Debat

#ViVilFolkeskolen

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I sidste uge kom der nye tal, der viser, at andelen af elever, der går i folkeskolen, fortsat daler. Det udløste en debat på Twitter, hvor nogle hurtigt fandt ind i positionerne for enten folkeskolen eller friskolerne. Jeg vil folkeskolen, men jeg har ingen problemer i, at nogle forældre ønsker en anden skoleform til deres børn. Det kan være en skole, der hylder en bestemt pædagogisk retning eller har et politisk eller religiøst grundlag. Det er for mig en naturlig konsekvens af, at vi med grundloven har dikteret en undervisningspligt for alle børn.

Det gør mig imidlertid bekymret, hvis valget af friskolen primært begrundes med utilfredshed med folkeskolen. En argumenterede på Twitter med, at de havde fravalgt folkeskolen, fordi den er for meget præget af test og Pisa. Andre begrundede deres fravalg af folkeskolen med den lange skoledag.

Jeg synes også, at der er alt for mange obligatoriske test i skolen, og jeg har aldrig hørt et folkekrav om, at de ældste elever skal gå i skole 35 timer om ugen - tværtimod! Men i stedet for bare at vende folkeskolen ryggen synes jeg, at vi skal arbejde for at lave det om gennem vores aktive demokratiske deltagelse. Partierne bag folkeskoleloven er så småt begyndt at høre signalerne. Overskriften på den aftale, som partierne indgik for nogle uger siden, er: »Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole«, og et af de tre afsnit i aftalen har overskriften »Øget frihed«. Lovforslaget er nu sendt til høring. Det er nu, at forældre, elever og lærere kan holde politikerne fast på deres gode intentioner. Vi skal give vores mening til kende.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Vi synes, at der er gode takter i lovforslaget, men der er helt klart også noget, der bør forbedres. En række skoler og kommuner, der har brugt paragraf 16b helt i overensstemmelse med de anbefalinger, som forligspartierne sendte til skolerne i 2016, udtrykker forståelig bekymring over, at de vil blive indskrænket i forhold til fleksibilitet og frihed med det nye lovforslag. Det kan jo ikke være rigtigt, når partierne netop lover øget frihed og fleksibilitet. Dette forhold vil vi naturligvis gøre opmærksom på i vores høringssvar, men det er vigtigt, at også skolebestyrelser, lærer-kredse, kommuner og elever, der bliver ramt at en indskrænkning af frihed og råderum, gør opmærksom på dette.

Vi vil folkeskolen, og forudsætningen for den danske friskoletradition er i øvrigt en fælles folkeskole med solid opbakning. Derfor er det afgørende, at folkeskolen er og forbliver folkets skole, og derfor skal vi også give vores holdning til kende i forhold til det lovforslag, der nu skal politisk behandles. Giv gerne dit besyv med på #ViVilFolkeskolen.