”Vi er i rigtig tæt dialog med lærerne ude på skolerne, og der har i lang tid hersket en omstillingstræthed. Mange har ikke følt, at de kunne levere den gode undervisning under de vanskelige forhold, der har været realiteten i mere end et år. Derfor er den her aftale så vigtig for at få undervisningsfællesskaberne i klasselokalerne op i gear igen”, siger formand for DLF Gordon Ørskov Madsen.

DLF: Ny aftale giver mulighed for god genstart af skolen

En medlemsundersøgelse i DLF viser, at otte ud af ti lærere mener, at det vil gavne skolen at konvertere understøttende undervisning til tolærerordninger. Det giver en ny politisk aftale mulighed for næste skoleår, og det glæder lærerformand Gordon Ørskov Madsen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen er glad for,  aftalen giver frihed til, at den enkelte skole kan konvertere de såkaldte understøttende undervisningstimer  til for eksempel timer, hvor der er to lærere i klasserne. 

"Det er ingen hemmelighed, at én af de ting, vi i lang tid har presset på for, er, at UUV-timer skal sløjfes, så vi kan bruge lærerkræfterne bedre. Jeg er meget glad for, at politikerne har lyttet til vores ønsker. Det kommer til at betyde en klar forskel for eleverne i skolen, der i den grad har brug for kvalitet frem for kvantitet i undervisningen nu", siger Gordon Ørskov Madsen.

Aftale: Flere penge og fortsatte frihedsgrader til folkeskolen efter sommerferien 

Ud over muligheden for at bruge ressourcerne fra UUV-timerne anderledes står det også klart i aftalen, at lærerne i næste skoleår ikke skal bruge tid på at lave elevplaner - og skolerne ikke bruge tid på kvalitetsrapporter.

 "Helt generelt frigiver den her aftale vigtige lærerressourcer, så lærerne kan koncentrere sig om kerneopgaven - nemlig at give eleverne undervisning af høj kvalitet. Det er meget vigtigt efter en lang periode med hjemmeundervisning. Især trivslen hænger hos nogle elever i laser, så det er en stor opgave, der venter, med at få genetableret klassefællesskaberne", siger Gordon Ørskov Madsen.

I aftalen slår forligspartierne fast, at de frigivne midler, der kommer i forbindelse med gennemførelsen af aftalepunkterne, skal blive i undervisningen.

"Vi er i rigtig tæt dialog med lærerne ude på skolerne, og der har i lang tid hersket en omstillingstræthed. Mange har ikke følt, at de kunne levere den gode undervisning under de vanskelige forhold, der har været realiteten i mere end et år. Derfor er den her aftale så vigtig for at få undervisningsfællesskaberne i klasselokalerne op i gear igen".

Læs mere

DLF's analysenotat: Et stort flertal af lærerne i folkeskolenmener, at der bør være flere lektioner med to lærere i klassenfremover