Vi har slidt på hinanden, men nu skal der samarbejdes, lød budskabet fra KL-formand Jacob Bundsgaard.
Vi har slidt på hinanden, men nu skal der samarbejdes, lød budskabet fra KL-formand Jacob Bundsgaard.

KL-formand: Vi må erkende, at vi har slidt på hinanden

Der var både en fremstrakt hånd og ros og respekt til lærerne, da kommunernes førstemand, Jacob Bundsgaard, talte ved lærerkongressen tirsdag. ”Vi må finde tilbage til det, vi er fælles om – at skabe den bedst mulige folkeskole”, sagde han.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det var nok ikke helt tilfældigt, at den første gæstetaler på førstedagen af lærerkongressen på Tivoli Congress Center, KL-formand Jacob Bundsgaard, i starten af sit knap 20 minutter lange indlæg gjorde meget ud af at rose og udtrykke sin respekt for de danske folkeskolelærere. For der er nogle skår, der skal klinkes.

"Vi må erkende, at vi har slidt på hinandens tillid. Også for meget. Vi er nødt til at finde tilbage til det, vi er fælles om - at skabe den bedst mulige folkeskole for de danske børn og unge. De mål har vi til fælles, og derfor har vi en fælles opgave", lød det fra Jacob Bundsgaard foran de 300 delegerede.

"Som lærere har I et stort ansvar - og det tager I ikke let på"

"Som lærere har I et stort ansvar - og det tager I ikke let på"

Og nu er det på tide at genfinde tilliden til hinanden, for forude venter en stor og fælles opgave med at få udviklet en af de allervigtigste samfundsinstitutioner, den danske folkeskole, der er så afgørende for, om børn og unge lykkes i deres liv, understregede Jacob Bundsgaard. Og her var der stor ros og respekt til lærerne fra Aarhus-borgmesteren:

"For børn og unge kan I være afgørende for, om deres liv lykkes eller ej. I er afgørende for, om de får og bevarer lysten, evnerne og kompetencerne og selvtilliden til at tage livtag med uddannelse, arbejde og livet. Det er netop folkeskolens formål, - det enkelte barns dannelse og uddannelse. Som lærere har I en afgørende rolle og et stort ansvar, og det ansvar ved jeg, at I ikke tager let på. Vi skal være stolte og glade for skolen og det store arbejde, der ydes i klasseværelserne", sagde KL-formanden.

Han fandt det ligeledes opløftende, at lærerne "som fagforening og profession" er optaget af at tage et stort medansvar for folkeskolen med udviklingen af det nye folkeskoleideal og udtrykte forventning til at se det endelige resultat. I samme forbindelse takkede han prompte ja tak til invitationen fra lærerformand Anders Bondo Christensen til at deltage i det nye initiativ, Skolemødet, som Danmarks Lærerforening har på vej.

De fleste forældre er glade for folkeskolen

De fleste forældre er glade for folkeskolen

Jacob Bundsgaard refererede også til en undersøgelse, der har vist, at 9 ud af 10 forældre er glade for den danske folkeskole.

"Det er en kæmpe cadeau til det arbejde, der leveres hver dag, og det vil jeg gerne sige tak for - det er ikke mindst jeres fortjeneste", sagde KL-formanden og høstede applaus fra salen.

Men han lagde heller ikke skjul på, at der venter en stor opgave, når lærerkommissionen med Per B. Christensen i spidsen senere på året afleverer sine anbefalinger.

"Lad mig sige det tydeligt og klart, så det ikke er til at misforstå: Vi står 100 pct. bag den aftale, vi lavede i OK18. Vi ser frem til anbefalingerne, og vi agter at tage dem dybt alvorligt og bruge dem i de forhandlinger, der kommer. Og vi har allerede aftalt et forløb, der starter i begyndelsen af marts. Det bliver rigtig svært - men vi skal nå hinanden. Og vi har bedre forudsætninger end nogensinde for at lykkes. Vi kaster alle vores kræfter ind i Ny Start for at få det til at lykkes", sagde Jacob Bundsgaard.

Han fandt det i den forbindelse positivt, at "vi også har en regering, der bakker 100 procent op om Ny Start".

Nu skal indholdet i skoledagen på dagsordenen

Nu skal indholdet i skoledagen på dagsordenen

"Så har vi fundamentet, der kan lede os hen til at få et stærkt, forpligtende og tillidsfuldt samarbejde", understregede han - ligesom han også noterede sig, at "heldigvis er vi enige om mange ting".

"Vi har fundet god løsning, der forenkler og giver langt større didaktisk og metodisk frihed. Og vi har i det seneste år være ude i mange kommuner og prøvet at sætte skub i at bruge de rammer der stilles til rådighed, så vi bruger det, der giver mening, og dropper det, der ikke giver mening".

KL-formanden fandt det også positivt, at børne - og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har peget på behovet for stabilitet i folkeskolen efter den seneste justering af folkeskolereformen før sommerferien.

"Derfor håber jeg, at vi i den kommende tid også kan drøfte, hvordan vi skaber den bedst mulige skoledag", sagde han og pegede blandt andet på behovet for at skabe en positiv effekt af åben skole, bevægelse i skoledagen og "nogle af de mange andre gode ting, som vi ved kan være med til at styrke ikke mindst de svageste elever".

Jacob Bundsgaard udtrykte tilfredshed med, at regeringen i sin nye aftale med landets kommuner har aftalt et kvalitetsløft af den understøttende undervisning - men lod også forstå, at man i kommunerne godt er klar over, at der er behov for forbedringer og udvikling for at få forbedret indholdet i elevernes skoledage.

Også kommunerne kan begå fejl

Også kommunerne kan begå fejl

"Der er ingen tvivl om, at vi alle steder har brug for at arbejde med en varieret og motiverende skoledag. Vi kan heller ikke i kommunerne sige os fri for, fra tid til anden at begå fejl", lød det fra kommunernes formand.

Han kaldte den danske folkeskole "en smeltedigel, en social trampolin, hvor alle børn kan mødes med nogen, der ligner dem selv - og med nogen, der ikke gør".

"Og i fællesskab skal vi løfte folkeskolen og i endnu højere grad end i dag gøre den til alle forældres naturlige førstevalg", sagde Jacob Bundsgaard.

Lærerformand Anders Bondo takkede ham for understregningen af, at parterne skal samarbejde - for "det er der i den grad brug for".

Men alligevel kunne han ikke dy sig for at pirke til Bundsgaards tilfredshed med aftalen om kvalitetsløftet af den understøttende undervisning.

"Det er sådan noget, hvis man hører det ude på lærerværelset, så siger man 'det var vi da ikke lige set noget til.' Vi skal ned i substansen. Men vi er kommet godt i gang. Vi fortsætter, Jacob".

Powered by Labrador CMS