De nye kandidater

Foreløbig har seks meldt sig som kandidater til den nye hovedstyrelse

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tove Borch

Stiller op, fordi:

»Jeg vil arbejde for mine mærkesager, men også være den direkte linje mellem hovedstyrelsen og medlemmerne, især i Århus Lærerforening«.

Mærkesager:

Et helt nyt lønsystem:

»Som sikrer reallønnen centralt og giver en jævn fordeling af løn«.

Arbejdstid:

»Vi skal have nogenlunde ens sammenlignelige vilkår på landsplan«.

Rummelighed i folkeskolen:

»Vi skal have kvalificeret diskussionen om rummelighed, sådan at vi ikke oplever det som et konstant pres. Vi skal dis­kutere, hvad det er, vi skal rumme, hvorfor, og hvem det er til gavn for?«

Blå bog:

Tove Borch, 53, næstformand i Århus Lærerforening.

Lone Mygind Møller

Stiller op, fordi:

»Pensionisterne skal høres på både det fagpolitiske, det sociale og det kulturelle plan. Jeg vil arbejde for, at pensionister får de bedste vilkår især med fokus på kravet om ligelig udvikling i lønnen og pensionen«.

Mærkesager:

Forbedre pensionen:

»Ved sidste overenskomst blev vi snydt for den ene procent, som de kommunale tjenestemænd opnåede ud over de generelle stigninger. Det må der rettes op på«.

Få årsmøderne op at stå:

»Det bliver en spændende udfordring at organisere årsmøderne, der kan give inspiration til det lokale pensionistarbejde«.

Flere kurser:

»DLF bør arrangere flere kurser for medlemmerne i fraktion 4. Der er stor søgning til kurserne, og udbuddet dækker ikke behovet«.

Blå bog:

Lone Mygind Møller, 64, bor i Aalborg og er kongresdelegeret for fraktion 4 (pensio­nisterne).

Niels Munkholm Rasmussen

Stiller op, fordi:

»Jeg stiller op i opposition til hovedstyrelsen. Jeg er uenig i den linje, den har lagt i forbindelse med arbejdstid«.

Det understregede han på kongressen ved at komme med sit eget forslag til krav til arbejdstidsaftalen. Han endte med at trække sit forslag, men var den ene ud af to, der stemte imod hovedstyrelsens forslag.

Mærkesager:

Lønnen skal hæves:

»DLF har ikke været god nok til at hæve lønnen. Vi skal stramme op på Ny Løn, så der ikke er penge, som vi ikke lokalt kan tilforhandle«, siger Niels Munkholm Rasmussen.

DLF skal være fagforening:

Han mener, at DLF i højere grad skal være fagforening og i mindre grad professionsforening. DLF skal koncentrere sig mere om arbejdstid og løn.

Blå bog:

Niels Munkholm Rasmussen, 51, var formand for Odense Lærerforening fra 1996 og seks år frem. Niels Munkholm Rasmussen er ud over lærer også uddannet elektriker.

Birgitte Baktoft

Stiller op, fordi:

»Jeg har en utrolig lyst til at deltage i det overordnede politiske arbejde. Fagbevægelsen er under pres, og jeg vil være med til at finde en ny måde at være fagforening på«, siger hun og understreger, at hun også stiller op, fordi Århus-området mangler et lokalt medlem af hovedstyrelsen.

»Og det kan mærkes«.

Mærkesager:

Der er noget grundlæggende galt med Ny Løn:

»Lærere arbejder sammen, vi konkurrerer ikke med hinanden. Derfor skal vi ikke have individuel løn«.

Pension for de overenskomstansatte:

»Jeg tilhører selv 93-gruppen, så jeg bliver hvert år mindet om, at foreningen skal arbejde for bedre vilkår for de overenskomstansatte«.

Fokus på psykisk arbejdsmiljø:

»Vi skal tale mere om det psykiske arbejdsmiljø ude på skolerne, så vi ikke risikerer, at nogle lærere er med til at skabe et dårligt arbejdsmiljø for andre«.

En fælles folkeskole:

»Vi har en fælles formålsparagraf over hele landet, men nogle kommuner bøjer den, når de skærer i resurserne til skolerne. Eleverne får ikke det samme tilbud, og det er urimeligt«.

Blå bog:

Birgitte Baktoft, 47, kredsformand i kreds 135, der dækker Hadsten, Rosenholm, Sønderhald og Rougsø Kommuner nord for Århus. Hun er også amtskredsformand i Århus Amt.

Lars Busk Hansen

Stiller op, fordi:

»Jeg vil sikre en sammenhæng mellem de centrale meldinger og beslutninger og de decentrale led i foreningen«, siger Lars Busk Hansen, der har fået mange opfordringer til at stille op både i Vendsyssel og fra Kolding Lærerkreds.

