Bondo: Ny hovedorganisation skal give fagbevægelsen massiv indflydelse

Lærerformand Anders Bondo ser store perspektiver i den nye hovedorganisation, der skal kæmpe en fælles kamp for velfærdsstaten. Lærerforeningens kongres tog i dag fat på diskussionen om, hvordan den nye organisation skal leve lokalt.

Publiceret

AKTØRERNE

Hovedorganisation:

En hovedorganisation  er en sammenslutning afforeninger på arbejdsmarkedet. Såvel lønmodtager- somarbejdsgiversiden er inddelt i hovedorganisationer.

Hovedorganisationer kan indgå hovedaftaler, der læggerrammerne for samarbejdet på arbejdsmarkedet, men forhandler typiskikke overenskomster, det gør de enkelte forbund. Men håndtereri stedet blandt andet politisk lobbyarbejde.

FTF:

450.000 medlemmer i 70 faglige organisationer.  Isærprofessionsuddannede som lærere, sygeplejersker og pædagoger. Trefjerdedele er offentligt ansatte.

LO:

1.000.000 medlemmer i 18 fagforbund.Består især af faglærte ogufaglærte - fx håndværkere, industriarbejdere ogkontoruddannede.

Kilder: Wikipedia    

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fagbevægelsens Hovedorganisation er navnet på den nye hovedorganisation, der skal give fagbevægelsen - herunder lærerne - mere indflydelse i samfundet. Indtil 1. januar 2019 er lærerne medlemmer af hovedorganisationen FTF, men til nytår sammensluttes LO og FTF til én.

Den nye hovedorganisation, som samler fagforbund med i alt 1,5 millioner medlemmer, skal være slagkraftig og søge indflydelse på de store agendaer i samfundet. Organisationen skal kæmpe for et velfungerende velfærdssamfund, hvor lønmodtagerens stemme bliver hørt:  

Lærer: Bak op om de privatansattes overenskomst 

"Fagbevægelsen skal tage ansvar for de store udfordringer i samfundet. Det gælder klimaudfordringer, flygtningeproblematik, social dumping og kamp for ligeløn mellem kønnene. Fagbevægelsen skal involvere sig i de store spørgsmål. Vi må ikke falde tilbage i at kæmpe for hver vores dagsorden. For så vil fagbevægelsen stille og roligt miste sin plads. Det er ikke ligegyldigt for os, at der sker social dumping. Vi står overfor en situation, hvor hele arbejdsmarkedet fundamentalt ændrer karakter. Vi tror måske, at vi er i tryg havn. Vi har vores skole og er ansat i kommunen. Men vi kan se, hvordan også skolen bliver privatiseret. Vi skal tage et medansvar for at sikre velfærdssamfundet", sagde formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo fra talerstolen på lærernes kongres i København i dag.

 

Lokale udfordringer

Der blev på lærerkongressen ikke sat spørgsmålstegn ved visionerne, men det nye samarbejde gav alligevel anledning til en strøm af praktiskespørgsmål om, hvordan det skal organiseres rent praktisk og lokalt:

"Skal lærerne meldes ind i LO-sektioner? Hvad skal vores nye navn være? Hvor skal pengene komme fra? Og hvad gør vi, hvis LO for eksempel vil støtte partier?", lød spørgsmålene nogle af spørgsmålene fra de lokale delegerede.

DLF: Faglig fusion et klart plus for lærerne 

Flere delegerede mener, at det er en udfordring, hvordan den lokale struktur skal se ud i den nye organisation. Selv de helt små ting, som hvordan får man lavet en fælles hjemmeside for den nye sektion, fortalte formand for Herningegnens Lærerforening Helen Sørensen, og Århus-kollegaen Jesper Skorstengaard mener, det kræver økonomisk opbakning, hvis sammenslutningen skal lykkes godt lokalt.   

"Vi skal finde et nyt fælles svar på, hvordan den lokale struktur skal se ud i den nye hovedorganisation. Det skal være jeres erfaringer, strukturen skal baseres på", svarede Anders Bondo og gav i samme omgang udtryk for, at hovedstyrelsen vil finde et svar på spørgsmålet om økonomi, som skal være på plads, for at den lokale struktur fungerer.

DLF-kredsformand er kommet med i lokal LO-bestyrelse 

Lokal partistøtte

Formand for Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg Peter Lund Andersen åbnede diskussionen om, hvordan Danmarks Lærerforening skal forholde sig til, når LO er partipolitisk:

"Når vi melder os ind i LO-sektionen, kommer vi så til at acceptere det bestående, altså de vedtægter og den praksis, der er nu i LO?", indledte han sin bekymring og forsatte med et konkret eksempel:

"Jeg er tilforordnet i LO Sydfyns bestyrelse. Der har jeg fulgt med i, hvordan LO arbejder. Jeg er først og fremmest imponeret over, at de er dygtige og gør tingene godt. Men til det sidste møde var der dog et punkt, som bekymrer mig. Der var et punkt om partipolitisk støtte. Der blev vedtaget støttebeløb til Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF. Bagefter kom de i tanke om, at jeg sad der, 'Hov, kan vi det fremover, når vi lægges sammen?' Hvortil jeg svarede: 'Det mener jeg bestemt ikke, vi kan'".

Hertil tog Anders Bondo igen ordet og svarede:

"Hvis vi bliver en del af en lokal sektion, skal vi arbejde målrettet for, at sektionen er partipolitisk uafhængig. Hvis 3F ønsker at støtte nogle bestemte folketingskandidater, så har de deres ret til det. Men det er bare ikke hovedorganisationen, der skal gøre det".

3F-formand: 'Kampen for folkeskolen er for vigtig til at overlade til jer alene'