Yngre kvinder søges til DLF’s ledelse

Hvert fjerde år kan alle medlemmer af Danmarks Lærerforening stille op til hovedstyrelsen - og alle kan være med til at vælge den nye ledelse, som helst skal afspejle medlemssammensætningen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmarks Lærerforening søger per 1. januar 2012 et antal hovedstyrelsesmedlemmer til at varetage spændende og udfordrende arbejdsopgaver til gavn for foreningens cirka 90.000 medlemmer.

. Foreningen ønsker en repræsentation i hovedstyrelsen, der afspejler medlemssammensætningen for så vidt angår køn, alder, etnicitet med videre. Derfor opfordres især kvinder, gerne yngre kvinder, til at søge.

. Foreningen forbeholder sig ret til at disponere over de tre første dage i ugen i København samt tre-fem weekender i løbet af året. Så der er stadig plads til at undervise torsdag og fredag.

. Du skal have sans for - og erfaring med - politikudvikling. Og du skal være parat til at forsvare dine meninger og holdninger.

. Du skal være indstillet på at repræsentere foreningen og dens politik på interne og eksterne møder i hele landet - og i medierne.

Du får 7.000 kroner oven i din nuværende månedsløn.

Sådan kunne stillingsopslaget se ud til de job, som til nytår bliver ledige i toppen af Danmarks Lærerforening. Her sidder, foruden en repræsentant for pensionisterne og en for de studerende, 23 valgte repræsentanter. Tre fjerdedele af dem er over 50 år gamle - det er næsten dobbelt så mange som blandt medlemmerne. Og ude på skolerne er to tredjedele af medlemmerne kvinder - i hovedstyrelsen er to tredjedele mænd.

Hvis hovedstyrelsen skal sammensættes nogenlunde som medlemmerne, så er der jo en masse mænd mellem 50 og 60 år, der skal vige pladsen for de unge kvinder. Er I klar til det?

»Der er en del, der stopper i hovedstyrelsen denne gang, så det er et åbent valg. Det er helt naturligt, at når man har uddannet sig til lærer, så vil man gerne ud at undervise nogle børn, så på den måde er det ikke overraskende, at der er et fåtal, der er under 35. Man vil normalt heller ikke komme som ny lærer direkte ind i hovedstyrelsen, men vil formentlig være lidt fagpolitisk skolet for eksempel som tillidsrepræsentant eller kredsstyrelsesmedlem. Men det er lidt underligt, at der er så få kvinder, der har lyst til at prøve kræfter med det fagpolitiske arbejde. Måske føler mange kvinder sig mere bundet til lærerprofessionen og det at have med børn at gøre. Tidligere var det også mændene, der blev skoleledere, og der synes jeg, vi har set et skred, så jeg håber også, at der er nogle kvinder, der vil stille op til hovedstyrelsen«, siger Per Sand Pedersen. Han er formand for hovedstyrelsens organisationsudvalg og fylder i øvrigt 55 år på tirsdag.

»Som vi har hørt det på vandrørene, er der foreløbig ikke ret mange, der har meldt sig som kandidater - faktisk så få, at vi kan risikere, der slet ikke bliver valg. Og det vil ikke være ret demokratisk«, siger Per Sand.

Hvad gør jobbet attraktivt?

»Det er et meget frit job med stor fleksibilitet. Det eneste 'skal' er, at det er foreningen og foreningens holdninger, man repræsenterer, når man diskuterer skolepolitiske holdninger udadtil«, siger Per Sand Pedersen og fremhæver, at den nuværende hovedstyrelse anbefaler den kommende hovedstyrelse at skære arbejdstimetallet ned, så torsdag og fredag holdes helt fri for hovedstyrelsesarbejde. Dermed kan der være mulighed for at bevare nogle undervisningstimer eller være med i kredsstyrelsesarbejde.

Hvis du synes, jobbet lyder spændende, skal du finde mellem 20 og 50 andre medlemmer, som støtter dit kandidatur - og melde dig senest 15. november. |

Man kan også blive formand

Det er ikke kun hovedstyrelsen, der er på valg i 2011. Det er også valgår for formands- og næstformandsposterne i Danmarks Lærerforening. Alle medlemmer kan melde sig som kandidater helt frem til den 12. september. Valget til disse to poster foregår ikke ved urafstemning. Allerede midt i september vil deltagerne på kongressen vælge formand og næstformand. Foreløbig er der dog kun én kandidat til formandsposten, nemlig Anders Bondo Christensen, der har stået i spidsen for Danmarks Lærerforening siden 2002. Til næstformandsposten er der to kandidater, som har meldt sig, nuværende formand for uddannelsespolitisk udvalg Dorte Lange og hovedstyrelsesmedlem samt formand for Lærerkreds Nord Lars Busk Hansen. Dorte Lange er hovedstyrelsens kandidat.