanterne skal på tre dages obligatorisk kursus det første år, de er valgt. Dertil kommer to dages kurser inden for det første år som AMR. Her er DLF også på banen med introkursus, som de nye AMR'er kan vælge.

"Kampagneåret handler også om at inspirere hinanden på tværs af fag og brancher. I arbejdsmiljølovgivningen er der formuleret nogle opgaver, man skal klare, men det er jo ikke nok bare at lave en APV (arbejdspladsvurdering, red.) hvert tredje år. Derfor er der behov for at synliggøre arbejdet med et godt arbejdsmiljø. Der er hele det forebyggende arbejde, som man skal huske, for det er vigtigt at tage hånd om arbejdsmiljøproblemer, mens de er små, så man ikke kommer på bagkant", siger hun.

"Når man for eksempel sidder med en kollega med stress-symptomer, så er det vigtigt at se på, om der generelt er stress i organisationen, og hvordan man eventuelt kan arbejde strategisk med at ændre det. Det er ikke nok bare at være operationel og hjælpe en enkelt medarbejder, hvis problemet er større".

 

Tid er et af fem temaer

Kampagneåret har fem indsatsområder og hovedtemaer: AMR's rolle og opgaver, tid til arbejdsmiljøarbejdet, uddannelse og kompetenceudvikling, strategisk arbejdsmiljøarbejde og de unge og nyvalgte AMR'er.

Nogle af AMR'erne mangler tid til at udføre arbejdet. Også her er ideen at man kan hente god inspiration fra andre på de møder, kurser og arrangementer, der er planlagt i løbet af året både lokalt og på landsplan.

Ideen med kampagneåret er at synliggøre arbejdsmiljøarbejdet og skabe respekt for AMR'erne.

"Vi taler meget om de brancherettede vilkår, men vi kan også lære af hinanden brancherne imellem og inspirere hinanden. Jeg skal være bordvært og facilitere en samtale undervejs på konferencen. Dér skal vi tale om, hvad der går godt og mindre godt, hvordan man kan tage de første skridt videre. Små skridt kan godt skabe forandringer. Vi skal dele fortællinger fra hverdagen, tale om hvad der har forandret noget på vores arbejdsplads og dermed inspirere hinanden", siger Rikke Gierahn Andersen.

Planen er, at alle bagefter har en enkelt ting eller en lille liste med sig hjem, som de har fået ideer til at ændre på.

I forbindelse med kampagneåret er det muligt lokalt at få en konsulent ud til et fyraftensmøde eller et heldagsmøde. Emnerne kan handle både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Se mere løbende på FH's hjemmeside www.fho.dk