Debat

Borgerforslag FT-09476 runder 5000 støtter

Med henblik på at klarlægge den danske models egnethed til konfliktløsning på det offentlige arbejdsmarked nedsætter Folketinget en kommission, der skal undersøge folkeskole-konflikten i 2013 med fokus på SRSF-regeringens folkeskole-reform, Kommunernes Landsforenings landsdækkende lockout af de overenskomstansatte folkeskolelærere samt Folketingets vedtagelse af Lov nr. 409, der bragte konflikten til ophør. Kommissionen skal skabe demokratisk transparens om konfliktens baggrund og hændelsesforløb ved at klarlægge, hvordan følgende aktører bidrog til forløbet: SRSF-regeringen, Undervis­ningsministeriet, Finansministeriet, Moderniserings-styrelsen, Kommunernes Landsforening, Lærernes Central-organisation, Danmarks Lærerforening samt den af Finans-ministeriet nedsatte hemmelige arbejdsgruppe, der havde til opgave at forberede overenskomstforhandlingerne på det offentlige område og bidrage til at sætte en fælles arbejdsgiver-dagsorden på folkeskole- og gymnasieområdet. Kommissionen skal have fokus på perioden fra folketingsvalget den 15. november 2011 til vedtagelsen af Lov nr. 409 den 26. april 2013, men ikke være begrænset af denne periode.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Indicierne for, at SRSF-regeringen og Kommunernes Landsforening havde aftalt regeringens folkeskolereform, KL's landsdækkende lockout af de overenskomstansatte folkeskolelærere og Lov nr. 409 på forhånd, er så mange og tungtvejende, at det af hensyn til den danske models troværdighed bør afklares endegyldigt, om dette er tilfældet.

Afklaringen skal bidrage til at belyse den danske models egnethed som aftalemodel på det offentlige arbejdsmarked. Det er kun muligt at forholde sig kvalificeret til dette spørgsmål, hvis modellens praksis afdækkes og beskrives så reelt og virkelighedsnært som muligt. I forbindelse med en sådan afdækning er det uomgængeligt at inddrage folkeskolekonfliktens baggrund og forløb.

Folketingets lovindgreb over for KL's lockout af folkeskolelærerne i 2013 og sygeplejerskernes strejke i 2021 har udløst stærkt faldende tillid til den danske model blandt alle offentligt ansatte. Uden en faktuel afklaring af folkeskolekonfliktens baggrund og forløb vil 2013 og 2021 mange år fremover blive stående som åbne sår for de offentligt ansatte og bidrage til spekulationer om aftalt spil i forbindelse med kommende overenskomstforhandlinger og konflikter. Dermed forringes tilliden til den danske model yderligere, hvilket kan blive ødelæggende for stabiliteten, kvaliteten og effektiviteten på det offentlige arbejdsmarked.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget