Grafen viser andelen af personer inden for brancherne gymnasier/erhvervsfaglige skoler, grundskolen, undervisning generelt og befolkningen, der i den pågældende uge fik en positiv test.

Sosu-formand: "Vi danser limbo med corona"

Landets sosu-skoler er ligesom den øvrige skoleverden hårdt ramt af coronasmitte – både blandt elever og undervisere. Godt hver 17. underviser på gymnasier/erhvervsfaglige skoler fik en positiv covid-19-test i sidste uge. Den omfattende smitte udfordrer både undervisning og prøver.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Selvom smittetallene varierer dag for dag, og der også er geografiske forskelle, så er landets sosu-skoler samlet set - ligesom den øvrige skoleverden - stærkt udfordret af den udbredte coronasmitte. Både i form af direkte smitte blandt undervisere og elever - og på grund af isolation som nærkontakter. Det fortæller Lisbeth Nørgaard, formand for Danske Sosu-skoler og direktør på Sosu Esbjerg. "Alle sosu-skoler er ramt i mere eller mindre grad, og da mange af vores elever også har børn, har vi haft en del længerevarende sygdomsforløb de seneste uger, hvor først et barn bliver smittet, så næste barn, så de voksne", fortæller Lisbeth Nørgaard. Hvor der på grundskoleområdet har været stor kritik af utilstrækkelige handlemuligheder for skolerne ved omfattende smitte, fik sosu-skolerne allerede for 14 dage siden mere fleksible handlemuligheder fra ministeriet. Med blandt andet mulighed for at omlægge til onlineundervisning. Så Lisbeth Nørgaard mener, at sosu-skolerne har de nødvendige værktøjer til at agere i den omfattende coronasmitte. "Vi danser limbo med corona og agerer i en myriade af regler og restriktioner, men vi har de nødvendige handlemuligheder. Aktuelt på min egen skole i Esbjerg havde vi to hold hjemsendt til onlineundervisning i sidste uge, fordi der manglede langt over halvdelen af eleverne i klassen. Vi holdt selvfølgelig fast i den pædagogiske tilrettelæggelse, uddannelsesplaner mv. med fokus på, at eleverne får bedst mulig undervisning", forklarer Lisbeth Nørgaard.

Sosu-undervisernes arbejdstidsplan er i hus på ZBC

Streaming fra klasseværelser til isolationsramte elever Hvor nogle gymnasier lader isolationsramte elever uden symptomer følge med i undervisningen ved, at eleven ringer til en klassekammerat og følger med via klassekammeratens telefon eller computer, foregår det på sosu-skolerne via direkte streaming fra undervisningslokalet. "Der kan være variationer, men sosu-skolerne er generelt langt fremme med direkte streamingsmuligheder i hvert klasseværelse. Allerede før corona var sosu-skolerne langt med den hybride læring, og coronahjemsendelserne har sat ekstra skub på udviklingen med omfattende digital integration", siger Lisbeth Nørgaard og fortsætter: "Nogle lærere optager også undervisningen på film, så hjemsendte elever kan følge med, når det passer bedre for dem, hvis de for eksempel har syge børn".

Brug tvivl som trigger for læring

Undervisning og prøvebedømmelse hjemmefra Hvis en underviser er isolationsramt på grund af corona bliver der foretaget en konkret vurdering i samarbejde med underviseren i forhold til, om undervisningen kan laves online. "Hvis medarbejderen ikke er syg med voldsomme symptomer og er tryg ved onlineundervisning hjemmefra, og faget egner sig til digital undervisning, så laver underviserne også undervisning hjemmefra. Men der kommer kun god læring ud af det, hvis underviseren selv er med på ideen", pointerer Lisbeth Nørgaard. Da sosu-skolerne har meget komprimerede forløb med løbende prøver, er det ekstra sårbart at udsætte eller aflyse både undervisning og prøver. "Den megen coronasmitte kan gøre, at vi bliver nødt til at omlægge og eventuelt udsætte noget undervisning, men vi er ikke meget for at aflyse, og prøver vil vi meget nødigt udsætte. Så hvis en underviser eller censor er ramt af coronaisolation/sygdom, finder vi så vidt muligt en anden, eller gennemfører prøver hvor en coronaramt censor måske sidder i Svendborg og elev/lærer her i Esbjerg".

Flere undervisere på sosu-skoler kan blive DLF-medlem

Massiv stigning i smitte blandt undervisere Danske sosu-skoler har ikke tallene for hverken coronasmittede undervisere eller elever, og i de officielle ugentlige brancheopdelte smittetal fra Statens Serum Institut opgøres undervisere på sosu-skoler ikke separat. De hører under kategorien undervisere på gymnasier/erhvervsfaglige skoler. Hele 5,77 procent af undervisere på netop gymnasier/erhvervsfaglige skoler fik i sidste uge en positiv coronatest - svarende til godt og vel hver 17. underviser på området. Det viser de nyeste brancheopdelte smittetal fra Statens Serum Institut, der kom i går. Det er en stigning på 72 procent fra ugen før - og en stigning på 212 procent fra uge 1 til uge 3. I befolkningen generelt fik 4,71 procent en positiv test i sidste uge. Og blandt  undervisere generelt fik 6,61 procent en positiv test i sidste uge - et tal der trækkes op af grundskolelærerne, hvor hele 8,05 procent fik en positiv i sidste uge svarende til mere end hver 12. lærer. Undervisere på gymnasier/erhvervsfaglige uddannelser ligger næsthøjest blandt undervisere.

Smitten blandt lærerne buldrer fremad: Sidste uge fik hver 12. lærer en positiv test

Risiko for fagligt efterslæb

Med det høje smittetal og de hidtidige retningslinjer for isolation forventer Lisbeth Nørgaard, at nogle elever på sosu-skolerne risikerer at få et læringsmæssigt efterslæb. "Det er svært at sige noget skråsikkert om nu, men især for dem, der er dobbeltramte - måske af højt fravær i forvejen og så yderligere af længere corona-isolationsforløb - kan der være et fagligt efterslæb. Det må vi håndtere i det konkrete eksempel, med de muligheder vi har for at samle op".

KL: Nye isolationsregler kan betyde mere normal undervisning

Nye regler vil gøre hverdagen nemmere Mandag eftermiddag i denne uge meldte Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer ud for isolation - med både en forkortet isolationsperiode og ændrede regler for nærkontakter. Udmeldinger som Lisbeth Nørgaard forventer vil gøre det nemmere at få tingene til at hænge sammen rundt på skolerne. "Vi har ikke fået retningslinjerne for de nye regler endnu, vi forventer, at de er i hus i løbet af i dag, og det er klart, at kravet om nedsat isolationstid må formodes at have en positiv indflydelse hos os med mindre fravær fra både elever og personale".