'Vi undrede os over, at også FOA og BUPL var inviteret til mødet om vores overenskomst', fortæller næstformand i lærerkredsen, Lars Pedersen.
"Vi undrede os over, at også FOA og BUPL var inviteret til mødet om vores overenskomst", fortæller næstformand i lærerkredsen, Lars Pedersen.

Sær situation i Haderslev: Papir om arbejdstid på plads med BUPL og FOA

Haderslev Kommune er klar med et nyt administrationsgrundlag for de pædagogiske medarbejdere på skolerne. Det er skrevet af økonomiudvalget efter samråd med skolelederne, BUPL og FOA. Lærerne forlod forhandlingerne, da de slet ikke følte sig hørt.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er en meget mærkelig situation", synes næstformand i Haderslev Lærerkreds Lars Pedersen.

Haderslev-lærerne har ingen arbejdstidsaftale med kommunen, men var sidste år med til at drøfte det såkaldte administrationsgrundlag med udgangspunkt i bilag 4 i lærernes overenskomst, og det medførte, at Haderslev-lærerne fik et minimumstimetal til deres forberedelse. Så da byrådet i februar opfordrede økonomiudvalget til "at genoptage drøftelserne med Danmarks Lærerforening med henblik på administrationsgrundlaget for skolerne i Haderslev Kommune", håbede lærerkredsen på at kunne være med til at sikre lærerne bedre vilkår til at forberede deres undervisning.

FOA og BUPL inviteret

"Så vi undrede os over, at også FOA og BUPL var inviteret til mødet om vores overenskomst, men vi blev bedt om at komme med forslag, og vi sendte otte ændringsforslag i april", fortæller Lars Pedersen.

Lærerkredsen fik så at vide, at de andre organisationer også skulle stille ændringsforslag og havde frist til 1. juni.

Det vakte stor undren i lærerkredsen:

"Vi må som udgangspunkt forvente, at forvaltningen kender til skoleårets planlægning og derfor bør vide, at 1. juni er lærernes arbejdstid for næste skoleår fordelt, klassernes lærere er på plads og de overordnede rammer for arbejdet er lagt fast", som kredsformanden skrev i en pressemeddelelse til de lokale medier. "Vores konklusion må så være, at det er politikerne fra det borgerlige flertal, der ikke ønsker, at der skal ændres i administrationsgrundlaget, trods det, at byrådet d. 1. marts har bedt dem om at genoptage drøftelserne med Haderslev Lærerkreds".

Da lærerkredsen så for nylig endelig så et udkast til nyt administrationsgrundlag og kunne se, at der ikke var blevet plads til et ord fra de forslag, lærerne var kommet med, besluttede kredsstyrelsen at blive væk fra det sidste møde:

"Vi ville ikke risikere at blive taget som gidsler i den forstand, at byrådet skulle sige, at "nu har vi drøftet med de faglige organisationer og skrevet dette administrationsgrundlag", fortæller Lars Pedersen.

I et brev til økonomiudvalgsmedlemmerne skrev lærerkredsstyrelsen om en DLF-undersøgelse fra dette forår, der viser øget sygefravær og at 43 procent af lærerne overvejer at søge job i en anden kommune.

"På den baggrund forekommer det uforståeligt at det nye forslag om administrationsgrundlag ikke blot fuldstændig ignorerer lærernes forslag og fjerner den hidtidige sikring af forberedelsestiden. Nej, nu skal administrationsgrundlaget ikke længere handle om implementering af bilag 4 vedrørende lærernes arbejdstid i OK15. Det er dybt beklageligt, og det vil næppe mindske utilfredsheden blandt lærerne".

Politisk hensigtserklæring

Borgmester i Haderslev H.P. Geil (Venstre) siger til folkeskolen.dk, at politikerne ønskede et administrationsgrundlag for alle medarbejdere på skolerne - en politisk hensigtserklæring frem for et papir, der handler om lærerens overenskomst. Derfor er de områder, der handler særskilt om lærerne, taget ud.

"Ellers bliver det en form for lokalaftale, og det var ikke det, vi ville", siger H.P. Geil. Han forventer, at lærerkredsen er klar til særskilte forhandlinger om lærernes arbejdstid, herunder en mulig nedsættelse af undervisningstiden per lærer, efter sommerferien. 

Powered by Labrador CMS