12 børnehaveklassebørn er indkaldt til nødundervisning på Tingbjerg Skole. Billedet er fra en tidligere sprogprøve i 0.c på skolen.
12 børnehaveklassebørn er indkaldt til nødundervisning på Tingbjerg Skole. Billedet er fra en tidligere sprogprøve i 0.c på skolen.

Skole indkalder børnehaveklassebørn til sprogstimulering under nedlukning

12 ikke-sprogparate elever i børnehaveklassen er indkaldt til nødundervisning på Tingbjerg Skole for at forbedre deres chance for at bestå sprogtesten, så de kan komme i 1. klasse efter sommerferien. "Det er en drastisk beslutning – men god", siger skolelederen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mens Danmark er lukket ned, og hundredetusinder af skoleelever undervises hjemmefra, har Tingbjerg Skole i København netop besluttet sig for at indkalde 12 elever fra børnehaveklasserne til tre timers daglig sprogstimulering på skolen.

Skoleleder Marco Damgaard tøver ikke selv med at kalde det en drastisk beslutning, men han er samtidig overbevist om, at det er det rigtige at gøre.

Beslutningen skyldes, at de 12 elever i en tidligere sprogtest i februar og marts er blevet udpeget som ikke-sprogparate, og hvis de skal have muligheden for at kunne starte i 1. klasse efter sommerferien, skal de - som et led i ghettopakken - igennem tre sprogprøver for at kunne komme videre til 1. klasse efter sommerferien.

Ingen sproglig stimulering derhjemme

Ingen sproglig stimulering derhjemme

"Vi har siden mandag indkaldt dem til nødundervisning på skolen, fordi vi har vurderet, at det rent fagligt nok ikke ville have nogen positiv effekt, at de er derhjemme, hvor de i forvejen har svært ved at blive sprogligt stimuleret", siger Marco Damgaard, til folkeskolen.dk

Han peger på, at han som skoleleder har skullet tage meget modsatrettede hensyn i sin beslutning.

Han oplyser, at skolen inden beslutningen har været i dialog med alle forældre og sikret sig, at børnene er sunde og raske og ikke har nogen symptomer. Nogle forældre accepterede med det samme, og syntes, at det var en fremragende idé. Andre var mere betænkelige - men har også accepteret.

Inddelt i tre små grupper

Inddelt i tre små grupper

Så siden mandag har de 12 børn indfundet sig til sprogstimulering på Tingbjerg Skole. Her er de inddelt i tre små grupper, der sidder i hvert sit hjørne af skolen uden at komme i kontakt med hinanden.

Indkaldelsen af de 12 børn sker med afsæt i den nye bekendtgørelse om nødundervisning, der blandt andet påpeger, at kommuner og skoler under nedlukningen med nødundervisning hjemmefra skal have særligt fokus på opsøgende virksomhed over for sårbare og udsatte familier og børn med indlæringsvanskeligheder.

"Ud fra bekendtgørelsen står det jo ret klart, at vi skal forholde os til, om vi har nogle socialt udsatte elever, eller om vi har elever med indlæringsvanskeligheder. Og der har vi altså lige nu 12 ud af 70 børn i 0. klasse, der ikke er sprogparate. For mig handler det også om, at deres sproglige udvikling ikke går i stå - og fire uger uden den fornødne sproglige progression er hård kost".

Behov for god dialog med lærerne

Behov for god dialog med lærerne

Marco Damgaard oplyser, at han ikke har mødt forargelse over beslutningen om at indkalde børnene på skolen.

"Alle forstår, at vi handler ud fra den nye bekendtgørelse, og at vores intentioner er positive. Men det er klart, at det har krævet en god dialog med de tre lærere, som vi jo ellers havde bedt om at isolere sig og gå hjem. Og nu kommer vi så en uge senere og beder dem om at komme på arbejde. Det synes de er meget specielt, og det har krævet en grundig dialog - men de er også helt med på, at de hele tiden har stået klar og kunne blive kaldt ind til nødpasning eller nødundervisning", siger Marco Damgaard.

På skolen går også en del elever i 1.-8. klasse, der vurderes ikke-sprogparate. Også de skal have supplerende undervisning i dansk som andetsprog og skal ifølge ghettopakken op til sprogprøver, når skolelederen vurderer, at tidspunktet er det rigtige.

"Men her kan vi arbejde i en fireårig periode, inden vi behøver at indstille dem til test. Så her har vi lidt længere tid at løbe på, så vi holder is i maven og fokuserer i første omgang på de små. Men det er jo klart, at det er heller ikke fantastisk sundt for dem at være hjemme i fire uger uden at gå i skole. Dér vil vi i første omgang prøve at gøre fjernundervisningen så kvalificeret som muligt, og det er jo nemmere at give en elev i 8. klasse virtuel undervisning end det er med et seks-årigt barn fra 0. klasse", siger Marco Damgaard.

DLF bakker op

DLF bakker op

Formanden for Danmarks Lærerforenings undervisningsudvalg, Regitze Flannov, er overbevist om, at Tingbjerg Skole blot er det første eksempel på, at man i de kommende uger vil komme til at se skoler tage ansvar for sårbare familier, der "skal have en ekstra hånd i denne tid".

"Jeg synes, det falder ind under hele den udfordring, vi fremadrettet kommer til at have omkring sårbare familier og børn, der kommer i klemme. Nu har vi jo hørt KL's formand, Jacob Bundsgaard, sige, at der er nogle muligheder, fordi kapaciteten til nødpasningen ikke bliver brugt. Så i virkeligheden er der noget kapacitet, som jeg tror, at skolerne kommer til at anvende til at løse nogle af udfordringerne med sårbare familier - blandt andet dem her", siger Regitze Flannov.

"Vi skal både sørge for at sprogstimulere eleverne - og hjælpe til med at bryde de her smittekæder. Men jeg synes, det er en god beslutning, for nu kommer de her 12 børn til at have to uger med kvalificeret sprogstimulering hver dag, og det tror jeg vil komme dem til kæmpe gavn", siger skolelederen.

Powered by Labrador CMS