DLF har afsat 2 millioner kroner til at skabe netværk for medlemmer, der vil arbejde med bæredygtighed bl.a. i forhold til undervisningen.

DLF's medlemmer skal gøre Danmark mere klimavenligt

Danmarks Lærerforening har afsat to millioner kroner til arrangementer, der skal klæde medlemmerne på til at sprede bæredygtig dannelse. Torsdag mødes repræsentanter for lærerkredsene i hele landet til inspirationskonference.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmarks Lærerforening vedtog på sin kongres sidste år, at foreningen skal være mere grøn og afsatte en pulje på to millioner kroner, der skal understøtte de lokale lærerkredses grønne initiativer. Torsdag mødes medlemmer af DLF's kredsstyrelser til en konference for at blive inspireret.

Lærernes principprogram får grøn tilføjelse

"Vi ved, at mange af vores medlemmer gerne gøre vil en forskel for klimaet med deres undervisning", siger DLF's næstformand Dorte Lange til folkeskolen.dk.

Hun er tovholder for foreningens forskellige grønne projekter.

"Vi vil gerne hjælpe vores medlemmer med at gøre bæredygtighed til en del af deres virke - men uden at de skal opleve det som en sur pligt. Vi tænker tværtimod, at det kan være med til at skabe meningsfuldhed i jobbet".

Ph.d.-studerende Mathilda Brückner, Center for Grundskoleforskning, Syddansk Universitet, holder oplæg om, hvad det er, vi taler om, når vi taler uddannelse til en bæredygtig udvikling.

Hjælp til fællesskaber

Danske Skoleelevers formand Mille Borgen Mikkelsen vil fortælle om, hvordan eleverne kan inddrages, og Odense Lærerforening vil fortælle om det arbejde, Odense-kredsen har gjort i forhold til grøn omstilling.

"Vi vil skabe netværk for vores medlemmer. For forskningen viser, at det er når man engagerer sig i fællesskab, at man kan rykke noget", forklarer Dorte Lange.

"Vi skal klæde vores medlemmer på til at kunne fortælle deres elever om alvoren, men uden at det fører til handlingslammelse - man skal også bibringe håb. Og så er det vigtigt at understrege, at undervisning i bæredygtighed ikke kun hører hjemme i naturfag og madkundskab. Det kan lige så godt være noget, man tager op i dansk, historie og andre fag".

Grøn handleplan lægger op til at få klima ind i fagene på de københavnske skoler

Det er DLF's lokale kredse, som kan søge støtte til arrangementer for medlemmerne - hvis fx en faglig klub vil engagere en oplægsholder til et fyraftensmøde eller lignende.

Dorte Lange opfordrer derfor medlemmer af DLF til at henvende sig til deres lokale kreds, hvis de har ideer til arrangementer.

"Vi sætter ingen begrænsninger, ud over at det skal handle om, hvad vores medlemmer kan gøre for at fremme en grønnere dagsorden og bæredygtig dannelse".

Minister roser lærerne: De har gjort elever klimabevidste