Debat

Brug muligheden for at overgå til nødundervisning – den er der faktisk

Brug muligheden for at overgå til nødundervisning – den er der faktisk

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi modtager lige nu mange henvendelser fra lærere på specialskoler og specialklasser, der forståeligt er dybt frustrerede over, at deres arbejdsområder ikke er omfattet af nødundervisningsbekendtgørelsen.

Vi hører fra lærere, der skal varetage svømmeundervisning, idræt, musik og andre praktisk-musiske fag som før corona. Også med elever, der ikke er i stand til at overholde afstandskravet.  Lærere, der tages ud af undervisningen i skolens specialklasserække, for at fortage nødundervisning i andre klasser – og hvor de resterende lærere i specialklasserne så skal forsøge at forestå al undervisning – efter de almindelige regler. Som en helt almindelig skoledag. Eller specialklasserækker der kører efter normalt skema med skiftende lærere til hvert fag. Det holder ikke.

Det er, som jeg skrev om tidligere på ugen, helt afgørende, at smitterisikoen minimeres nu, og at arbejdsmiljøet sikres. Derfor presser Danmarks Lærerforening fortsat på overfor myndighederne for at opnå en større fleksibilitet i skoledagens organisering, så man på de enkelte skoler får fleksibilitet til at undervisningen kan tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt. For eksempel ved undervisning i mindre hold med så få lærere som muligt og ved kortere skoledage.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Indtil ministeriet anerkender, at der også er et generelt behov for at overgå til nødundervisning på specialområdet, er der faktisk mulighed for, at man lokalt kan overgå til nødundervisning. I ministeriets retningslinjer står der nemlig, at de elever, der skal møde op fysisk på skolen, ”i videst mulige udstrækning modtage almindelig undervisning”. Samt ”Hvis det ikke er muligt inden for de gældende sundhedsfaglige anbefalinger og restriktioner at give de pågældende elever almindelig undervisning, overgås til nødundervisning”.

Jeg vil derfor opfordre til, at man på skolerne sammen med tillidsrepræsentanten drøfter bekymringerne med skoleledelsen med det mål at kunne overgå til nødundervisning.

Powered by Labrador CMS