Line Meldgaard og Inge Bro fik førsteprisen for deres bachelorprojekt i 2019. Nu er de med til af udpege årets prisvindere.

Årets ti bedste lærer-bachelorprojekter er fundet

God sammenhæng mellem metode, empiri og problemformuleringer er karakteristisk for de bachelorprojekter, som underviserne på læreruddannelsen har indsendt til Lærerprofession.dk-prisuddelingen.

Publiceret

SÆRPRIS FOR SKOLENSDANNELSESBIDRAG

Lærerprofession.dk vil hvert år i 2020-2023 uddele en pris foret professionsbachelorprojekt fra læreruddannelsen og/eller etpædagogisk diplomprojekt fra skoleområdet, der analyserer ogdiskuterer grundskolens muligheder for og udfordringer med atbidrage til elevernes dannelse.

Særprisen sponsoreres af LB Forsikring. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er umuligt at udtale sig om alle professionsbachelorprojekter fra læreruddannelsen, men når der sættes fokus på de bedste år efter år, er Søren Pjengaard sikker i sin sag: Der er sket væsentlige forbedringer:

"Kvaliteten er højnet forstået på den måde, at der er blevet skruet op for det metodiske og for sammenhængen mellem de anvendte metoder, empiriskabelsen og problemformuleringerne. Samtidig er fokus på skolen blevet tydeligere. Med andre ord: Projekterne er blevet mere systematiske i deres kobling mellem teori og praksis og metodetransparensen gør det lettere at efterprøve de studerendes undersøgelser og fund.  De videnskabsteoretiske refleksioner er knap så påklistrede som tidligere, men er integreret meningsfuldt og sammenhængende".

Søren Pjengaard er lektor på læreruddannelsen Aalborg ved Professionshøjskolen UCN og har de senest syv år været en af de dommere, der for Lærerprofession.dk er med til at beslutte, hvilke bachelorprojekter, der kåres som årets bedste. Søren Pjengaard fungerer samtidig som faggruppeformand for den nationale faggruppe for bachelorprojekterne i Danmark.

53 professionsbachelorprojekter skrevet af i alt 74 studerende er i år blevet indstillet af undervisere og censorer. Heraf er ti netop blevet nomineret, og et dommerhold af lærere og ledere fra folkeskolen, skolechefer og forskere skal nu finde de tre bedste, som præsenteres ved en prisfest, der finder sted fredag den 20. november.

For at blive nomineret skal et projekt kunne inspirere lærere i skolen og studerende og undervisere på læreruddannelsen, og det skal bidrage tiludvikling af lærerprofessionen og skolen.

"Alle indstillede projekter er gode, men vi har gennem de senere år gerne ville have en mere systematisk anvendelse af det metodiske, og det er samlet set blevet honoreret. Det kan måske hænge sammen med, at kravene er blevet skærpet i forbindelse med bekendtgørelse om læreruddannelsesloven, så man i højere grad lægger vægt på undersøgelseskompetence", siger Søren Pjengaard.

"Under alle omstændigheder giver det sig udtryk i en bedre sammenhæng mellem problemformulering og det at arbejde metodisk og undersøgende overfor skolens praksis. Konkret handler det om at have kendskab til og kunne anvende for eksempel interviewteknik, detaljerede observationer og casestudier samt bruge metoderne til at sætte sig ind i den komplekse virkelighed, der er i skolen, og til at være til stede i dens rum", forklarer han.

Et konkret resultat af det omtalte løft og den bedre sammenhæng er, at de studerende bag de indstillede projekter viser, at de kan anvende interview, og at de i højere grad også citerer elever som baggrund for deres egne refleksioner og analyser.

"Det gør projekterne mere interessante", siger lektoren. "De studerende spørger mere systematisk og bevidst. Dermed bliver projekterne mere baseret på den faktiske empiri på skolen og mindre baseret på de studerendes egne fornemmelser, eller på fordomme, som de skal have bekræftet".

De ti nominerede:

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør hvert år de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet. Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere - nominerer hvert år de bedste projekter og udvælger tre af dem til præmiering.  Dommerne lægger vægt på originalitet, om projekterne kan inspirere andre og om de kan være med til at udvikle lærerprofessionen og skolen.

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af professionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen med støtte af LB Forsikring, Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, Hans Reitzels Forlag, Kähler Design og Sinatur-hotellerne.