"Alt for mange lærere har forladt folkeskolen. Nu skal vi have vendt den udvikling, og det er dejligt at se, at der nu er et massivt politisk flertal for at starte den proces", siger formand for de københavnske lærere Jan Trojaborg.

Københavns politikere er enige om at opbløde tilstedeværelsen

Alle partier stemmer i aften ja til et forslag, der pålægger forvaltningen og Københavns Lærerforening at gå i forhandlinger om en opblødning af tilstedeværelsespligten i en ny lokalaftale. Det forsikrer socialdemokraten Jonas Bjørn Jensen, der ellers stemte imod det oprindelige forslag. Opdateret efter Borgerrepræsentationsmødet med kommentar fra borgmester Pia Allerslev.

Publiceret

forslag

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Børne- ogUngdomsforvaltningen at indgå i forhandlinger med KøbenhavnsLærerforening og Københavns Skolelederforening om indgåelse af enbydækkende lokalaftale, som bla. rummer:

- en opblødning af tilstedeværelsespligten for medarbejderne påskolerne i København

- at den udmøntes lokalt funderet i den ambitiøse MED-aftale,der er lavet i København

- mulighed for fortsat gode rammer for tillidsrepræsentanternesog arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde

samt:

2. at Borgerrepræsentationen bemyndiger Børne- ogUngdomsforvaltningen til at indgå den i 1-at punkt beskrevnebydækkende lokalaftale med Københavns Lærerforening og KøbenhavnsSkolelederforening.

Motivering:

Vi er optaget af en god folkeskole i København og af, at denkøbenhavnske skole er et godt og attraktivt sted at være ansat medet stærkt arbejdsfællesskab, et ordentligt arbejdsmiljø og tid tilforberedelse.

Derfor bakker vi op om forhandlingerne om en bydækkendelokalaftale mellem Københavns Lærerforening, KøbenhavnsSkolelederforening og Børne- og Ungdomsforvaltningen iKøbenhavn.

(Stillet af Ø, SF, S, RV, V, K og DF)

Kilde: Jonas Bjørn Jensen (S)

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Siden de Radikale på Københavns Rådhus i sidste uge stillede forslag om, at Børne- og Ungeforvaltningen indgår en ny aftale med Københavns Lærerforening om retningslinjerne for lærernes arbejdstid, har politikerne i Borgerrepræsentationen forsøgt at nå til enighed. I Børne- og Ungdomsudvalget blev forslaget vedtaget med seks stemmer mod fem. Men det var alligevel meget tvivlsomt, om der kunne opnås flertal i Borgerrepræsentationen om at give forvaltningen og lærerforeningen grønt lys til at forhandle.

Radikale vil have en arbejdstidsaftale i København 

Socialdemokraten Jonas Bjørn Jensen oplyser dog nu, at alle partier - måske med undtagelse af Liberal Alliance - i aften stemmer for et fælles ændringsforslag. 

"Da vi flyttede os fra at diskutere ord over til at diskutere indhold, blev vi enige om at en ny aftale skal fastsætte nogle bydækkende rammer, som så skal udmøntes lokalt ude på skolerne. Vi mener nemlig ikke, at det er ligegyldigt, hvor de rammer fastsættes - om det er centralt eller lokalt, hvilket var det vi havde imod hhv. de Radikales forlag og det ændringsforslag, Dansk Folkeparti og Enhedslisten kom med", siger Jonas Bjørn.

Ændringsforslaget, som er stillet af Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne, de Radikale, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti kan ses i boksen til venstre.

Jonas Bjørn har tillid til, at parterne kan forhandle en fin aftale på plads. "Vi skal ikke blande os for meget politisk i det her. Men det har været vigtigt at sende et klart signal om, at tilstedeværelsespligten skal blødes op", siger han.

I Københavns Lærerforening er man også meget tilfreds med udsigten til en ny aftale:

"Det er glædeligt, at der er en erkendelse af de udfordringer, som den københavnske folkeskole står med. Der er alt for mange lærere, der er syge af stress, der er et alt for højt sygefravær, og alt for mange lærere har forladt folkeskolen. Nu skal vi have vendt den udvikling, og det er dejligt at se, at der nu er et massivt politisk flertal for at starte den proces", siger formand Jan Trojaborg i en artikel på KLFnet.dk

Han er tilfreds med, at der i det politiske forslag også ligger en forventning til, at tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten sikres gode rammer. "De skal i MED være med til at fundere lettelser af tilstedeværelseskravet," siger han.

Vedtaget

Tilføjet 18. marts:

Opbakningen til forhandlinger med KLF blev som ventet vedtaget, og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) siger i en pressemeddelelse:

"Jeg er helt enig med Socialdemokraterne, reglerne for lærernes tilstedeværelse på skolen er for ufleksible. Når jeg er rundt på skolerne er det et gennemgående ønske fra lærerne, at de har brug for mere fleksibilitet f.eks. når de skal forberede deres undervisning, det ønske vil jeg gerne imødekomme og derfor har Venstre også stemt ja til det forslag, vi har behandlet i Borgerrepræsentationen i aften. Samtidig er jeg meget tilfreds med, at vi holder fast i, at der skal indgås en samlet aftale for alle skoler, så alle medarbejdere fortsat er omfattet af de samme rammer og arbejdsvilkår".

Rudersdal-lærere får et år med færre undervisningstimer