Mærkesager:

De overenskomstansattes vilkår:

»Det er ikke nok med mærkesager. Mit væsentligste udgangspunkt er ti års lokalt fagpolitisk arbejde, men jeg har i mange år arbejdet politisk for de overenskomst­ansattes pensionsvilkår både i Medlemsforum Vest og i foreningens to pensionsudvalg. Det arbejde vil jeg fortsætte i hovedstyrelsen«.

Kommunalreformen:

»Den kommende kommunalreform er en kæmpe udfordring. Her bør vi komme på forkant med udviklingen, så vi sikrer, at foreningen også i fremtiden er stærkt til stede på alle niveauer«.

Lønnen skal tilpasses:

»Vi skal have tilpasset lønsystemet, så det passer til folkeskolen. Det er ikke så vigtigt, om det er Ny Løn eller ej, det vigtige er at sikre en reallønsstigning«.

Sikringer i arbejdstidsaftalen:

»Vi skal ikke bare springe ud i en ny arbejdstidsaftale uden tilstrækkelige sikringer for det enkelte medlem«.

Blå bog:

Lars Busk Hansen, 41, kredsformand i Nordkredsen, som er en sammenlægning af Hjørring-Hirtshals Lærerkreds og Skagen Lærerkreds.

Lars Busk Hansen er næstformand.

Tina Taarsted

Stiller op, fordi:

»De unge læreres mening skal høres. Jeg vil sætte fokus på de unge læreres forhold«, siger Tina Taarsted.

Mærkesager:

Af med Ny Løn:

»Ny Løn skal ikke udvikles, det skal afvikles. Mange steder når Ny Løn-kronerne ikke frem til lønmodtagerne, og det er umuligt at gennemskue lønsedlerne«.

Bedre pension til de overenskomstansatte:

»De overenskomstansattes pension sakker frygteligt bagud, derfor skal en forbedring af deres pension være et væsentligt overenskomstkrav. 93-gruppen skal i særdeleshed tilgodeses«.

Den nye arbejdstidsaftale kontra arbejdsmiljø:

Tina Taarsted støtter hovedstyrelsens krav til ny arbejdstidsaftale.

»Men hovedopgaven må være at løse det dilemma, det er, at der de færreste steder er sammenhæng mellem de opgaver, den enkelte lærer føler, han skal løse, og de resurser, der er sat af til det«.

Blå bog:

Tina Taarsted, 32, er næstformand i Herlev Lærerforening. For et par uger siden fødte hun en lille pige. Hun har barselsorlov indtil marts.

mkamp@dlf.org

De genopstiller

Kurt Abildgaard, 60. Indtrådt i 2000. Medlem af Fagligt Udvalg.

Henrik Billehøj, 53. Indtrådt i 1992. Medlem af Organisationsudvalget.

Randi Bøyesen, 54. Børnehaveklasseleder. Indtrådt i 1996.

Søren Eriksen, 40. Indtrådt i 2002. Medlem af Fagligt Udvalg.

Flemming Ernst, 48. Indtrådt i 2002. Medlem af Organisationsudvalget.

Kristian Fløj-Jensen, 75. Pensioneret lærer. Indtrådt i 1972. Medlem af Organisationsudvalget.

Vivi Hansen, 53. Indtrådt i 1996. Medlem af Fagligt Udvalg.

Peter Hess-Nielsen, 55. Indtrådt i 2000. Medlem af Pædagogisk Udvalg.

Ole Holdgaard, 47. Indtrådt i 2000. Næstformand i Pædagogisk Udvalg.

John Illum, 51. Indtrådt i 1996. Næstformand i Fagligt Udvalg.

Jon Kowalczyk, 49. Indtrådt i 2000. Formand for Fagligt Udvalg.

Lotte Lange, 59. Indtrådt i 1996. Medlem af Fagligt Udvalg.

Vibeke Lynge, 51. Indtrådt i 2000. Medlem af Fagligt Udvalg.

Per Sand Pedersen, 47. Indtrådt i 2000. Medlem af Organisationsudvalget.

Astrid Schjødt Pedersen, 57. Indtrådt i 1996. Formand for Organisationsudvalget.

Bjørn Rasmussen, 56. Indtrådt i 2002. Medlem af Organisationsudvalget.

Niels Christian Sauer, 53. Indtrådt i 2000. Medlem af Pædagogisk Udvalg.

Lisbet Skytte Skyum, 49. Indtrådt i 2002. Medlem af Pædagogisk Udvalg.

Powered by Labrador CMS