På valgfaget musik er det normalt, at elever fra flere klasser blandes. Derfor har faget været aflyst på mange skoler. Fra på mandag må man igen blande elever på tværs af klasser.

Fra mandag kan elever igen undervises på tværs af klasser

Valgfag, idræt og leg på tværs af klasser kan genoptages på skolerne fra mandag. Også princippet om så få lærere per klasse som muligt ophæves. Genåbningen betyder, at folkeskoler igen kan undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen, oplyser Undervisningsministeriet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Fra den 14. juni 2021 lempes alle restriktioner og anbefalinger på grundskoleområdet ned til et basisniveau, således at fx forbud mod at undervise på tværs i grundskolen og anbefaling om så få lærere som muligt ophæves", sådan står der i et svar fra Børne- og Undervisningsministeriet til folkeskolen.dk.

Ministeriet oplyser, at skolerne nu kan undervise efter almindelige bestemmelser i lovgivningen - det vil sige, at eksempelvis morgensang og sang i musikundervisning kan genoptages.

Dette skoleår: Elever i 5. - 8. klasse har haft 37 procents fjernundervisning 

Der kan dog være lokale undtagelser:

"I forbindelse med midlertidige påbud som følge af modellen for automatisk nedlukning eller ved lokale smitteudbrud i klassen eller på skolen, kan en skole dog være forhindret i at give undervisning efter de almindelige bestemmelser og vil derfor være forpligtet til at iværksætte nødundervisning", står der i svaret fra ministeriet.

Selv om det nu er muligt at gå tilbage til en mere normal skoledag, så er det ikke et krav, at det sker, fremgår det endvidere af svaret:

"Frem til sommerferien kan grundskoler desuden benytte sig af reglerne om omlagt undervisning, hvilket indebærer, at de kan fravige Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning på et eller flere områder. Skoler kan overgå til omlagt undervisning frem til sommerferien, når deres pligt til at give nødundervisning ophører, og hvis de har behov for en mere fleksibel tilbagevenden til de almindelige bestemmelser i lovgivningen af hensyn til fx elevernes trivsel eller til at indhente fagligt efterslæb i bestemte fag".

Børne- og Undervisningsministeriet understreger over for folkeskolen.dk, at skolerne heller ikke næste skoleår behøver at gå over til almindelige undervisning.

"Regeringen har derudover sammen med Folketingets partier indgået en politisk aftale om en række frihedsgrader i skoleåret 2021/22. Frihedsgraderne indebærer, at folkeskoler og kommuner kan fravige krav om udarbejdelse af elevplaner og kvalitetsrapporter og målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i. Skolerne får derudover mulighed for at konvertere alt understøttende undervisning i skoleåret med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen", lyder det fra ministeriet.