Et sænket undervisningstimetal er noget lærerne i Rudersdal Kommune har sukket efter længe, siger deres formand Marianne Toftgaard.

Rudersdal-lærere får et år med færre undervisningstimer

"Det er ikke fantastisk, men det er godt", siger formanden for lærerne i Rudersdal om en ny aftale med kommunen og skolelederne. Aftalen indebærer bl.a., at hver lærer næste år skal undervise 20 timer mindre for til gengæld at indgå i samarbejde om synlig læring og digitalisering.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I efteråret 2014 flygtede lærerne fra Rudersdal Kommune, men nu lader der til at være faldet lidt ro på. Der er i hvert fald indgået en aftale, som formand for Rudersdalkredsen Marianne Toftgaard er godt tilfreds med.

"Det er godt på to områder, fordi vi nu har en aftale og ikke bare en ledelses fortolkning af en lov. Aftalen læner sig stadig op af Lov 409, men nu er det en aftale. Og det er godt, fordi en aftale giver en fælles forpligtigelse. Lokalt har vi nu forpligtet os på, at vi vil arbejde sammen og få det her til at virke", siger hun til folkeskolen.dk.  

Særligt tilfreds er hun med de ekstra resurser, der er en del af aftalen. Kommunen og skolelederne er gået med til at forhåndsreservere 40 timer af hver lærers arbejdstid til ekstra samarbejde om reformens elementer synlig læring og digitalisering.

"Det vil så også sige, at vi skal undervise mindre - 20 timer mindre som minimum per fuldtidsstilling -  noget vi sukket efter længe", siger Marianne Toftgaard.

Lærerflugt i Rudersdal fortsætter

Undervisningstimetallet fremover 

Selve aftalen gælder formelt frem til 2018, men undervisningstimetallet vil sandsynligvis blive sat op igen allerede for skoleåret 17/18. Marianne Toftgaard håber dog på at kunne forhandle et undervisningstimetal, der forbliver lavere end det nuværende. 

Spørger man borgmester i Rudersdal Kommune Jens Ive (V) forklarer han, at der i første omgang var økonomi til en ét-årig indsats: "Og så må vi jo se på, hvad vi fra budgetår til budgetår kan få genereret af økonomi", siger han.     

I tillæg til aftalen er udarbejdet et implementeringsdokument, som handler om, hvad der er vigtigt at snakke om løbende og hvilke aftalepunkter, der skal evalueres. Hvad angår lærernes tilstedeværelse på skolerne, er det i aftalen slået fast, at skolelederne som hidtil skal stå for den overordnede planlægning af arbejdet, der som udgangspunkt skal foregå på skolen.

Her samarbejder kommune og kreds om lærernes arbejdstid

Læs mere

Aftalerne mellem Rudersdal Kommune ogRudersdalkredsen