På Sydfyn er den lokale lærerkredsformand Peter Lund Andersen blevet inviteret med ind i LO-bestyrelsen, og han fortalte begejstret kongressen om LO's meget professionelle arbejde. På billedet giver han hånd til den lokale LO-foramnd Tonni Hansen.

Delegeret vil bremse fusion mellem LO og FTF op

Danmarks Lærerforening skal stille krav til en eventuel fusion mellem FTF og LO, foreslog fra Henrik Steffens, Silkeborg, på Lærerforeningens kongres.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

DLF-formand Anders Bondo støtter en fusion mellem hovedorganisationerne FTF og LO. Det kom helt tydeligt frem i dag på lærernes kongres, da delegeret Henrik Steffens fra Silkeborg Lærerforening stillede forslag om, at kongressen skal fastlægge seks betingelser for gå med til en sammenlægning af FTF og LO.

"Jeg finder det her stærkt betænkeligt. Jeg kan simpelthen ikke se vejen", sagde Henrik Steffens, da han fremlagde forslaget.

DLF: Faglig fusion et klart plus for lærerne 

Indflydelse til mindre medlemsgrupper

Han havde ønsket, at fusionen var blevet et selvstændigt dagsordenpunkt på DLF's kongres.  Og han mner, der er behov for en analyse, der viser, hvordan en ny hovedorganisation kan samle medlemmerne på tværs af fag. Og Han efterlyste, at Lærerforeningens ledelse kommer med en grundig begrundelse for at anbefale en fusion. Han så også gerne, at DLF arbejder for, at der i forretningsordnen for en ny hovedorganisation indskrives, at også mindre medlemsgrupper får indflydelse.

"Vil man have de små fagforeninger til at kunne se sig selv i den her hovedorganisation, eller skal det bare være som det ligger lige nu, at dem som har flest medlemmer, bestemmer. Det synes jeg er dybt perspektivløst", sagde han.  

LO-FTF-fusionsplaner får næstformand til at trække sig fra FTF 

Han pegede på, at der i baggrundspapirer står, at hovedaftalen mellem LO og DA er vigtig for fagbevægelsens faglige såvel som politiske indflydelse:

"Det er LO/DA, der kommer til at sætte dagsordenen. Hvor er ligeværdigheden? Og for mig er det så perspektivløst, som det kan blive, for man har en gammel industriel forestilling om, at det private arbejdsmarked med LO/DA med CO Industri og Dansk Industri er dem, som tjener pengene til Danmark"

I papirerne står også, at en ny hovedorganisation er partipolitisk uafhængig. Men det følte Henrik Steffens sig ikke overbevist af:

"Hvad forhindrer, at man om seks år laver et årelangt strategisk samarbejde med Socialdemokratiet?", spurgte han.

Tilhængere: Stor hovedorganisation giver indflydelse

Delegeret fra Odense og tidligere hovedstyrelsesmedlem Niels Munkholm forstod ikke Henrik Steffens' ønske om at bremse fusionsforhandlingerne ved at stille krav til en ny hovedorganisation.

"Vi skal have noget power bag, hvis vi skal ind og blande os. Der er en ting, vi mangler i hele fagbevægelsen. Vi skal have en politisk og økonomisk analysekraft, der kan stå op mod alt andet i det her land", sagde Niels Munkholm.

DLF-kredsformand er blevet medlem af lokal LO-bestyrelse 

Formand for Gentofte Kommunelærerforening Jeppe Dehli sagde, at han ikke umiddelbart kan se de lokale fordele, men opfordrede til, at man på centralt plan arbejder for sammenlægning:

"Dér, hvor man kan se det giver mening, skal man uddybe det", sagde Jeppe Dehli.

Bondo: "Vi skal placere os dér, hvor vi får indflydelse"

Formand for DLF Anders Bondo Christensen er ikke i tvivl, om at DLF skal arbejde for at få størst mulig indflydelse - og det tror han, at en sammenlægning mellem FTF og LO vil betyde:

"Jeg har siddet i forretningsudvalget i FTF i 15 år. Vi har en ihærdig og fantastisk formand, som jeg har stor respekt for.  Vi har bare ingen indflydelse. Jeg har altid sagt, at vi skal placere os, der hvor der er indflydelse", sagde han og fortsatte: "Jeg vil gerne være med til at skabe en hovedorganisation, hvor vi kan være med til at sætte visionerne for fremtidens Danmark. Det kræver en helt anden styrke, end det vi har i dag", sagde han og understregede, at han ikke er nervøs ved en hovedorganisations partipolitiske uafhængighed.

Kongressen fortsætter diskussionen i morgen, men Anders Bondo sagde: 

"Hvis hver eneste FTF-organisation kommer med deres ultimative krav til, at vi kan lave en fusion, så får vi aldrig nogensinde en ny hovedorganisation. Vi kan heller ikke udskyde det to eller tre år".