Debat

Medlemmernes ret - foreningens legitimitet

Hvis ikke vi som tillidsvalgte husker, hvem der legitimerer hele Danmarks Lærerforening, så mister vi vores berettigelse. Derfor skal vi også huske den respekt, der er helt afgørende, når vi som nu, har truffet beslutning om hvem vi ville sikre stemmeret. Den sikring skete på bekostning af de medlemmer, der ikke er omfattet af Lov 409.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ved Hovedstyrelsesmødet den 21. – 22. april kan jeg udmærket huske, at vi under indstillingerne fra Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget diskuterede og besluttede hvem, vi ville sikre stemmeret og indflydelse ved et evt. resultat af Periodeforhandlingerne. Når der ikke er tale om en overenskomst i klassisk forstand, hvor medlemmerne stemmer om et samlet resultat for alle vores medlemmer og heller ikke ved et nej har en konfliktudløsning, så skulle stemmeafgivelsen målrettes de direkte berørte medlemmer. Til gengæld husker jeg ikke, at vi grundigt forholdt os til hvor stor betydning det har når vores betalende medlemmer fratages det, der må betragtes som den væsentligste demokratiske medlemsret. Det er en stor fejl fra min og Hovedstyrelsens side. Medlemsdemokratiet og medlemmernes ret til at bestemme og have indflydelse må vi ikke – under nogen omstændigheder - tage let på eller glemme at forholde os til. Havde vi brugt flere kræfter på - og i god tid - at melde ud til kredse og tillidsrepræsentanter – havde vi næppe stået i det stormvejr vi står i nu.

Lad mig bare sige, at medlemmerne i Rødovre også gjorde kraftigt opmærksom på, hvad i alverden der foregår i Danmarks Lærerforening ved vores generalforsamling i går. Og jeg kan godt følge dem. Jeg er selv dybt optaget af og kæmper for at medlemmernes demokratiske rettigheder sikres og styrkes. Det er lige præcis derfor, jeg konsekvent har været modstander af at afvikle antallet af generalforsamlinger i de lokale kredse og kongresser i Danmarks Lærerforening. Jeg vil hjertens gerne tænke nyt, udvikle og styrke, men ikke på bekostning af vores demokratiske institutioner eller medlemmernes ret til indflydelse og medbestemmelse. Jeg er godt klar over at det synspunkt ikke altid møder opbakning, men jeg foretrækker at spille bold med mine fagpolitiske kollegaer, tage debatten og skyde tilbage fremfor at flytte ståsted og opgive og ændre mine principper og værdier.

Som en god kollega har sagt: ”Når man lever af medlemmernes kontingentkroner er det mindste man kan gøre vel, at mødes en gang om året og stå på mål for, hvad man har brugt deres penge på.”. Der er naturligvis humor i den bemærkning, men også en væsentlig pointe: Hvis ikke vi som tillidsvalgte husker, hvem der legitimerer hele Danmarks Lærerforening, så mister vi vores berettigelse. Derfor skal vi også huske den respekt, der er helt afgørende, når vi som nu, har truffet beslutning om hvem vi ville sikre stemmeret. Den sikring skete på bekostning af de medlemmer, der ikke er omfattet af Lov 409.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Jeg er ikke den eneste, der åbent siger og ved at Danmarks Lærerforening er medlemmerne og medlemmerne er Danmarks Lærerforening. Derfor vil jeg med det samme undskylde min manglende opmærksomhed på det her helt principielle og medlemsdemokratiske spørgsmål og så vil jeg i øvrigt altid foretrække, at vende ansigtet mod musikken. Herunder kan I læse præcis hvad der er besluttet den 21.-22. april 2020, under punktet ”Indstillinger fra udvalg”:

Indstilling til hovedstyrelsen

Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget bedes

• drøfte de to muligheder for forskelligegrupper af stemmeberettigede.

• indstille til hovedstyrelsen, at hovedstyrelsen træffer beslutning om, hvem der er stemmeberettiget ved en urafstemning.

Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget besluttede at indstille til hovedstyrelsen, at alle medlemmer, der er omfattet af lov 409 på det kommunale-, regionale- og statslige område, får stemmeret i forbindelse med en kommende urafstemning efter periodeforhandlingen.

Fra hovedstyrelsesreferatet, tilføjet kl. 9:58, red:

Punkt 6

Stemmeberettigede ved urafstemning

Sagsnr.: S2019-020767 / D2020-078479

Vedlagt

Ingen bilag.

Sammenfatning

Der skal tages stilling til, hvilke medlemmer der er stemmeberettigede ved en urafstemning om et aftaleresultat af periodeforhandlingen. Vedtægterne giver to muligheder for forskellige grupper af stemmeberettigede.

Indstilling

Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget indstiller til hovedstyrelsen,

  •  at alle medlemmer, der er omfattet af lov 409 på det kommunale-, regionale- og statslige område, får stemmeret i forbindelse med en kommende urafstemning efter periodeforhandlingen.

Beslutning

Hovedstyrelsen besluttede, at medlemmer, der er direkte omfattet af lov 409 på enten det kommunale eller regionale område, har stemmeret i forbindelse med en kommende urafstemning efter periodeforhandlingen.