Lærerne skal fortsat undervise - nu via skærmen. Derfor vil de som udgangspunkt ikke blive berørt af den nye aftale.

Ny aftale om tvungen ferie for offentligt ansatte berører meget få DLF-medlemmer

Offentligt ansatte, der ikke varetager opgaver fra 28. marts til 13. april, kan tvinges til at tage op til fem feriedage eller afspadsering, siger en ny aftale. Kun få DLF-medlemmer bliver berørt, lyder vurderingen.

Publiceret

Aftalen kort

-          Ansatte,der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i heleeller dele af perioden fra 28. marts - 13. april 2020 skal afviklefrihed i en periode op til 5 arbejdsdage.

-          Der kananvendes feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og/ellerflextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønskefra medarbejderen.

-         Arbejdsgiver beslutter efter dialog med den ansatte, hvilken typefrihed der skal anvendes samt hvornår friheden skal afvikles.Friheden afvikles i hele dage

-         Feriedage og dage fra 6. ferieuge, som den ansatte allerede harafholdt i perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 27. marts2020, medregnes ved opgørelsen af de op til 5 dages frihed.

-          Denansatte udfører ikke arbejde på de dage, hvor den ansatte afviklerfrihed i henhold til denne aftale.

-          Aftalenhar virkning fra den 28. marts 2020 og bortfalder uden opsigelseden 14. april 2020.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts - 13. april 2020 skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage", sådan står der i en ny aftale, som er indgået mellem KL og organisationen som forhandler for Forhandlingsfællesskabet som forhandler for 565.000 ansatte i kommuner og regioner.

Aftalen er indgået efter, at statsministeren har opfordret til, at også offentligt ansatte afvikler ferie i hjemsendelsesperioden i forbindelse med Covid-19, sådan så kommunerne kan være klar til at håndtere opgaverne, når samfundet vender tilbage til en normal situation.

 

Få DLF-medlemmer bliver berørt af ny aftale

KL og fagbevægelsen enige: Kommunalt ansatte klar til at hjælpe i en krisesituation 

Formand for Overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen  forventer, at meget få DLF-medlemmer vil blive berørt.

"Det er forventeligt ikke ret mange. Det her kommer ikke til at berøre dem, der er på arbejde og hver dag skal passe deres nødundervisning hjemmefra. De er på arbejde. Dermed kan de ikke holde afspadsering eller restferie", siger Gordon Ørskov Madsen.  

Han kan ikke pege på præcis, hvilke medlemsgrupper, som kan blive ramt. Det vil afhænge af en konkret vurdering fra arbejdsgivernes side.  

"Der kan være nogle grupper af vores medlemmer, som ikke har så meget arbejde i denne tid. Hvis de har restferie eller afspadsering, så kan det få betydning. Men få af vores medlemmer har restferie og afspadsering. For hvis man er på årsnorm, så har man ikke afspadsering, før der bliver lavet en opgørelse i slutningen af året", siger han.

DLF: Vigtig fælles aftale

Han synes, at aftalen er god.

"Vi har fundet en rimelighed i det. Vi skelner mellem dem, der har travlt med at passe deres arbejde og dem, som måske har mindre at lave. Det er rimeligt nok, at man får afviklet ferie, som man ikke har afviklet nu eller afspadsering, så man ikke skal i gang med at afvikle ferie, lige når situationen bliver normal igen", siger han og tilføjer: "Jeg tror, at det er vigtigt, at parterne kan gå ud i fællesskab og sige, at vi nu har fundet en fælles og afbalanceret løsning, så alle kommer til at bidrage i et eller andet omfang i en tid, hvor vi er i en meget svær situation".

Læs mere

Aftalen på dlf.org