Der var som altid godt gang i debatten på årsmødet for fraktion 4 - pensionisterne i DLF, der blev holdt i denne uge på Storebælt Sinatur Hotel & Konference i Nyborg.
Der var som altid godt gang i debatten på årsmødet for fraktion 4 - pensionisterne i DLF, der blev holdt i denne uge på Storebælt Sinatur Hotel & Konference i Nyborg.

Årsmøde: Skuffelse over manglende opbakning til pensionistmedlemmer

At Lærerforeningens kongres sagde nej til pensionistfraktionens forslag om at skrive pensionisterne ind i foreningens principprogram var noget af det, der fyldte, da der i den forløbne uge var årsmøde i fraktion 4 – pensionisterne i DLF.

Publiceret Senest opdateret
Jørn Kokkendorf – hovedstyrelsesmedlem og formand for fraktion 4 – åbnede årsmødet med navneopråb, aflagde sin beretning og deltog aktivt i debatten.
Jørn Kokkendorf – hovedstyrelsesmedlem og formand for fraktion 4 – åbnede årsmødet med navneopråb, aflagde sin beretning og deltog aktivt i debatten.

De 10kongresdelegerede

Doris Stengaard Villumsen,Aalborg Lærerforening.
Grethe Funch Pedersen, OdsherredsLærerkreds.
Jens Jakob Skovmand, Hillerød Lærerkreds
Kaja Rikki Eggers Rasmussen, Ballerup Lærerforening.
Kim Kristian Overbye, Silkeborg Lærerforening.
Lars Storgaard Andersen, Esbjerg Lærerforening.
Lisbeth Helweg Strachan, Gladsaxe Lærerforening.  
Palle Dons-Heltoft, Sønderborg Lærerkreds.
Preben Huus, Fjordkredsen Ringkøbing-Skjern.         
Steen Bak Henriksen, Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn,Kerteminde og Nyborg.

De 10 kongresdelegerede for fraktion 4 er valgt for perioden 1.april 2022 til 31. marts 2024.

Fraktion 4

Som pensioneret lærer bliver manautomatisk medlem af Danmarks Lærerforenings fraktion 4, medmindreman aktivt melder sig ud.
Det koster et reduceret kontingent på omkring en tredjedel. Pr. 1.januar 2021 bortfaldt den hidtidige 75-års-regel, og man bliverfremover kontingentfri 12 år efter pensionsalderen.
Som medlem af fraktion 4 kan man få råd, vejledning og diversefordele, påvirke debat og holdninger i ens lokale kreds og pålandsplan, blive valgt som kongresdelegeret, årsmødedeltager ogdeltage i arrangementer lokalt, nationalt og på nordisk plan.
Fraktion 4 har ingen bestyrelse, men et hovedstyrelsesmedlem og 10delegerede til DLF's kongres samt 44 valgteårsmødedeltagere.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Er der en reel interesse fra Danmarks Lærerforening for os pensionister?"

"Vi mener, der er en diskrepans imellem, at foreningen siger, de gerne vil os og så forkaster vores forslag på kongressen."

Sådan lød nogle af kommentarerne under behandlingen af formandens beretning på denne uges årsmøde i fraktion 4 - pensionisterne i Danmarks Lærerforening. Og skuffelsen over, at fraktion 4 fik nedstemt sit forslag om at få skrevet pensionisterne ind i lærerforeningens principprogram på DLF's kongres i november, var tydelig.

For i årevis har årsmødedeltagere, kongresdelegerede og hovedstyrelsesmedlemmet for fraktion 4 arbejdet for at få pensionisterne til at fylde mere i Danmarks Lærerforening. Et arbejde, der skulle have båret frugt ved sidste års DLF's kongres, hvor Jørn Kokkendorff, formand og hovedstyrelsesmedlem for fraktion 4 havde stillet forslag om en tilføjelse til Lærerforeningens principprogram om fastholdelse af pensionister i foreningen. Men forslaget blev altså nedstemt.

