Håndslag i Glostrup - til venstre lærerkredsformand Lene Jensen, til højre direktør for skoleområdet Gitte Lohse.

Lokalaftale på plads i Glostrup

Der er ikke ekstra resurser i den lokalaftale om lærernes arbejdstid, som netop er faldet på plads i Glostrup ved København. Men større opgaver skal beskrives og et vejledende timetal sættes af.

Publiceret

Fakta om aftalen

  • Tilstræbt undervisningsmaksimum for lærere på 780 årlige timerog for børnehaveklasseledere på 865 årlige timer
  • Bedre forhold for nyuddannede lærere med et undervisningsmax på750 årlige timer og som udgangspunkt ingen større andreopgaver
  • Større gennemsigtighed i planlægningen og fordelingen afarbejdsopgaver
  • Fleksibilitet til den enkelte medarbejder til fx at placere endel af arbejdstiden hjemme
  • Styrket samarbejde mellem ledelse, MED og TR og med 180 timerøremærket årligt til den enkelte TR
  • Med lokalaftalen følger også en forhåndsaftale med ensystematisk tilgang til tildeling af funktionstillæg forvaretagelsen af funktioner som vejleder inden for læsning,matematik, dansk som andetsprog og AKT.

Hent hele aftalen under artiklen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Vi ser denne aftale som et godt og meget vigtigt første skridt i en Ny Start for samarbejdet om folkeskolen i Glostrup. Aftalen tilfører ikke flere resurser, men det aftalte fokus på gennemsigtighed og dialog om opgaverne vil kunne genskabe tilliden og give et bedre samarbejde mellem ledelse og medarbejdere lokalt. Det er også glædeligt, at der kunne opnås enighed om, at større opgaver skal beskrives, og der skal gives et vejledende timetal for opgaverne", siger Lene Jensen, formand for lærerforeningen i Glostrup, i en pressemeddelelse.

Målet for hende og for Glostrup Kommune er at give lærerne de vilkår, som skal til for, at eleverne opnår gode resultater i skolen, og begge parter håber, at man med aftalen er med til at styrke et godt arbejdsmiljø, så Glostrup Skole kan fastholde og rekruttere kvalificerede lærere og børnehaveklasseledere.

"Jeg er utroligt tilfreds med, at vi er lykkedes med at indgå en lokalaftale med Glostrup Lærerforening. Vi har i forhandlingsforløbet haft nogle rigtig gode drøftelser om fremtidens skole i Glostrup. Der har været fokus på, at vi er her for børnenes skyld, og at en arbejdstidsaftale skal understøtte, hvordan vi bedst sikrer elevernes faglige udvikling og trivsel", fortæller direktør for skoleområdet i Glostrup Kommune Gitte Lohse.

"Derfor har vi hele tiden haft et fælles sigte i drøftelserne. Mere dialog mellem ledere og medarbejdere og en højere grad af gennemsigtighed i planlægningen af medarbejdernes arbejdstid står meget centralt i aftalen. Og så har vi prioriteret også at gøre mere for de nyuddannede lærere, hvor der nu højest planlægges med 750 årlige timer og med færre andre opgaver ved siden af deres undervisningsopgave det første år. Jeg synes, vi har indgået en rigtig god aftale, der sætter den rette ramme om det vigtige arbejde, vi skal lykkes med sammen".

Læs mere

Lokalaftale om arbejdstid for lærere ogbørnehaveledere på Glostrup Skole.pdf