Debat

Hvad med klimaet?

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er mange store spørgsmål i spil her ved skolestart. Det er for eksempel en kunst at skulle starte undervisning op på næsten vanlige vilkår, samtidig med at corona­smittetallene stiger.

Der er vigtige undervisningsmæssige erfaringer at drage fra perioden i foråret med lukkede skoler og fjernundervisning, og fra perioden med små hold og færre timer i perioden med genåbning. I DLF samler vi op på det, vi kan lære af konsekvenserne for elevernes trivsel og faglige udbytte af undervisningen.

Midt i det hele dukker spørgsmålet om klimaforandringerne op igen. For én ting er sikkert - klimaet havde godt af nedlukningen. Mindre transport og færre flyrejser gjorde, at CO2-udslippet faldt, men det er ikke en varig tilstand. Standsningen af klimaforandringerne kræver store og afgørende politiske skridt.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

På kongressen i september vil DLF forholde sig til, hvordan foreningen kan spille en rolle i kampen mod klimaforandringerne. DLF har som del af den samlede fagbevægelse indflydelse på, at vores samfund fortsat er præget af demokrati og forholdsvis høj grad af lighed, og kampen mod klimaforandringerne er også en kamp for demokratiet og imod øget ulighed.

Det vil være et demokratisk problem, hvis verdens befolkning ikke kan beslutte og gennemføre det, der skal til for at standse de ødelæggende klimaforandringer.

Millioner af mennesker vil være på flugt på grund af klimaforandringer. FN forudser op mod en milliard flygtninge i 2050. Der vil opstå fødevaremangel, fordi man i store områder ikke længere kan dyrke jorden på grund af alt for høje temperaturer, og mange plantearter vil uddø.

Dårligere leveforhold kan skabe mistillid og konflikter, men det fællesskab, der kan stå imod forringelserne, er samtidig en vej til øget tillid til egne og andres fælles kræfter. De unge går forrest i den demokratiske bevægelse mod klimaforandringerne, og som præsidenten for lærernes verdensorganisation, Education International, sagde sidste sommer: »Uddannelse er et stærkt redskab til at rejse opmærksomhed om klimakrisen og til at opdrage nye generationer til at tage ansvar«. Som fagforening for lærerne er det derfor naturligt for DLF at gå ind i bevægelsen på forskellig vis.

Det er for eksempel muligt at styrke de lokale initiativer for grønnere kommuner og at samle og dele erfaringer blandt lærere om, hvordan viden og opmærksomhed på naturen og klodens overlevelse kan bidrage til den demokratiske dannelse. Temaet hører hjemme i alle fag.

Powered by Labrador CMS