Anders Bondo og Merete Riisager skrev sammen ud til landets lærere ved skolestart med en opfordring til, at lærerne bruger det professionelle råderum, som loven giver. Nu bliver Merete Riisager kaldt i samråd om skolestartsbrevene.
Anders Bondo og Merete Riisager skrev sammen ud til landets lærere ved skolestart med en opfordring til, at lærerne bruger det professionelle råderum, som loven giver. Nu bliver Merete Riisager kaldt i samråd om skolestartsbrevene.

Riisager skal i samråd om skolestartsbreve

Børne- og Kulturchefforeningen har skarpt kritiseret, at undervisningsministeren og lærernes formand sammen har sendt et brev til lærerne om at bruge det råderum, loven giver. KL har bedt ministeren om et møde om brevene, og nu er undervisningsministeren også kaldt i samråd.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Politikere i kommunernes Børn- og Ungeudvalg, skoleledere, pædagoger, medlemmer af skolebestyrelser og lærere. Fem forskellige aktører og fem breve.

I midten af august i forbindelse med skolestart blev brevene udsendt fra Undervisningsministeriet. I alle brevene var en opfordring til om at bruge det råderum, som loven giver på skoleområdet. Brevene var tilpasset de enkelte grupper og underskrevet af undervisningsminister Merete Riisager og formanden for den enkelte organisation.

Formand for Børne- og Kulturchefforeningen Jan Henriksen har kritiseret ministeren i stærke vendinger for at udsende breve sammen med lærernes formand Anders Bondo Christensen. Han mener, at brevet til lærerne skabte uklarhed om ejerskab og initiativret i folkeskolen.

Nu har Socialdemokratiets undervisningsordfører Annette Lind indkaldt undervisningsministeren til samråd om lige præcis den udfordring.

"Anerkender ministeren, at ansvaret for folkeskolen ligger hos kommunerne, og hvordan hænger det i så fald sammen med ministerens politiske brev, uden om kommunerne, sendt direkte til bl.a. alle landets lærere og pædagoger?", lyder spørgsmålet til ministeren.

KL ønsker møde med undervisningsministeren om breve

Jan Henriksen har bedt KL om hjælp til at gøre opmærksom på problemet.

"Vores henvendelse til KL handler om, at vi som arbejdsgivere oplever, at der i den konkrete sag ikke bliver gået i takt. Vi rettede derfor henvendelse til kommunernes fælles arbejdsgiverorganisation KL med en henstilling om, at have en dialog om det fælles perspektiv", skriver han i et mailsvar til folkeskolen.dk.

Udviklingsdirektør i KL Arne Eggert fortæller, at KL har modtaget henvendelsen, og at formand for KL Martin Damm på den baggrund har sendt et brev til Merete Riisager.

I brevet står der blandt andet, at KL ikke var bekendt med, at Merete Riisager også sendte breve ud sammen med andre skoleaktører i forbindelse med skolestart:

"Brevet er sendt i forlængelse af debatten om skolestartsbrevene. Vi regner med at få et møde, så vi kan drøfte sagen nærmere, og vi glæder os til det", siger Arne Eggert.

(tilføjet 5/9 2017 kl. 13.38)

Anders Bondo: Godt at ministre skriver breve ud med lærerne 

Formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen ser ikke problemer i, at Merete Riisager har sendt breve ud med flere aktører på skoleområdet. Han er meget glad for, at Merete Riisager og han sammen kunne sende et skolestartsbrev til lærerne.

"Det er utroligt positivt, at en minister henvender sig direkte til lærere, og giver dem opbakning i deres daglige arbejde. Det gjorde Ellen Trane Nørby sammen med Claus Hjortdal og mig. Begge initiativer er jeg sikker på er blevet meget positivt modtaget hos lærerne", siger Anders Bondo.

Han fortæller, at han ikke kendte til, at ministeren også sendte breve med andre skoleaktører, men han synes, at budskaberne i brevene stemmer godt overens, og kan derfor ikke se et problem i det.

"Jeg meget forundret over at politikere i KL og børne- og kulturcheferne kritiserer det. De burde rose det. Hvis de havde spurgt mig, om jeg ville sende et brev ud med dem, hvor lærerne får ros og besked om, at det er værdifuldt, at de tager et professionelt ansvar, så ville jeg helt sikkert have sagt ja til det", siger Anders Bondo, og tilføjer et opråb til KL:

"Prøv at tage ansvar for, at lærerne kan lykkes med opgaven, i stedet for at kritisere ministeren for at henvende sig til lærerne med ros og opmuntring".

(tilføjet 5/9 2017 kl. 21:31)

Undervisningsministeren vil gerne mødes med KL

Undervisningsministeriet oplyser til folkeskolen.dk, at Merete Riisager gerne vil mødes med KL.
Ministeriet understreger, at ministeren lige som de foregående to år har udsendt skolestartsbreve til skolens medarbejdere og bestyrelser.
"Ligesom sidste år skete det i år med en række af formændene for folkeskolens parter. Alle parter er senest i forbindelse med udsendelse af brevene blevet orienteret om indholdet i alle brevene", lyder det fra ministeriet i et mailsvar. 
(Opdateret 11/9 2017 kl. 14:17)
Socialdemokratiets Annette Lind har trukket samrådet tilbage. I stedet har hun indkladt ministeren til samråd om den økonomiske støtte til fri- og privatskolerne. Læs om det i linket herunder:
Powered by Labrador CMS