Debat

Støt borgerforslag FT-09476

Kommission til afdækning af SRSF-regeringens folkeskolereform, KL's lockout af folkeskolelærerne og vedtagelsen af Lov nr. 409

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Med henblik på at klarlægge den danske models egnethed til konfliktløsning på det offentlige arbejdsmarked nedsætter Folketinget en kommission, der skal undersøge folkeskolekonflikten i 2013 med fokus på SRSF-regeringens folkeskolereform, Kommunernes Landsforenings landsdækkende lockout af de overenskomstansatte folkeskolelærere samt Folketingets vedtagelse af Lov nr. 409, der bragte konflikten til ophør. Kommissionen skal skabe demokratisk transparens om konfliktens baggrund og hændelsesforløb ved at klarlægge, hvordan følgende aktører bidrog til forløbet: SRSF-regeringen, Undervis­ningsministeriet, Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Lærernes Centralorganisation, Danmarks Lærerforening samt den af Finansministeriet nedsatte hemmelige arbejdsgruppe, der havde til opgave at forberede overenskomstforhandlingerne på det offentlige område og bidrage til at sætte en fælles arbejdsgiverdagsorden på folkeskole- og gymnasieområdet. Kommissionen skal have fokus på perioden fra folketingsvalget den 15. november 2011 til vedtagelsen af Lov nr. 409 den 26. april 2013, men ikke være begrænset af denne periode.

LÆS MOTIVERINGEN AF FORSLAGET PÅ www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-09476

STØT FORSLAGET SAMME STED!

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Powered by Labrador CMS