Østre Landsret dømte i dag Danmarks Lærerforening som tabere i en sag om lærernes hviletidsregler.

DLF taber hviletidssag: Østre Landsret frikender Beskæftigelsesministeriet

Danmarks Lærerforening tabte i dag en årelang retssag om lærernes hviletidsregler. En sag, som lærernes forening har kørt mod Beskæftigelsesministeriet siden 2014.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Da Folketinget afsluttede KL's lockout af lærerne i 2013 med vedtagelsen af Lov 409, betød det blandt andet en ændring af lærernes hviletidsregler.

Man ikke ændre hviletidsreglerne uden arbejdsparternes accept, mente Danmarks Lærerforening, som siden 2014 har kørt en retssag mod Beskæftigelsesministeriet for at få de tidligere hviletidsregler genindført.

Jo, det kan man godt, lød domsafgørelsen fra Østre Landsret i dag, som frikender Beskæftigelsesministeriet.

Formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen, der undervejs har været indkaldt som vidne i sagen, undrer sig over dommen.

"Jeg synes begrundelserne for dommen er meget sparsomme og utydelige. Det er svært at se, at dommen tager hensyn til alle aspekterne i sagen", siger han.

I morgen falder afgørelsen i retssag om hviletidsregler

"I domsafgørelsen ser man bort fra, at lovindgrebet rent faktisk ensidigt har tilsidesat hviletidsdirektivets bestemmelser. Hviletidsreglerne er til for at beskytte medarbejderne mod dårligt arbejdsmiljø og sætter grænser for hvor ringe vilkår, man kan byde medarbejderne. Den beskyttelse sættes ud af kraft uden om arbejdsmarkedets parter. Det glider dommen udenom at forholde sig til, og det synes jeg er mærkværdigt", fortæller han.

Før Lov 409 kunne skoleledelserne fravige hviletidsbestemmelserne om, at medarbejdere skal have 11 timers hviletid mellem to vagter 12 gange i løbet af et år, og at reglen om ét ugentligt døgn kunne udskydes ved lejrskoler.

Siden Lov 409 har skolelederne haft mulighed for at fravige reglerne om en daglig hviletid på 11 timer én gang om ugen.