"Hvis udmeldingerne fra forvaltningerne ved åbning for 0.-4. er fuld tid på skolerne, så kanter det den forsigtighedsstrategi, vi hele tiden får at vide, at vi skal leve op til ved genåbningen", siger formand for Herningegnens Lærerforening Helen Sørensen.

Her betyder nødundervisning som udgangspunkt fuldt skema

Bekendtgørelsen om nødundervisning kan tolkes på mange måder. I Ikast-Brande er udgangspunktet, at eleverne har fuld skoledag nu og også på mandag, men undervisningens indhold, timetal, mål og fagrække kan være forskellig fra skole til skole.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kommuner og skoleledere tolker bekendtgørelsen om nødundervisning meget forskelligt, fortalte formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal onsdag på folkeskolen.dk og appellerede til kommunerne om at lade skolelederne stå for tolkningen af, hvilken undervisning, den enkelte skole og enkelte elev har behov for, når skolerne genåbner for de yngste elever på mandag.

I Ikast-Brande har man fra forvaltningens side, efter at have nærstuderet Undervisningsministeriets hjemmeside, meldt ud, at udgangspunktet for skolernes undervisning fra på mandag er, at eleverne har fuldt skema.

"Vores udmelding er, at de skal forsøge at holde skolen åben hele skoledagens længde. Men inden for det kan de flekse rundt med fagrække og indhold. En af intentionerne ved genåbningen - bortset fra at eleverne skal i skole - er at forældrene skal have dækket et pasningsbehov. Så hvis der ikke er fuldt skema, når skolen åbner, så bliver problemet bare skubbet over i skolefritidsordningen", siger skolechef i Ikast-Brande Thomas Garsdal.

Han mener, at udmeldingen giver ro i kommunen - og det har været det samme, mens eleverne er blevet fjernundervist.

"Vi holder eleverne til ilden hele dagen. Så kan man som lærer lægge pauser ind i skoledagen og sende dem ud til frisk luft. Men det vil vi hellere, end at vi giver den fuld kraft hele dagen og så giver slip på dem tidligt på dagen. Det har kunnet lade sig gøre i virtuelle undervisning, men det bliver sværere når eleverne kommer i skole".

Han understreger, at forvaltningen hele tiden justerer, og at  der tages meget hensyn til lærernes og elevernes arbejdsmiljø i forbindelse med genåbningen for de mindste på mandag.

Men han understreger, at det også har været vigtigt for kommunen at melde præcist ud, så forældre og skoleledere har en klar udmelding at forholde sig til.

Skoleledere: Rart med klar udmelding fra kommunen

Formand for skolelederne i Ikast-Brande Claus Bredahl fortæller, at skolelederne sætter pris på udmeldingen om, at eleverne i kommunen som udgangspunkt har fuldt skema.

"Jeg oplever, at der er en generel tilfredshed med den tydelige udmelding. Vi er efterhånden så vant til at skulle omstille os. Det der tidligere har været den store udfordring, navnligt i den første nedlukningsperiode, var jo netop, at alt ikke kunne fremstå så tydeligt, hvormed mere blev udlagt til lokal fortolkning. På denne måde kan skolerne i værste fald blive spillet ud mod hinanden", siger Claus Bredahl og tilføjer:

"Vi befinder os i en tid, hvor alt er diskuterbart. Så jo tydeligere de overordnede regler er, jo nemmere er det at styre decentralt, og det er især vigtigt, når der også skal styres med høj hastighed. Vi er i tilfældet her stadig blevet udstyret med en decentral frihed til at tillempe i mindre grad, hvis nødvendigt - og denne ret er naturligvis fortsat central, da der vil være forskel på skolernes baggrunde".

Lærerne: Husk sikkerheden  

Formand for Herningegnens Lærerforening som dækker både Ikast- Brande og Herning, Helen Sørensen fortæller, at udmeldingen er omtrent den samme i begge kommuner. Hun fortæller, at nogle lærere især i udskolingen har haft svært ved at holde til det fulde skema for eleverne i virtuel undervisning. 

"Hvis udmeldingerne fra forvaltningerne ved åbning for 0.-4. er fuld tid på skolerne, så kanter det den forsigtighedsstrategi, vi hele tiden får at vide, at vi skal leve op til ved genåbningen. Der kan være skolers logistik for eksempel antal elever i klasserne og lokalestørrelse, der gør, at det nemt kan lade sig gøre, men det er ikke alle skoler, hvor det nemt kan lade sig gøre. Nu er der en ny og mere smitsom variant af corona. Op til 28 elever i indskolingsklasser kræver stor opmærksomhed i relation til et forsigtighedsprincip. Mit issue er, at det vil være rigtig skidt, hvis vi kommer i en situation, hvor vi skal lukke ned igen",  siger Helen Sørensen.

Kilderne er interviewet og artiklen er skrevet, før regeringens retningslinjer for genåbning af skolerne var offentliggjort tilføjet 5/2-2021

Powered by Labrador CMS