Vi skal have alle med

Niels Lynnerup, Herningegnens Lærerkreds > Kreds 121

Publiceret

1.-SUPPLEANT:

Helle Døj

7600 Struer

Kreds 127

2.-SUPPLEANT:

Frederik Røgen Noesgaard

6900 Skjern

Kreds 122

Stillere & kreds:

Torben Voss 127 • Kirsten Charlotte Busk 122 • Lone HagelskjærJensen 105 • Helen Sørensen 121 • Julius Svendsen 104 • BirtheHedvig Thorup 104 • Agnes Birgitte Nielsen 104 • Malene WintherPedersen 104 • Henrik Christian Olsen 104 • Michael Rich Hansen 105• Birgitte Uth 105 • Bo Madsen 105 • Jørgen Rasmus Christensen 105• Bente Wutborg 105 • René Voss Vester 105 • Annette RydderHenriksen 121 • Erik Thykjær Jensen 121 • Morten Godske Jensen 121• Verner Kihm Baltzer 121 • Ketty Jensen 121 • Henrik Kølbæk 121 •Naja Falsig Tordrup Rosenkvist 121 • Anne Kolsboe Lejbølle Niese121 • Torben Horshauge 121 • Kirsten York Helms 121 • BoletteKjærgaard Frandsen 121 • Mette Henriksen 121 • Mikael Kiilerich 121• Thomas Sass-Abildgaard 121 • Marianne Østergård Mortensen 122 •Line Sommer Sckerl 122 • Nina Susanne Fenger Poulsen 122 • KristianRahbæk Nilsson 122 • Mette Vilslev Skov Jensen 122 • KarenWikenhauser 122 • Lotte Hyldegård Møller 122 • Karen-Marie HaldMadsen 122 • Johnny Grønbæk Nielsen 127 • Solvejg Jensen 127 • KeldHolmgaard 127 • Lotte Kehlet Lundblad 127 • Mette Majgaard 127 •Lilian Mejdal Skov 127 • Lise Rossau Aggerholm 127 • Claus SundThomsen 127 • Finn Sigaard Brask 127 • Kim Bang Mose 127 • SteenMadsen 127 • Søren Lyngklip Strøm 127 • Karsten Jørgensen 127

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vores helt grundlæggende opgave er at sikre medlemmerne de bedst mulige arbejdsvilkår. Det skal ske gennem aftalte forhold. Jeg vil arbejde for, at vi ved den kommende periodeforhandling centralt sikrer, at ingen kommuner skal kunne undslå sig at forhandle arbejdstid. Vi skal have alle med.

Lærere og børnehaveklasselederes største motivation er at kunne levere undervisning af høj kvalitet. Et ofte højt undervisningstimetal for den enkelte gør, at den individuelle forberedelsestid for mig stadig er en kronjuvel og fundamentet for god undervisning. Den skal »sikres«. Det er lykkedes flere steder, men også her skal vi have alle med.

Inklusion bliver nu ofte defineret på en anden måde, men uanset navn, så har det stadig afgørende betydning for elevernes undervisningsmiljø og lærernes arbejdsmiljø. Der findes ingen simple løsninger. Folkeskolen skal være for alle, men inklusionen må ikke bringe fællesskabet i fare og forhindre læreren i at gennemføre undervisningen. Co-teaching, lokalt resursecenter med mere er hjælpsomme tiltag, men det er ikke gratis - og alt for ofte eksisterer disse muligheder kun på papiret. Der skal investeres. Det skal vi til stadighed arbejde på, at kommunerne gør, blandt andet ved at highlighte de gode eksempler. Og nok så væsentligt - vi skal også være bedre til at fortælle, at der er eksempler, hvor såvel den enkelte elev som klassefællesskabet er bedst stillet med et undervisningstilbud uden for klassens rammer.

Læringsplatformene anvendes nu de fleste steder med sund fornuft og professionel dømmekraft. Men vi er ikke i mål - også her skal vi have alle med. En lakmusprøve på de tiltag, som konstant trækkes ned over folkeskolen, bør være spørgsmålet: Gavner det undervisningen?

Powered by Labrador CMS