Fremsætter forslag igen

I sin beretning på årsmødet gav Jørn Kokkendorff flere grunde til, at forslaget blev nedstemt: Han var positiv med covid-19, så han ikke kunne deltage på kongressen. Forslaget blev slået sammen med et forslag fra hovedstyrelsen om en tilføjelse til principprogrammet om digitalisering. På grund af tidspres blev talerlisten på kongressen lukket meget hurtigt. Og det blev bekendtgjort på kongressen, at hovedstyrelsen var delt på spørgsmålet.

"I debatten om hovedstyrelsens forslag var der flere indlæg, der problematiserede, at der bare blev broderet videre på det gældende principprogram - i stedet for at lave en gennemgribende revision. Samtidig ved jeg, at flere hovedstyrelsesmedlemmer ikke ville stemme for indholdet i vores forslag, som de synes var lige så meget handlings- som principprogram", fortalte Jørn Kokkendorff og fortsatte: "Og der er noget om snakken. Vi skulle ikke have skrevet i forslaget, at der skulle laves en bestemt type arrangementer for at holde på os pensionister, så mit forslag vil være, at vi fremsætter forslaget igen på næste kongres, men uden handlingsdelen. Altså fjerner den sidste del af sætningen "gennem arrangementer med et fagligt, socialt og kulturelt indhold", og så håber jeg, at forslaget bliver behandlet ordentligt på næste kongres".

Fornærmelse af 93-gruppen

Jørn Kokkendorff fik opbakning på årsmødet til at fremsætte et revideret forslag til næste kongres. Til gengæld var der stor modstand mod et forslag fra Det Forpligtende Kredssamarbejde i Hovedstaden Vest om, at årsmødet for fraktion 4 skal opfordre hovedstyrelsen til at fritage den såkaldte 93-gruppe for kontingent ved overgang til pensionering. Fordi den gruppe lærere, der i 1993 måtte sige farvel til muligheden for tjenestemandspension, får en meget lav pensionsudbetaling - og derfor skulle have en kontingentfritagelse som en slags gestus.

Forslaget blev kaldt både "respektløst" og "en fornærmelse for 93-gruppen" og nedstemt.

Masser af debat og erfaringsudveksling

Det Forpligtende Kredssamarbejde i Nordsjælland havde foreslået en lang række emner, der skulle diskuteres på årsmødet, så der var fuld gang i debatten og erfaringsudvekslinger om alt fra procedure for valg af årsmøderepræsentanter til kommunikation fra DLF, en forøgelse af fraktion 4's kongresdelegerede fra 10 til 11 og GDPR-regler.

"Jeg er glad for det arbejde, I laver i Nordsjælland, og de input I kommer med, for det er med til, at vi får snakket om en masse forskellige ting", lød det fra Jørn Kokkendorff.

Inden der var middag og socialt samvær på årsmødets førstedag på Storebælt Sinatur Hotel & Konference i Nyborg, var der gruppearbejde med erfaringsudveksling om de forskellige måder at arbejde på i de forpligtende kredssamarbejder.

Valg af kongresdelegerede

På årsmødets andendag var der besøg af både direktør Palle Smed og formand Ole Ibsen fra Faglige Seniorer, der fortalte om paraplyorganisationen og svarede på spørgsmål. Derudover var der valg af kongresdelegerede for de næste to år for fraktion 4. Et fredsvalg med 10 opstillede kandidater til fraktion 4's 10 pladser.

De 10 kongresdelegerede repræsenterer sammen med fraktion 4's hovedstyrelsesmedlem de omkring 20.000 pensionerede medlemmer af Danmarks Lærerforening på kongressen. Ud over de 10 kongresdelegerede skulle der vælges en repræsentant til såvel hovedbestyrelse som forbundsudvalg til Faglige Seniorer. Her fik hovedstyrelsesmedlem Jørn Kokkendorff følgeskab af henholdsvis Palle Dons-Heltoft og Grethe Funch Pedersen på de to poster.

Maksimalt 55 deltagere

På fraktion 4's årsmøde kan der maksimalt deltage 55 personer; fraktionens hovedstyrelsesmedlem, fraktionens 10 kongresdelegerede og 44 årsmødedeltagere, hvor der vælges fire deltagere i hver af de 11 forpligtende kredssamarbejder. På mødet i denne uge var der lidt frafald på grund corona.

Powered by Labrador CMS