Corona
0   56

KL og fagbevægelsen enige: Kommunalt ansatte klar til at hjælpe i en krisesituation

Coronaepidemien kan blive så voldsom, at der kan blive behov for, at også de, der normalt arbejder i for eksempel skolevæsenet, hjælper til med at pleje ældre og handicappede. For at være klar til den situation har KL og fagforeningerne udsendt en fælles erklæring.

"Der kan opstå situationer, hvor sundheds- og plejesektorens personale bliver ramt af sygdom i en grad, så de ikke kan varetage plejeopgaverne, og så er andre faggrupper nødt til at tage over".

Det forklarer formand for Lærerforeningens overenskomstudvalg Gordon Ørskov Madsen.

Artiklen fortsætter under banneret

"Den situation er vi nødt til i fællesskab at finde løsninger på - det er udtryk for det, statsministeren har kaldt samfundssind", siger han.

KL og Forhandlingsfællesskabet for de kommunalt ansatte har derfor sat sig sammen og skrevet en erklæring om behovet for fleksibilitet.

Men også for at man tager størst muligt hensyn til, at medarbejderne selv bliver inddraget så tidligt som muligt i, hvad det kan være for opgaver, der kan blive brug for, at man varetager.

Endelig er der enighed om at tage hensyn til, hvilke kompetencer man har med sig og sikre den grundigst mulige oplæring.

Fælleserklæringen fremhæver, at uanset hvilken opgave, man varetager i den ekstraordinær situation, så er man omfattet af sin sædvanlige overenskomst.

"Vi er nødt til i fællesskab finde løsninger. Og det gode ved sådan en fælleserklæring er, at når vi finder løsninger sammen inden for partssystemet, så tager vi udgangspunkt i den gældende overenskomst", siger Gordon Ørskov Madsen.

Travlhed i lærerstaben

Som bekendt har lærerne fra starten af coronaepidemien haft nok at se til med nødpasning og nødundervisning hjemmefra.

Det blev besluttet i al hast, og har betydet, at lærerne har måttet tage den private mobiltelefon og internetforbindelse i brug til arbejdsformål.

Det er efter Gordon Ørskovs opfattelse også udtryk for det samfundssind, som giver mening i en ekstraordinær situation:

"Vi skal finde løsninger i fællesskab og bøje os mod hinanden".

Læs fælleserklæringen her:

"Coronavirus: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger - centralt og lokalt

KL og Forhandlingsfællesskabet konstaterer, at Danmark med coronavirus pandemien står i en helt ekstraordinær situation.

De tiltag, der indtil videre er taget fra den danske regerings side, er aldrig tidligere set, og vil have vidtrækkende konsekvenser for både det private og det offentlige arbejdsmarked.

Danmark er ikke lukket ned. Mange af de kommunale opgaver varetages fortsat, og er helt nødvendige for at samfundet kan fungere i den nuværende situation.

Mange ansatte i kommunerne er således fortsat fysisk på arbejde, mens en række medarbejdere varetager deres opgaver hjemmefra.

Arbejdssituationen for de fleste medarbejdere i kommunerne er derfor anderledes end under normale omstændigheder. For de mange medarbejdere, navnlig de som løfter i de kritiske funktioner, vil det kunne komme til at medføre ændringer i arbejdstilrettelæggelsen.

Det er vigtigt, at de kommunale opgaver fortsat varetages for at sikre, at samfundet som et hele kommer bedst muligt igennem den ekstraordinære situation.

Medarbejderne er en vigtig og afgørende ressource for at lykkes i den ekstraordinære situation. Parterne anerkender, at der allerede nu udvises fleksibilitet, velvilje og kreativitet i forsøg på hurtigt og smidigt at finde tilpassede løsninger.

Det er afgørende, at kommunerne kan løfte de kritiske funktioner i forhold til borgerne og samfundet, som det er eller vil blive dem pålagt i den aktuelle situation.

Herved understøttes også, at den private sektor kommer bedst muligt gennem perioden med coronavirus pandemien.

Lige nu er der i kommunerne særligt fokus på sikring af nødpasning af børn, døgninstitutioner for særligt udsatte og i forhold til ældre- og sundhedsområdet, men andre områder vil også kunne komme i fokus.

Parterne er derfor enige om, at det i denne ekstraordinære situation udløst af coronavirus kan blive nødvendigt, at nogle medarbejdere kan blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde.

Udgangspunktet vil være, at den enkelte medarbejder, der evt. skal varetage nye og uprøvede opgaver, inddrages så tidligt som muligt. Desuden vil der blive taget de nødvendige hensyn til ansatte i risikogruppen.

Begge parter er opmærksomme på situationens alvorlige karakter, som kræver stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger.

De kritiske funktioner og opgaver i tilknytning hertil, der skal varetages, er forskellige fra kommune til kommune, og vil kunne udvikle sig og skal kunne fungere med meget kort varsel.

Varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter drøftes så vidt muligt lokalt, og der indgås evt. lokale aftaler med den lokale afdeling/TR. Der opfordres til, at de ansatte i videst muligt omfang tages med på råd i forbindelse med ændringer i arbejdsopgaven mv.

Parterne er enige om at opfordre til, at ansatte, der i denne periode får andre opgaver , får den nødvendige oplæring og instruktion, således at hensyn til borgere og ansatte sikres bedst muligt.

Ved varetagelse af opgaver indenfor anden overenskomst/fagområde tages der også hensyn til den ansattes faglighed ift. de opgaver, der skal udføres.

Der er enighed om, at det sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

Det betyder bl.a., at i en situation, hvor en ansat måtte blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil, vil pågældende fortsat være omfattet af sin gældende overenskomst/aftale.

Ovenstående gælder på hele KL's forhandlingsområde, herunder selvejende institutioner med hvilken kommunen har indgået driftsoverenskomst samt virksomheder som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv. (serviceaftalevirksomheder, som eksempelvis forsyningsvirksomheder, havne mv.) indtil den 31. maj 2020, hvorefter parterne vurderer, om der er behov for forlængelse."


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